ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

If ( IH1 F) we ( W IY1) pull together ( P UH1 L T AH0 G EH1 DH ER0),

with ( W IH1 DH) true ( T R UW1) British ( B R IH1 T IH0 SH) pluck ( P L AH1 K) and ( AH0 N D) team ( T IY1 M) spirit ( S P IH1 R AH0 T),

we ( W IY1) shall ( SH AE1 L),

with ( W IH1 DH) the ( DH AH0) help ( HH EH1 L P) of ( AH1 V) the ( DH AH0) Almighty ( AO0 L M AY1 T IY0) God ( G AA1 D) of ( AH1 V) battles ( B AE1 T AH0 L Z),

win ( W IH1 N) his ( HH IH1 Z) just ( JH AH1 S T) victory ( V IH1 K T AH0 R IY0) over ( OW1 V ER0) the ( DH AH0) forces ( F AO1 R S IH0 Z) of ( AH1 V) evil ( IY1 V AH0 L).

 


  

 
If
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /IH0 F/ [CMU]
 • (cc) /ɪf/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
pull together
 • เข้าแถวด้วยกัน[Lex2]
 • ทำงานร่วมกัน[Lex2]
 • ปรับปรุง[Lex2]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
true
 • ที่เป็นเรื่องจริง[Lex2]
 • ที่เป็นของแท้: ที่ไม่ปลอม [Lex2]
 • ที่ซื่อสัตย์: ที่ไว้ใจได้, ที่ไม่หลอกลวง [Lex2]
 • ถูกต้อง[Lex2]
 • เป็นจริง: เป็นความจริง [Lex2]
 • แน่นอน: เที่ยงตรง, แม่นยำ [Lex2]
 • อย่างซื่อสัตย์[Lex2]
 • (ทรู) adj.,n.,adv. (ความ) จริง,แท้จริง,ไม่ปลอม,มีศรัทธา,แน่นอน,เป็นแบบอย่าง,เชื่อถือได้,เคร่งครัด,ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง ###S. factual,real [Hope]
 • (adj) จริง,ซื่อสัตย์,ตรง,แท้,ถูกต้อง,เคร่งครัด [Nontri]
 • /T R UW1/ [CMU]
 • (v) /tr'uː/ [OALD]
British
 • ชาวอังกฤษ[Lex2]
 • (บริท'ทิช) adj.,n. (เกี่ยวกับ) อังกฤษ,บริเทน,ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับอังกฤษ [Nontri]
 • (n) ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ [Nontri]
 • /B R IH1 T IH0 SH/ [CMU]
 • (j) /br'ɪtɪʃ/ [OALD]
pluck
 • ถอน: เด็ด, ดึงอย่างแรง [Lex2]
 • ดีด (สายกีตาร์)[Lex2]
 • เอาตัวมา (จากสถานที่ที่อันตราย)[Lex2]
 • ความกล้าหาญ: ความกล้า [Lex2]
 • การถอน (ขน): การดึง, การยึด, การทึ้ง, การเด็ด [Lex2]
 • เครื่องในสัตว์[Lex2]
 • (พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย. ###SW. pluckup ถอนราก. n. การดึก,การเด็ด,การถอน,การเก็บ,เครื่องในสัตว์ (หัวใจ,ตับ,ปอด) ความกล้าหาญ,เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี,การ [Hope]
 • (n) การถอน,การเก็บ,การดึง,การเด็ด,ความกล้า [Nontri]
 • (vt) เก็บ,เด็ด,ดึง,ถอน,ปอกลอก,ปล้น [Nontri]
 • /P L AH1 K/ [CMU]
 • (v) /pl'ʌk/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
team
 • กลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกัน: คณะทำงาน [Lex2]
 • กลุ่มสัตว์ที่ใช้เทียมรถ: สัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่ใช้ในการลากยานพาหนะ [Lex2]
 • จัดทีม: จัดกลุ่ม, ตั้งทีม, ตั้งกลุ่ม [Lex2]
 • ขับยานพาหนะที่ใช้กลุ่มสัตว์ลากไป[Lex2]
 • ขนย้ายโดยใช้สัตว์หลายตัวลากไป[Lex2]
