ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Here's ( HH IH1 R Z) my ( M AY1) impression ( IH2 M P R EH1 SH AH0 N) of ( AH1 V) a ( AH0) dentist's ( D EH1 N T IH0 S T S) appointment ( AH0 P OY1 N T M AH0 N T). "This ( DH IH1 S) won't ( W OW1 N T) hurt ( HH ER1 T) a ( AH0) bit ( B IH1 T)."

 


  

 
Here's
 • (เฮิร์ซฺ) abbr. here is [Hope]
 • /HH IH1 R Z/ [CMU]
 • (v) /hɪəʳz/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
impression
 • การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง[Lex2]
 • ความประทับใจ: ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม [Lex2]
 • งานพิมพ์: สิ่งพิมพ์ [Lex2]
 • รอยประทับตรา: รอยพิมพ์ [Lex2]
 • (อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ. ###SW. impressional adj. impressionally adv. ###S. imprint, mark, print, effect, influence [Hope]
 • (n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์ [Nontri]
 • /IH2 M P R EH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɪmpr'ɛʃən/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
dentist's
 • /D EH1 N T IH0 S T S/ [CMU]
appointment
 • การแต่งตั้ง[Lex2]
 • การนัดพบ: การนัดหมาย [Lex2]
 • ตำแหน่ง: งาน [Lex2]
 • ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง[Lex2]
 • 1. โองการ\n2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน)\n3. การนัดหมาย, การนัดพบ\n4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว [LongdoEN]
 • (อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์ [Hope]
 • (n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว [Nontri]
 • /AH0 P OY1 N T M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /'əp'ɔɪntmənt/ [OALD]
This
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
won't
 • (โวนทฺ,เวินทฺ) abbr. will not [Hope]
 • /W OW1 N T/ [CMU]
 • (v) /wɒunt/ [OALD]
hurt
 • การทำร้าย: การทำอันตราย, การทำลาย, ความปวดร้าว, ความเสียใจ, ความเจ็บปวด, ความเสียหาย, อาการเจ็บปวด [Lex2]
 • ซึ่งเจ็บปวด: ที่บาดเจ็บ, ที่เป็นทุกข์ [Lex2]
 • ทำให้เจ็บปวด: เจ็บ, ปวด, บอบช้ำ [Lex2]
 • ทำให้เสียใจ: ทำร้าย (จิตใจ), ทำร้ายจิตใจ, ทำอันตราย [Lex2]
 • (เฮิร์ท) vt.,vi. ทำให้ (รู้สึก) บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตราย,ทำให้เจ็บใจ,ทำให้เสียใจ. -n. การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,บาดแผล,ความเจ็บปวด,ความเสียหาย ###S. injure,wound,harm [Hope]
 • (n) ความบาดเจ็บ,อันตราย,บาดแผล [Nontri]
 • (vi) บาดเจ็บ,เสียหาย,เป็นอันตราย, ทำอันตราย [Nontri]
 • /HH ER1 T/ [CMU]
 • (v) /h'ɜːʳt/ [OALD]
bit
 • ดอกสว่าน[Lex2]
 • เหล็กที่ขวางปากม้าสำหรับดึงบังเหียน[Lex2]
 • ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ[Lex2]
 • หน่วยวัดความจุข้อมูล: บิต [Lex2]
 • (บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ [Hope]
 • (n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด [Nontri]
 • (vt) pt ของ bite [Nontri]
 • /B IH1 T/ [CMU]
 • (v) /b'ɪt/ [OALD]
  [bite]
 • กัด: ขบ, งับ [Lex2]
 • (แมลง) ต่อย: กัด [Lex2]
 • รอยกัด: แผลที่ถูกกัด [Lex2]
 • หนึ่งคำอาหาร[Lex2]
 • (ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ ###S. nibble [Hope]
 • (n) การกัด,ความคม,ส่วนที่กัดออก,ชิ้นอาหาร [Nontri]
 • (vt) กัด,กิน,ตอด,ขบ,ต่อย [Nontri]
 • /B AY1 T/ [CMU]
 • (v) /b'aɪt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top