ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

By ( B AY1) architectural ( AA2 R K AH0 T EH1 K CH ER0 AH0 L) symmetry ( S IH1 M AH0 T R IY0), Emmet ( EH1 M IH0 T) means ( M IY1 N Z) geometric ( JH IY2 AH0 M EH1 T R IH0 K) symmetry ( S IH1 M AH0 T R IY0) combined with ( K AH0 M B AY1 N D W IH1 DH) aesthetic ( EH0 S TH EH1 T IH0 K) uniformity ( Y UW2 N AH0 F AO1 R M AH0 T IY0).

 


 
By
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (adv,prep) /baɪ/ [OALD]
architectural
 • (adj) ในเชิงสถาปัตยกรรม [Nontri]
 • /AA2 R K AH0 T EH1 K CH ER0 AH0 L/ [CMU]
 • (adj) /ˌaːkɪt'ɛktʃərəl/ [OALD]
symmetry
 • การมีสัดส่วนที่รับกัน: ความสมมาตร [Lex2]
 • (ซิม'มะทรี) n. การมีสัดส่วนที่รับกัน,ความสมมาตร,การมีด้านหรือเหลี่ยมตรงข้ามที่เหมือนกัน [Hope]
 • (n) ส่วนสัด,ความสมดุลย์,ความได้ส่วนกัน,ความสมมาตร [Nontri]
 • /S IH1 M AH0 T R IY0/ [CMU]
 • (n (uncount)) /s'ɪmətriː/ [OALD]
Emmet
 • นักท่องเที่ยว[Lex2]
 • (เอม'มิท) n. มด [Hope]
 • /EH1 M IH0 T/ [CMU]
means
 • วิธี: วิธีการ, ช่องทาง, หนทาง [Lex2]
 • เงินทอง: ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, ความมั่งคั่ง [Lex2]
 • วิธีการ, เครื่องมือ, มาตรการ [LongdoEN]
 • (มีนซฺ) วิธีการ,เครื่องมือ,ทรัพย์สินจำนวนมากมาย,จำนวนมากมาย [Hope]
 • (n) วิธี,เครื่องมือ,ทรัพย์สิน,พาหะ,รายได้ [Nontri]
 • /M IY1 N Z/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /m'iːnz/ [OALD]
  [mean]
 • หมายความว่า: แปลว่า, แสดงว่า [Lex2]
 • มีเจตนา: ตั้งใจ, มุ่งหมาย [Lex2]
 • ตั้งใจ: มุ่งหมาย [Lex2]
 • มีความหมายต่อ: มีความสำคัญต่อ [Lex2]
 • ใจร้าย: ใจดำ, โหดร้าย, ใจแคบ, เลวทราม [Lex2]
 • ทรุดโทรม: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม [Lex2]
 • ค่าเฉลี่ย: ตัวกลาง, มัชฌิม [Lex2]
 • (มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย [Hope]
 • /M IY1 N/ [CMU]
 • (vt,n (count),adj) /m'iːn/ [OALD]
geometric
 • (จีอะเมท'ทริค) adj. เกี่ยวกับเรขาคณิต ###SW. geometrically adv. ###S. geometrical [Hope]
 • (adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต [Nontri]
 • /JH IY2 AH0 M EH1 T R IH0 K/ [CMU]
 • (adj) /ʤˌɪəʳm'ɛtrɪk/ [OALD]
combined with
  [combine with]
 • รวมเข้ากับ: รวมกับ [Lex2]
 • เพิ่ม (บางสิ่ง) ให้กับ[Lex2]
aesthetic
 • งาม: สวยงาม [Lex2]
 • ซึ่งชื่นชมความงามหรือศิลปะ[Lex2]
 • ที่เกี่ยวกับความงาม: เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ [Lex2]
 • หลักแห่งความงาม: ทฤษฎีความงาม [Lex2]
 • (al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่. ###S. esthetic (al) -esthetician n. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ [Nontri]
 • /EH0 S TH EH1 T IH0 K/ [CMU]
 • (n (uncount),adj) /'iːsth'ɛtɪk/ [OALD]
uniformity
 • การทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน: การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน [Lex2]
 • (ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน,ความเป็นแบบเดียวกัน,ลักษณะที่สอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,สิ่งที่แบบเดียวกัน ###S. similarity,unity [Hope]
 • (n) เครื่องแบบ,ความเหมือนกัน [Nontri]
 • /Y UW2 N AH0 F AO1 R M AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n (uncount)) /jˌuːnɪf'ɔːmɪtiː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top