 • (ทีม) n. กอง,หน่วย,คณะ,ชุดนักกีฬา,กลุ่มคน,กลุ่มสัตว์. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย,ขนส่งเป็นกลุ่ม,ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงินให้เหมาทำ,ประสานกัน. adj. เกี่ยวกับ team ดังกล่าว. ###S. unit,crew,group [Hope]
 • (n) พวก,ชุด,หน่วย,กอง,คณะ,กลุ่ม,ทีม [Nontri]
 • (vi) รวมเป็นชุด,ขับรถบรรทุก,ขับรถไปเป็นทีม [Nontri]
 • /T IY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'iːm/ [OALD]
spirit
 • วิญญาณ: จิตใจ [Lex2]
 • เจตนา: ความมุ่งมั่น [Lex2]
 • อารมณ์: ความรู้สึก [Lex2]
 • ลักพาไป[Lex2]
 • (สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์ [Hope]
 • (n) ผี,จิตใจ,กำลังใจ,ความกล้า,วิญญาณ,อารมณ์,ความมุ่งมั่น [Nontri]
 • (vt) ให้กำลังใจ,ลักพา,กระตุ้น,ปลุกใจ,เร้าใจ [Nontri]
 • /S P IH1 R AH0 T/ [CMU]
 • /S P IH1 R IH0 T/ [CMU]
 • (v) /sp'ɪrɪt/ [OALD]
shall
 • จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต): จะต้อง, น่าจะ, ควรจะ, อยากจะ [Lex2]
 • (แชล,ชึล) auxv. กริยาช่วยที่มักใช้กับบุรุษที่1เพื่อแสดงถึงอนาคต และใช้กับบุรุษที่ 2 เฉพาะในประโยคคำถาม,จะ,พึงจะ,จักต้อง,จะต้อง,น่าจะ,ควรจะ,อยากจะ [Hope]
 • (va) จะ,จะต้อง,น่าจะ,ควรจะ,อยากจะ [Nontri]
 • /SH AE1 L/ [CMU]
 • (v) /ʃæl/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
help
 • การช่วย: การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน [Lex2]
 • คนที่ช่วยเหลือ: สิ่งที่ช่วยเหลือ [Lex2]
 • ช่วย: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์ [Lex2]
 • เสิร์ฟ (อาหาร): บริการ [Lex2]
 • (เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ ###S. aid,assist ###A. resist,destroy [Hope]
 • (n) ความช่วยเหลือ,ความสงเคราะห์,การส่งเสริม [Nontri]
 • (vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ส่งเสริม,เอื้อเฟื้อ [Nontri]
 • /HH EH1 L P/ [CMU]
 • (v) /h'ɛlp/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
Almighty
 • ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด[Lex2]
 • รุนแรง: สุดขีด, อย่างมาก, อย่างที่สุด [Lex2]
 • อย่างรุนแรง: อย่างสุดขั้ว, อย่างที่สุด [Lex2]
 • (ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n. ###S. all-powerful) [Hope]
 • (adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล [Nontri]
 • (n) พระผู้เป็นเจ้า [Nontri]
 • /AO0 L M AY1 T IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɔːlm'aɪtiː/ [OALD]
God
 • พระเจ้า: พระผู้เป็นเจ้า, พระเป็นเจ้า, เทวดา [Lex2]
 • (กอด) n. พระเจ้า,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ interj. คำอุทาน ###S. divinity,deity [Hope]
 • (n) พระเจ้า,พระผู้เป็นเจ้า,เทวดา,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ [Nontri]
 • /G AA1 D/ [CMU]
 • (n) /g'ɒd/ [OALD]
battles
 • /B AE1 T AH0 L Z/ [CMU]
 • (v) /b'ætlz/ [OALD]
  [battle]
 • การสู้รบ: การประจัญบาน, การรบ, สงคราม, ยุทธการ [Lex2]
 • ดิ้นรนต่อสู้: มุ่งมั่นฝ่าฟัน [Lex2]
 • การต่อสู้ดิ้นรน: การแข่งขัน [Lex2]
