ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

He ( HH IY1) faithfully ( F EY1 TH F AH0 L IY0) discharged ( D IH0 S CH AA1 R JH D) his ( HH IH1 Z) duty ( D UW1 T IY0).

 


  

 
He
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
faithfully
 • /F EY1 TH F AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /f'ɛɪthfəliː/ [OALD]
discharged
 • /D IH0 S CH AA1 R JH D/ [CMU]
 • /D IH1 S CH AA2 R JH D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪstʃ'aːʤd/ [OALD]
  [discharge]
 • การขับไล่[Lex2]
 • การปล่อยออก: การระบายออก [Lex2]
 • ปฏิบัติหน้าที่ (คำทางการ): ทำตามหน้าที่ [Lex2]
 • ปลดออก: ปลดประจำการ [Lex2]
 • ปล่อยออก: ขับออก, ส่งออกไป [Lex2]
 • ระบายออก: ขับออก, ปล่อยออก [Lex2]
 • ไล่ออก: ขับไล่ [Lex2]
 • สารหรือของเหลวที่ถูกปล่อยออกมา: ของที่ขับออกมา [Lex2]
 • เอาสินค้าลง[Lex2]
 • (ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง ###SW. discharger n. ดูdischarge ###S. unl [Hope]
 • (n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง [Nontri]
 • (vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้) [Nontri]
 • /D IH0 S CH AA1 R JH/ [CMU]
 • /D IH1 S CH AA2 R JH/ [CMU]
 • (n) /d'ɪstʃaːʤ/ [OALD]
 • (v) /d'ɪstʃ'aːʤ/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
duty
 • ความรับผิดชอบ: หน้าที่รับผิดชอบ, หน้าที่ [Lex2]
 • ภาษี: ภาษีศุลกากร, อากร [Lex2]
 • (ดิว'ที) n. ภาษี,อากร,หน้าที่,ภาระหน้าที่,ประสิทธิภาพของเครื่อง [Hope]
 • (n) หน้าที่,ภาระหน้าที่,อากร,ภาษี,ความรับผิดชอบ [Nontri]
 • /D UW1 T IY0/ [CMU]
 • /D Y UW1 T IY0/ [CMU]
 • (n) /dj'uːtiː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top