ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

My ( M AY1) grief ( G R IY1 F) and ( AH0 N D) introspection ( IH2 N T R AH0 S P EH1 K SH AH0 N) terrifies ( T EH1 R AH0 F AY2 Z) them ( DH EH1 M), drives ( D R AY1 V Z) Gemma ( JH EH1 M AH0) mad ( M AE1 D), and ( AH0 N D) Clay's pity ( P IH1 T IY0) has ( HH AE1 Z) moved into ( M UW1 V D IH1 N T UW0) profound ( P R OW0 F AW1 N D) loathing ( L OW1 TH IH0 NG).

 


  

 
My
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
grief
 • ความเศร้าโศก: ความอาลัย, ความเสียใจ [Lex2]
 • ปัญหา: ความยุ่งยาก [Lex2]
 • (กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ ###S. sadness [Hope]
 • (n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส [Nontri]
 • /G R IY1 F/ [CMU]
 • (n) /gr'iːf/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
introspection
 • การทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง[Lex2]
 • (n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด [Nontri]
 • /IH2 N T R AH0 S P EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • /IH2 N T R OW0 S P EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌɪntrəsp'ɛkʃən/ [OALD]
terrifies
 • /T EH1 R AH0 F AY2 Z/ [CMU]
 • (v) /t'ɛrɪfaɪz/ [OALD]
  [terrify]
 • ทำให้หวาดกลัว: ทำให้น่ากลัวมาก [Lex2]
 • โน้มน้าวโดยการขู่ให้กลัว[Lex2]
 • (เท'ริไฟ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้หวาดกลัว,ทำให้สยองขวัญ. ###SW. terrifier n. terrifyingly adv. ###S. frighten,scare [Hope]
 • (vt) ทำให้หวาดกลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้สยองขวัญ [Nontri]
 • /T EH1 R AH0 F AY2/ [CMU]
 • (v) /t'ɛrɪfaɪ/ [OALD]
them
 • พวกเขา (รูปกรรมของ they)[Lex2]
 • (เธม) pron. กรรมของthey [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 M/ [CMU]
 • /DH AH0 M/ [CMU]
 • (prp) /ðɛm/ [OALD]
drives
 • /D R AY1 V Z/ [CMU]
 • (v) /dr'aɪvz/ [OALD]
  [drive]
 • การขับรถ: การขับขี่ [Lex2]
 • การตี (ลูกกอล์ฟ)[Lex2]
 • การผลักดัน: แรงขับ, แรงผลักดัน [Lex2]
 • ขับรถ: ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์ [Lex2]
 • ถนน[Lex2]
 • บังคับ: ควบคุม [Lex2]
 • พยายาม: ออกแรง, กระตุ้น [Lex2]
 • (ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) [Hope]
 • (n) การขับรถ,แรงขับ,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลังงาน [Nontri]
 • (vt) ขับรถ,ขับ,ไล่,กระตุ้น,ผลักไส,ผลักดัน,ต้อน [Nontri]
 • /D R AY1 V/ [CMU]
 • (v) /dr'aɪv/ [OALD]
Gemma
 • /JH EH1 M AH0/ [CMU]
mad
 • วิกลจริต (เพราะป่วยทางจิต): บ้า, สติไม่ดี [Lex2]
 • โง่มาก (คำไม่เป็นทางการ): ไม่มีเหตุผล, โง่เง่ามาก [Lex2]
 • โกรธจัด (คำไม่เป็นทางการ): ฉุน, คลั่ง, โมโห [Lex2]
 • (แมด) adj. บ้า,วิกลจริต,โกรธ,คลั่ง,ตื่นเต้นมาก,หลงใหล,โง่มาก,ไร้เหตุผล,กระตือรือร้นมาก,ร่าเริงมาก,เป็นโรคกลัวน้ำ. -Phr. (like mad เร่งรีบมาก,กระตือรือร้น) [Hope]
 • (adj) บ้า,บ้าคลั่ง,คลั่งไคล้,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,วิกลจริต [Nontri]
 • /M AE1 D/ [CMU]
 • (j) /m'æd/ [OALD]
pity
 • ความเสียดาย: ความอับอาย [Lex2]
 • ความสงสาร: ความเห็นใจ, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ, ความสังเวช [Lex2]
 • สงสาร: เมตตา, เวทนา, เห็นใจ [Lex2]
 • (พิท'ที) n. ความสงสาร,ความเมตตา,ความเห็นอกเห็นใจ -Phr. (take (have) on pity แสดงความปรานีต่อ) vt.,vi. รู้สึกสงสาร,รู้สึกเมตตาเห็นอกเห็นใจ. ###S. sympathy [Hope]
 • (n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความเมตตา,ความสมเพช,ความเห็นใจ [Nontri]
 • (vt) สงสาร,เวทนา,เมตตา,สมเพช,เห็นใจ [Nontri]
 • /P IH1 T IY0/ [CMU]
 • (v) /p'ɪtiː/ [OALD]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
moved into
  [move into]
 • ย้ายเข้าด้านในของ: เข้าใน, เข้าข้างในของ [Lex2]
 • ย้ายเข้าไปอยู่ (อาคาร, บ้าน ฯลฯ)[Lex2]
profound
 • ลึก[Lex2]
 • ซึ่งคิดลึกซึ้ง[Lex2]
 • (พระเฟาดฺ') adj. ลึกซึ้ง,ล้ำลึก,สุดซึ้ง,สนิท,แน่นแฟ้น,ถ้วนทั่ว,ต่ำ. n. ทะเลลึก,มหาสมุทร,ความลึก,ความล้ำลึก. ###SW. profoundness n. ###S. intense [Hope]
 • (adj) สุดซึ้ง,เต็มที่,สนิท,แน่นแฟ้น [Nontri]
 • /P R OW0 F AW1 N D/ [CMU]
 • (j) /pr'əf'aund/ [OALD]
loathing
 • ความรังเกียจ: ความเกลียดชัง, ความชิงชัง [Lex2]
 • (โล'ธิง) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ. [Hope]
 • /L OW1 TH IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /l'ɒuðɪŋ/ [OALD]
  [loathe]
 • รังเกียจ: เกลียด, เกลียดชัง, ชิงชัง [Lex2]
 • (โลธ) vt. รังเกียจ,เกลียดชัง,เกลียด,ไม่ชอบ ###S. detest [Hope]
 • (vt) เกลียดชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ [Nontri]
 • /L OW1 DH/ [CMU]
 • (v) /l'ɒuð/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top