ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Don't ( D OW1 N T) worry ( W ER1 IY0), we'll ( W IY1 L) knock ( N AA1 K) him ( HH IH1 M) out ( AW1 T). He ( HH IY1) won't ( W OW1 N T) feel ( F IY1 L) a ( AH0) thing ( TH IH1 NG).

 


  

 
Don't
 • ไม่ (คำย่อของ do not)[Lex2]
 • (โดนทฺ) do not ###SW. don'ts n.,pl. ข้อห้าม,เรื่องต้องห้าม [Hope]
 • /D OW1 N T/ [CMU]
 • /D OW1 N/ [CMU]
 • (v) /dɒunt/ [OALD]
worry
 • วิตกกังวล: กลุ้มใจ, เป็นทุกข์, พะวง, ห่วงใย, เป็นห่วง, กลุ้มใจ [Lex2]
 • ทำให้วิตกกังวล: ทำให้กลุ้มใจ, ทำให้ห่วง, ทำให้เป็นทุกข์ [Lex2]
 • ความวิตกกังวล: ความวิตก, ความกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทุกข์ [Lex2]
 • สาเหตุของความวิตกกังวล: สิ่งที่ทำให้วิตกกังวล [Lex2]
 • ช่วงเวลาที่วิตกกังวล: ช่วงที่มีความทุกข์ [Lex2]
 • (เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก) ###SW. worrier n. [Hope]
 • (n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก [Nontri]
 • (vi) กลุ้มใจ,กังวลใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์,หนักใจ [Nontri]
 • (vt) รบกวน,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้เป็นห่วง,กัด,ฉีก,ลาก,ดึง [Nontri]
 • /W ER1 IY0/ [CMU]
 • (v) /w'ʌriː/ [OALD]
we'll
 • (วีล) abbr. we will,we shall [Hope]
 • /W IY1 L/ [CMU]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • (v) /wiːl/ [OALD]
knock
 • เคาะ: กระทุ้ง, กระแทก, กระตุก, ชน, โขก, เขก [Lex2]
 • วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เสียงเคาะ: การกระทุ้ง, การกระแทก, การกระตุก, การชน, การโขก, การเขก [Lex2]
 • (น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out [Hope]
 • (n) การเคาะ,การต่อย,การโขก,การชน,การทุบ,การแพ่น,การกระแทก,การตี,การชก [Nontri]
 • (vt) เคาะ,ต่อย,โขก,ชน,ทุบ,แพ่น,กระแทก,ตี,ชก [Nontri]
 • /N AA1 K/ [CMU]
 • (v) /n'ɒk/ [OALD]
him
 • เขาผู้ชาย[Lex2]
 • (ฮิม) pron. เขาผู้ชาย [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 M/ [CMU]
 • /IH0 M/ [CMU]
 • (prp) /hɪm/ [OALD]
out
 • ข้างนอก: ภายนอก [Lex2]
 • นอก: ภายนอก, ข้างนอก [Lex2]
 • ออก: เกิน, ข้าม [Lex2]
 • (เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป [Hope]
 • (adv) ออกไป,ข้างนอก,พันสมัย,ดับ(ไฟ),หมดสิ้น [Nontri]
 • /AW1 T/ [CMU]
 • (v) /'aut/ [OALD]
He
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
won't
 • (โวนทฺ,เวินทฺ) abbr. will not [Hope]
 • /W OW1 N T/ [CMU]
 • (v) /wɒunt/ [OALD]
feel
 • รู้สึก: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ [Lex2]
 • รู้สึกถึง: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ [Lex2]
 • ความรู้สึก: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส [Lex2]
 • (ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง) ###S. sense,perceive,touch [Hope]
 • (vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ [Nontri]
 • /F IY1 L/ [CMU]
 • (v) /f'iːl/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
thing
 • สิ่งของ: ของ, เครื่องใช้, วัตถุ [Lex2]
 • สิ่งที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์ [Lex2]
 • ความคิดหรือคำพูด[Lex2]
 • รายละเอียด[Lex2]
 • จุดประสงค์: จุดประสงค์สำคัญ [Lex2]
 • งานที่ต้องทำ: หน้าที่, ธุระ, ภาระ [Lex2]
 • การกระทำ[Lex2]
 • สิ่งมีชีวิต: คนหรือสัตว์ [Lex2]
 • เสื้อผ้าอาภรณ์[Lex2]
 • กิจกรรมที่ชอบ[Lex2]
 • ความชอบหรือเกลียดอย่างมาก[Lex2]
 • สิ่งที่ปรารถนาจะได้มา[Lex2]
 • (ธิง) n. สิ่งของ,ของ,สรรพสิ่ง,กรณี,สิ่งสำคัญ,เรื่องราว,การกระทำ,เหตุการณ์,รายละเอียด,จุดประสงค์,เป้าหมาย,วิธีการ things เสื้อผ้าอาภรณ์,การงาน,สิ่งมีชีวิต,ความคิด,ข้อความ,สิ่งที่เป็นทรัพย์สินได้ ###S. object,entity [Hope]
 • (n) สิ่งของ,เรื่อง,แบบ,กรณี,จุดประสงค์,การกระทำ [Nontri]
 • /TH IH1 NG/ [CMU]
 • (n) /th'ɪŋ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top