ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Five ( F AY1 V)-round ( R AW1 N D) magazine ( M AE1 G AH0 Z IY2 N). You ( Y UW1) know ( N OW1) what ( W AH1 T)? You're ( Y UH1 R) not ( N AA1 T) a ( AH0) hunter ( HH AH1 N T ER0).

 


  

 
Five
 • ห้า: จำนวนห้า, เลขห้า [Lex2]
 • เกี่ยวกับจำนวนห้า[Lex2]
 • กลุ่มคนหรือของที่มีห้าจำนวน[Lex2]
 • (ไฟฟฺ) n.,adj. ห้า -take five หยุดพัก (สัก5นาที) . [Hope]
 • (adj) ห้า [Nontri]
 • (n) ห้า,เลขห้า,จำนวนห้า [Nontri]
 • /F AY1 V/ [CMU]
 • (n) /f'aɪv/ [OALD]
round
 • รอบๆ[Lex2]
 • กลมๆ: เป็นรูปทรงกลม [Lex2]
 • ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม[Lex2]
 • รูปทรงกลม: สิ่งที่เป็นวงกลม [Lex2]
 • รอบการแข่งขัน[Lex2]
 • ยก (มวย): รอบ [Lex2]
 • รอบ (กอล์ฟ)[Lex2]
 • นัด(กระสุน): ชุดยิง [Lex2]
 • การลาดตระเวณ[Lex2]
 • ขนมปังที่หั่นเป็นแผ่น[Lex2]
 • ท่อนเพลงที่ร้องต่อกันเป็นทอดๆ[Lex2]
 • การหมุนไปรอบๆ[Lex2]
 • เคลื่อนเป็นวงกลม: เคลื่อนไปรอบๆ [Lex2]
 • ทำให้เป็นตัวเลขหลักถ้วนๆ[Lex2]
 • กลายเป็นตัวเลขหลักถ้วนๆ[Lex2]
 • ห่อริมฝีปากออกเสียง[Lex2]
 • (เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง [Hope]
 • (adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง [Nontri]
 • (adv) หมุนเวียน,โดยรอบ,โดยทั่ว,ตลอดเวลา [Nontri]
 • (n) ยก,รอบ,พัก,การหมุนรอบ,วงกลม,การตรวจ [Nontri]
 • (vt) ขัดเกลา,ทำให้กลม,โอบล้อม,ทำให้เป็นวงแหวน [Nontri]
 • /R AW1 N D/ [CMU]
 • (v) /raund/ [OALD]
magazine
 • นิตยสาร: วารสาร, หนังสือรายเดือน, หนังสือรายสัปดาห์, แม็กกาซีน [Lex2]
 • กล่อง: ที่ใส่กระสุน [Lex2]
 • (แมก'กะซีน) n. นิตยสาร,ห้องเก็บดินปืนหรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ ,กล่องใส่กระสุนในปืนอัตโนมัติ,กระสุนปืนรวมทั้งแก๊ป,ปลอกกระสุนและหัวตะกั่ว ###SW. magazinish adj. magaziny adj. [Hope]
 • (n) นิตยสาร,วารสาร,หนังสือพิมพ์รายเดือน,คลังกระสุน,ซองปืน [Nontri]
 • /M AE1 G AH0 Z IY2 N/ [CMU]
 • (n) /mˌægəz'iːn/ [OALD]
You
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
know
 • เข้าใจ: ตระหนัก, ดูออก, มองออก [Lex2]
 • จำได้[Lex2]
 • รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
 • รู้: รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก [Lex2]
 • รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
 • เรียนรู้: รู้, มีประสบการณ์ [Lex2]
 • (โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน) ###S. un [Hope]
 • (vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ [Nontri]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (v) /n'ɒu/ [OALD]
what
 • อะไร[Lex2]
 • อะไร: อันไหน; สิ่งไหน [Lex2]
 • อะไรก็ตาม[Lex2]
 • มากเท่าที่[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น[Lex2]
 • คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ[Lex2]
 • อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย)[Lex2]
 • (วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ [Hope]
 • (adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร [Nontri]
 • (pro) อะไร,ใดๆ,เท่าไร,ชนิดใด [Nontri]
 • /W AH1 T/ [CMU]
 • /HH W AH1 T/ [CMU]
 • (j) /wɒt/ [OALD]
You're
 • (ยัวร์) abbr. you are [Hope]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • /Y UW1 R/ [CMU]
 • (v) /juəʳr/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
hunter
 • พราน: นักล่าสัตว์ [Lex2]
 • (ฮัน'เทอะ) n. ผู้ล่า,พราน,คนล่าสัตว์,ผู้ค้นหา,สุนัขล่าสัตว์,ชื่อกลุ่มดาวOrion [Hope]
 • (n) นายพราน,ผู้ล่า,นักล่าสัตว์,สุนัขล่าสัตว์ [Nontri]
 • /HH AH1 N T ER0/ [CMU]
 • (n) /h'ʌntər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top