ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

He ( HH IY1) put ( P UH1 T) some ( S AH1 M) coins ( K OY1 N Z) in ( IH0 N) the ( DH AH0) box ( B AA1 K S).

 


  

 
He
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
put
 • วาง: ตั้ง [Lex2]
 • ส่งไปอยู่อีกที่หนึ่ง[Lex2]
 • กำหนดให้ไปทำ[Lex2]
 • ถ่ายทอดบางสิ่ง เช่น ความรู้สึก ออกไป[Lex2]
 • (พูท) vt. วาง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้าย,บอก,แจ้ง,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ (ภาษี) ,ลงทุน,ประมาณ,ประเมิน,กะ, (พนัน) ขันต่อ,ผลัก,ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) ,ออกเดินทาง vt.,vi.,n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง,การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ [Hope]
 • (vt) วาง,ตั้ง,จัด,บรรจุ,ใส่,เก็บ,ยื่น [Nontri]
 • /P UH1 T/ [CMU]
 • (v) /p'ut/ [OALD]
 • (v) /p'ʌt/ [OALD]
some
 • เล็กน้อย[Lex2]
 • บางส่วน[Lex2]
 • ที่มีจำนวนสองหรือสาม[Lex2]
 • ไม่เจาะจง: คร่าวๆ [Lex2]
 • คร่าวๆ[Lex2]
 • เต็มไปด้วย[Lex2]
 • สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ[Lex2]
 • (ซัม) adj.,pron. บางส่วน,บางอัน,บางชิ้น,มีบ้าง,ไม่แน่,ไม่เจาะจง adv. ประมาณ,โดยประมาณ,คร่าว ๆ ,ในราว,ค่อนข้าง ###S. certain [Hope]
 • (adj) บางอย่าง,บ้าง,บางอัน,ประมาณ [Nontri]
 • (pro) บางคน,บางอัน,บางส่วน [Nontri]
 • /S AH1 M/ [CMU]
 • (j) /sʌm/ [OALD]
coins
 • /K OY1 N Z/ [CMU]
 • (v) /k'ɔɪnz/ [OALD]
  [coin]
 • ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ[Lex2]
 • ทำเหรียญกษาปณ์: หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์ [Lex2]
 • สร้าง (คำ): คิด, ประดิษฐ์ [Lex2]
 • เหรียญ: เหรียญกษาปน์ [Lex2]
 • |m| มุม เช่น au coin de la rue ตรงหัวมุมถนน [LongdoFR]
 • (คอยนฺ) {coined,coining,coins} n. เหรียญกษาปณ์,เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์,ประดิษฐ์,สร้าง vi. ปลอมแปลง ###S. invent [Hope]
 • (n) เหรียญ,เหรียญกษาปณ์ [Nontri]
 • (vt) ทำเหรียญ,พิมพ์เหรียญ,สร้างขึ้น,ประดิษฐ์ [Nontri]
 • /K OY1 N/ [CMU]
 • (v) /k'ɔɪn/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
box
 • กล่อง: หีบ, ลัง, กลัก, คอก [Lex2]
 • ใส่กล่อง[Lex2]
 • ที่นั่งคนขับรถม้า[Lex2]
 • ช่องสี่เหลี่ยม[Lex2]
 • คอกสำหรับคนดูในโรงละคร[Lex2]
 • ตบ: ตี, ต่อยที่หู [Lex2]
 • การตบ (ด้วยมือ): การตี, การต่อย [Lex2]
 • ต่อยมวย[Lex2]
 • การต่อย: การตบ [Lex2]
 • ต้นไม้ชนิดหนึ่ง[Lex2]
 • ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องแกะสลักและไม้บรรทัด[Lex2]
 • โทรทัศน์[Lex2]
 • ช่องคลอด[Lex2]
 • ทวารหนัก[Lex2]
 • (บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู [Hope]
 • (n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย [Nontri]
 • (vt) ใส่หีบ,ใส่กล่อง,บรรจุหีบ,ชกมวย [Nontri]
 • /B AA1 K S/ [CMU]
 • (v) /b'ɒks/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top