ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I've ( AY1 V) just ( JH AH1 S T) met ( M EH1 T) a ( AH0) cracking ( K R AE1 K IH0 NG) filly ( F IH1 L IY0)... thought ( TH AO1 T) I'd ( AY1 D) grease ( G R IY1 S) the ( DH AH0) passage ( P AE1 S AH0 JH),

so to speak ( S OW1 T UW1 S P IY1 K).

 


  

 
I've
 • (ไอ'ว) abbr. I have [Hope]
 • /AY1 V/ [CMU]
 • (v) /aɪv/ [OALD]
just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH IH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
met
 • กริยาช่อง 2 และ 3 ของ meet[Lex2]
 • หลัง: ข้าม, ท่ามกลาง, เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • (เมท) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ meet [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ meet [Nontri]
 • /M EH1 T/ [CMU]
 • (n) /m'ɛt/ [OALD]
 • (v) /m'ɛt/ [OALD]
  [meet]
 • พบโดยบังเอิญ[Lex2]
 • จัดให้พบกัน: พบกันอย่างเป็นทางการ [Lex2]
 • รู้จักเป็นครั้งแรก: พบกันครั้งแรก, ได้รับการแนะนำให้รู้จัก [Lex2]
 • ต้อนรับ[Lex2]
 • ชุมนุม: ประชุม [Lex2]
 • จัดการ: รับมือ [Lex2]
 • ทำตาม: สนอง, ยอมตาม [Lex2]
 • บรรจบกับ: สัมผัสกับ, เชื่อมต่อกับ [Lex2]
 • จ่ายเงิน[Lex2]
 • การแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร, พอควร [Lex2]
 • (มีท) {met,met,meeting,meets} v. พบ,ประสบ,เผชิญ,กลายเป็น,ทำให้คุ้นเคยกับ,บรรจบ,สบตา,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ต้องใจ,ตกลง. n. การชุมนุม,การประชุม,ผู้ชุมนุม,สถานที่ชุมนุม adj. เหมาะสม,สมควร . ###SW. meetly adv. meetness n. [Hope]
 • (adj) เหมาะสม,พอควร,สมควร [Nontri]
 • (vt) พบ,ต้อนรับ,บรรจบ,เผชิญ,ร่วม,ประชุม [Nontri]
 • /M IY1 T/ [CMU]
 • (v) /m'iːt/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
cracking
 • การแตกร้าว[Lex2]
 • อย่างรุนแรง: อย่างที่สุด, อย่างมากที่สุด [Lex2]
 • สุดยอด: เจ๋ง [Lex2]
 • (แครค'คิง) n. การแตก,การแตกแยก,รอยแตก adv. อย่างยิ่ง,อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด,หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม) [Hope]
 • /K R AE1 K IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /kr'ækɪŋ/ [OALD]
  [crack]
 • กะเทาะออก[Lex2]
 • การหวด[Lex2]
 • ความอ่อนแอ: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง [Lex2]
 • คำเหน็บแนม[Lex2]
 • ดีเยี่ยม[Lex2]
 • แตกร้าว[Lex2]
 • แตกละเอียด[Lex2]
 • ถอดรหัส[Lex2]
 • ทำให้กะเทาะออก[Lex2]
 • ทำให้แตกร้าว[Lex2]
 • ทำให้แตกละเอียด[Lex2]
 • ทำให้ล้มเหลว[Lex2]
 • ร่อง[Lex2]
 • รอยแตก: รอยกระเทาะ [Lex2]
 • ล้มเหลว[Lex2]
 • เสียงแตกเปรี้ยงๆ[Lex2]
 • หวด: ตีอย่างแรง [Lex2]
 • (แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก. ###SW. crack a crib บุกเข [Hope]
 • (vt) กะเทาะ,ทำให้แตก [Nontri]
 • /K R AE1 K/ [CMU]
 • (v) /kr'æk/ [OALD]
filly
 • ลูกม้าตัวเมีย[Lex2]
 • เด็กผู้หญิง: เด็กสาว [Lex2]
 • (ฟิล' ลี) n. ลูกม้าตัวเมีย,เด็กผู้หญิง [Hope]
 • (n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว [Nontri]
 • /F IH1 L IY0/ [CMU]
 • (n) /f'ɪliː/ [OALD]
thought
 • ความคิด: ความนึกคิด, ความสามารถในการคิด, ปัญญา [Lex2]
 • กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think[Lex2]
 • (ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think ###S. idea,notion [Hope]
 • (n) ความคิด,การนึก,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา [Nontri]
 • (vi) pt และ pp ของ think [Nontri]
 • /TH AO1 T/ [CMU]
 • (v) /th'ɔːt/ [OALD]
  [think]
 • คิด: ครุ่นคิด, คิดอ่าน [Lex2]
 • คิด[Lex2]
 • มีความคิดเห็น[Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • นึกออก: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้ [Lex2]
 • มุ่งความสนใจไปยัง[Lex2]
 • ตั้งใจ: มุ่งหมาย, คาดหมาย [Lex2]
 • คาดเดา: คาดคะเนล่วงหน้า, คาดการณ์ [Lex2]
 • เลือก[Lex2]
 • การคิด: การนึก [Lex2]
 • (ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด ###SW. thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น [Hope]
 • (vi) คิด,นึก,ไตร่ตรอง,รำพึง [Nontri]
 • /TH IH1 NG K/ [CMU]
 • (v) /th'ɪŋk/ [OALD]
I'd
 • คำย่อของ I would หรือ I should[Lex2]
 • (ไอด) ดูI would,I should หรือ I had [Hope]
 • /AY1 D/ [CMU]
 • (v) /aɪd/ [OALD]
grease
 • จาระบี: น้ำมันหล่อลื่น, ไขมันสัตว์ [Lex2]
 • หยอดน้ำมัน[Lex2]
 • (กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง [Hope]
 • (n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี [Nontri]
 • (vt) ทาน้ำมัน,หยอดน้ำมัน,ชโลม,ใส่น้ำมัน [Nontri]
 • /G R IY1 S/ [CMU]
 • (v) /gr'iːs/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
passage
 • ทางผ่าน: ทางเดิน [Lex2]
 • ค่าโดยสารเรือ[Lex2]
 • การเดินทางทางน้ำ[Lex2]
 • สิทธิการผ่าน[Lex2]
 • การแลกเปลี่ยนติดต่อระหว่างบุคคล[Lex2]
 • ตอน: ส่วน(บทความ), ข้อความ, บทความ, ท่อน(เพลง) [Lex2]
 • ความเจริญก้าวหน้า[Lex2]
 • ผ่าน[Lex2]
 • (พาส'ซิจ) n. ข้อเขียน,การผ่าน,การข้าม [Hope]
 • (n) การข้าม,ทางเดิน,การผ่าน,ค่าโดยสาร,ข้อความ [Nontri]
 • /P AE1 S AH0 JH/ [CMU]
 • /P AE1 S IH0 JH/ [CMU]
 • (n) /p'æsɪʤ/ [OALD]
so to speak
 • จะว่าไปแล้ว: จะพูดเช่นนั้นก็ได้, จะให้เป็นเช่นนั้นก็ได้ [Lex2]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top