 • (แบท'เทิล) n. สงคราม,ยุทธการ,การรบ vi. รบ,ต่อสู้,ผจญ. ###S. encounter [Hope]
 • (n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน [Nontri]
 • (vi) รบ,ต่อสู้,ประจัญบาน,ปะทะ [Nontri]
 • /B AE1 T AH0 L/ [CMU]
 • (v) /b'ætl/ [OALD]
win
 • ชนะ: ชนะเลิศ, มีชัย [Lex2]
 • ชัยชนะ: การชนะเลิศ [Lex2]
 • (วิน) vi.,vt. (ทำให้) ชนะ,มีชัย,เอาชนะคู่อริ,ประสบความสำเร็จ,บรรลุ,ชักชวน,ดึงมาเป็นพวก,ได้รับ ###SW. winnable adj. [Hope]
 • (vt) ชนะ,บรรลุ,ไปถึง,ได้มา,ทำให้รัก [Nontri]
 • /W IH1 N/ [CMU]
 • (v) /w'ɪn/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH IH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
victory
 • ชัยชนะ[Lex2]
 • (วิค'ทะรี) n. ชัยชนะ,การมีชัยชนะในการรบ ###S. success,triumph,win [Hope]
 • (n) ชัยชนะ,ความมีชัย [Nontri]
 • /V IH1 K T AH0 R IY0/ [CMU]
 • (n) /v'ɪktəriː/ [OALD]
over
 • เหนือ: บน [Lex2]
 • ตลอด: ทั่ว, ถ้วน, หมด [Lex2]
 • ตลอดทั้งหมด: ทั่วไป, ตลอด [Lex2]
 • มากกว่า: เกิน, เกินกว่า [Lex2]
 • ข้าม: ผ่านไป [Lex2]
 • (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • อีกครั้ง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในช่วง: ระหว่าง [Lex2]
 • ที่จบสิ้น: ซึ่งเสร็จสิ้น, ซึ่งเรียบร้อย [Lex2]
 • เหนือ: เกิน [Lex2]
 • (โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน [Hope]
 • (adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป [Nontri]
 • (adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว [Nontri]
 • /OW1 V ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɒuvər/ [OALD]
forces
 • /F AO1 R S IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /f'ɔːsɪz/ [OALD]
  [force]
 • กำลัง: แรง, กำลังแรง, พลัง [Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล[Lex2]
 • หน่วยวัดความแรงของลม[Lex2]
 • อำนาจในการชักจูง: อำนาจในการโน้มน้าว [Lex2]
 • ความรุนแรง: การบังคับ, การข่มขู่บังคับ [Lex2]
 • บังคับ: บีบคั้น, บีบบังคับ, ยัดเยียด [Lex2]
 • กองทหาร: กองทัพ, กองกำลัง [Lex2]
 • งัด: บิด, กระชาก, ดึง [Lex2]
 • ฝืน: ฝืนใจ [Lex2]
 • ยัดเยียด: บังคับให้รับ [Lex2]
 • (ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง. ###SW. able adj. force [Hope]
 • (n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล [Nontri]
 • (vt) บังคับ,ขับเคี่ยว,คาดคั้น,ฝืนใจ,ดัน,รุน [Nontri]
 • /F AO1 R S/ [CMU]
 • (v) /f'ɔːs/ [OALD]
evil
 • ชั่วร้าย: เลว, อุบาทว์, โฉด, ร้าย, ไม่ดี [Lex2]
 • ปีศาจ: ผี, ภูต, อมนุษย์ [Lex2]
 • สิ่งที่ชั่วร้าย: สิ่งไม่ดี, สิ่งที่เป็นอันตราย [Lex2]
 • (อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ) ###SW. evilness n. ดูevil ###S. wicked [Hope]
 • (adj) ชั่วร้าย,ชั่ว,ไม่ดี,เลว,ร้าย,เป็นภัย,บาป,อกุศล [Nontri]
 • (n) สิ่งชั่วร้าย,คนชั่วร้าย,ความอัปมงคล,ความเลว,ความชั่ว [Nontri]
 • /IY1 V AH0 L/ [CMU]
 • (n) /'iːvəl/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top