ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I'll ( AY1 L) bet ( B EH1 T) he ( HH IY1) figured ( F IH1 G Y ER0 D) nobody'd ( N OW1 B AA2 D IY2 D) seen ( S IY1 N) him ( HH IH1 M) running out ( R AH1 N IH0 NG AW1 T) and ( AH0 N D) the ( DH AH0) body ( B AA1 D IY0) wouldn't ( W UH1 D AH0 N T) be ( B IY1) discovered ( D IH0 S K AH1 V ER0 D) till ( T IH1 L) the ( DH AH0) next ( N EH1 K S T) day ( D EY1).

 


  

 
I'll
 • คำย่อของ I will หรือ I shall[Lex2]
 • (ไอลฺ) abbr. I shall,I will [Hope]
 • /AY1 L/ [CMU]
 • (v) /aɪl/ [OALD]
bet
 • การพนัน: วางเดิมพัน [Lex2]
 • เงินพนัน[Lex2]
 • การเดา: การคาดคะเน [Lex2]
 • พนัน: เดิมพัน, พนันกับ [Lex2]
 • พนัน[Lex2]
 • (เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น ###S. gamble,risk [Hope]
 • (n) การพนัน,การวางเดิมพัน [Nontri]
 • (vt) พนัน,ต่อ,วางเดิมพัน [Nontri]
 • /B EH1 T/ [CMU]
 • (v) /b'ɛt/ [OALD]
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
figured
 • ซึ่งตกแต่งตามแบบที่ร่างไว้: ซึ่งแสดงภาพหรือแผนภูมิ [Lex2]
 • (ฟิก'เกอด) adj. เป็นรูป,เป็นร่าง,ซึ่งแสดงเป็นรูปเป็นร่าง [Hope]
 • /F IH1 G Y ER0 D/ [CMU]
 • (v) /f'ɪgəd/ [OALD]
  [figure]
 • ตัวเลข: จำนวนเลข, จำนวนเต็ม [Lex2]
 • รูปภาพ: รูป, ภาพ, ภาพร่าง, ภาพเหมือน, งานศิลปะ, รูปปั้น [Lex2]
 • รูปร่าง: รูปทรง, ร่างกาย, ทรวดทรง, ส่วนสัด [Lex2]
 • บุคคลสำคัญ[Lex2]
 • บุคลิกภาพ: ลักษณะท่าทาง, บคลิกลักษณะ [Lex2]
 • การใช้อุปมาอุปมัย: ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ [Lex2]
 • เป็นส่วนสำคัญ: มีส่วนร่วม [Lex2]
 • คิดคำนวน: ประเมิน, คาดคะเน [Lex2]
 • จินตนาการ: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ [Lex2]
 • (ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน. [Hope]
 • (n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ [Nontri]
 • (vt) นึก,คิด,กะ,ไตร่ตรอง,คำนวณ,แสดงเป็นรูป [Nontri]
 • /F IH1 G Y ER0/ [CMU]
 • (v) /f'ɪgər/ [OALD]
nobody'd
 • /N OW1 B AA2 D IY2 D/ [CMU]
 • /N OW1 B AH0 D IY0 D/ [CMU]
seen
 • กริยาช่องที่ 3 ของ see[Lex2]
 • (ซีน) v. กริยาช่อง 3 ของ see (ดู) [Hope]
 • (vt) pp ของ see [Nontri]
 • /S IY1 N/ [CMU]
 • (v) /s'iːn/ [OALD]
  [see]
 • เห็น: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา [Lex2]
 • ดู: มอง, จ้องมอง, แล [Lex2]
 • เข้าใจ: เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง [Lex2]
 • ไปหา: เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์ [Lex2]
 • คบหา: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ [Lex2]
 • พบ: เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน [Lex2]
 • จินตนาการ: วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก [Lex2]
 • เชื่อ: เชื่อว่า [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ตรวจให้มั่นใจ, ตรวจดู [Lex2]
 • พิจารณา: มีความเห็น [Lex2]
 • |der, pl. Seen| ทะเลสาบ [LongdoDE]
 • |die, nur Sg.| ทะเล, มหาสมุทร [LongdoDE]
 • (ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร [Hope]
 • (n) ที่ทำการของสังฆราชา [Nontri]
 • (vi) สนใจ,เห็น,พบ,สังเกต,พิจารณา,สอบถาม [Nontri]
 • (vt) ดู,เห็น,เข้าใจ,ทราบ,เยี่ยม,ต้อนรับ,เห็นด้วย [Nontri]
 • /S IY1/ [CMU]
 • (v) /s'iː/ [OALD]
him
 • เขาผู้ชาย[Lex2]
 • (ฮิม) pron. เขาผู้ชาย [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 M/ [CMU]
 • /IH0 M/ [CMU]
 • (prp) /hɪm/ [OALD]
running out
  [run out]
 • หมด: ร่อยหรอ, ค่อยๆ หมดไป [Lex2]
 • หมดอายุ[Lex2]
 • ไล่ออก: ขับออก [Lex2]
 • วิ่งออกไป: วิ่งไปข้างนอก [Lex2]
 • (ของเหลว) ไหลออก[Lex2]
 • ขับรถพาไปแวะ[Lex2]
 • ทำให้แผ่ออก: ขยายออก [Lex2]
 • ยืดออกไปทีละน้อย (เช่น เชือก)[Lex2]
 • หมดสัญญา[Lex2]
 • ไม่มีค่าอีกต่อไป[Lex2]
 • ไม่มี (บางสิ่ง) สำรองไว้[Lex2]
 • (กีฬาคริกเก็ต) ทำให้ผู้เล่นออกจากสนาม[Lex2]
 • วิ่งจนเหนื่อย[Lex2]
 • บังคับให้ออกไป[Lex2]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
body
 • ร่างกาย: สรีระ [Lex2]
 • ใจความสำคัญของงานเขียน: เนื้อเรื่อง [Lex2]
 • ศพ: ซากศพ [Lex2]
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • ส่วนประกอบหลักของสิ่งต่าง ๆ[Lex2]
 • ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ[Lex2]
 • (บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง ###S. physique [Hope]
 • (n) ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ลำต้น [Nontri]
 • /B AA1 D IY0/ [CMU]
 • (n) /b'ɒdiː/ [OALD]
wouldn't
 • (วูด'เดินทฺ) abbr. would not [Hope]
 • /W UH1 D AH0 N T/ [CMU]
 • (v) /w'udnt/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
discovered
 • /D IH0 S K AH1 V ER0 D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪsk'ʌvəd/ [OALD]
  [discover]
 • ค้นพบ: เจอ, พบ, ค้นหา, ตรวจพบ, ทำให้รู้กันทั่ว [Lex2]
 • (ดิสคัฟ'เวอะ) vt. ค้นพบ,มองออก,เปิดเผย. ###SW. discoverable adj. ดูdiscover discoverer n. ดูdiscover ###S. discern ###A. miss [Hope]
 • (vt) พบ,ค้นพบ,เปิดเผย [Nontri]
 • /D IH0 S K AH1 V ER0/ [CMU]
 • (v) /d'ɪsk'ʌvər/ [OALD]
till
 • จนกระทั่ง: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง [Lex2]
 • กล่องหรือลิ้นชักเก็บเงินหรือของมีค่า[Lex2]
 • เงิน[Lex2]
 • เตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก[Lex2]
 • (ทิล) prep.,conj. จนกว่า,จนถึง vt. ไถนา,เพาะปลูก [Hope]
 • (con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,ตราบเท่า [Nontri]
 • (n) ลิ้นชัก,เก๊ะ [Nontri]
 • (pre) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง [Nontri]
 • (vt) ขุด,เพาะปลูก,ไถนา [Nontri]
 • /T IH1 L/ [CMU]
 • (v) /tɪl/ [OALD]
next
 • ต่อไป: ที่จะตามมา [Lex2]
 • (เนคซฺทฺ) adj.,adv. ถัดไป,ถัด,ข้างหน้า,ติดกัน,หน้า. -prep. ใกล้กับ,ใกล้ที่สุด -Phr (next door to ข้างบ้าน) . -Phr. (next to เกือบจะ,เกือบ) ###S. neighbouring [Hope]
 • (adj,pre) ต่อไป,ถัดไป,ติดกัน,ต่อจาก,ข้างหน้า,หน้า,ใกล้กับ [Nontri]
 • (adv) ครั้งต่อไป,จากนั้น,ครั้นแล้ว [Nontri]
 • /N EH1 K S T/ [CMU]
 • /N EH1 K S/ [CMU]
 • (n) /nɛkst/ [OALD]
day
 • กลางวัน: เวลากลางวัน [Lex2]
 • ช่วงเวลา: เวลา [Lex2]
 • วัน: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน [Lex2]
 • (เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป) ###S. age [Hope]
 • (n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย [Nontri]
 • /D EY1/ [CMU]
 • (n) /d'ɛɪ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top