ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Big ( B IH1 G) Bertha ( B ER1 TH AH0),

able ( EY1 B AH0 L) to ( T UW1) fire ( F AY1 ER0) 100 miles ( M AY1 L Z),

was ( W AA1 Z) to ( T UW1) make ( M EY1 K) its ( IH1 T S) appearance ( AH0 P IH1 R AH0 N S) on ( AA1 N) the ( DH AH0) Western ( W EH1 S T ER0 N) Front ( F R AH1 N T),

and ( AH0 N D) strike ( S T R AY1 K) terror ( T EH1 R ER0) into ( IH1 N T UW0) the ( DH AH0) enemy ( EH1 N AH0 M IY0).

 


  

 
Big
 • ใหญ่: ยิ่งใหญ่ [Lex2]
 • มีความสำคัญหรือมีอิทธิพล[Lex2]
 • ขี้คุย: ขี้โม้ [Lex2]
 • มีชื่อ: ขึ้นชื่อ [Lex2]
 • เติบโตแล้ว: เป็นผู้ใหญ่ [Lex2]
 • มีพลังมาก: ทรงพลัง, มีอำนาจสูง [Lex2]
 • ใจกว้าง: ใจดี [Lex2]
 • ประสบความสำเร็จ[Lex2]
 • (บิก) adj. ใหญ่,ร่างใหญ่,มาก ###SW. biggish adj. ใหญ่,ร่างใหญ่,มาก bigness n. ความใหญ่ ###S. large ###A. small -Conf. size,large,great [Hope]
 • (adj) ใหญ่,เต้ย,เขื่อง,มาก,สำคัญ [Nontri]
 • /B IH1 G/ [CMU]
 • (j) /b'ɪg/ [OALD]
Bertha
 • /B ER1 TH AH0/ [CMU]
 • (n) /b'ɜːʳthə/ [OALD]
able
 • ที่มีความสามารถที่จะทำได้[Lex2]
 • ที่มีทักษะดี: เก่ง, มีฝีมือ [Lex2]
 • สามารถ[Lex2]
 • (เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์ ###S. skilled [Hope]
 • (adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม [Nontri]
 • /EY1 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ɛɪbl/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
fire
 • เพลิง: ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลิง, อัคคี [Lex2]
 • จุดไฟ: ก่อไฟ [Lex2]
 • เติมเชื้อเพลิง[Lex2]
 • ติด (เครื่องยนต์)[Lex2]
 • ยิง: ลั่น, เหนี่ยว (ไกปืน) [Lex2]
 • การยิงปืนพร้อมๆกัน: การรัวปืน [Lex2]
 • ไล่ออก: ไล่ออกจากงาน, เลิกจ้าง [Lex2]
 • ปลุกเร้า: กระตุ้นอารมณ์ [Lex2]
 • ความกระตือรือร้น: ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน [Lex2]
 • (ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั [Hope]
 • (n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง [Nontri]
 • (vt) จุดไฟ,เผาไหม้,ยิงปืน,ทำให้ระเบิด,กระตุ้นอารมณ์,ไล่ออก [Nontri]
 • /F AY1 ER0/ [CMU]
 • /F AY1 R/ [CMU]
 • (v) /f'aɪər/ [OALD]
miles
 • /M AY1 L Z/ [CMU]
 • /M AY1 AH0 L Z/ [CMU]
 • (n) /m'aɪlz/ [OALD]
  [mile]
 • ไมล์ (เป็นหน่วยวัดความยาว): ระยะทางที่นับเป็นไมล์ [Lex2]
 • (ไมล์) n. ไมล์,หน่วยระยะทางที่เท่ากับ1760ฟุต,ช่องว่างขนาดใหญ่,ขอบใหญ่ -Phr. (statute mileหรือระยะทางที่เท่ากับ5270ฟุตหรือ1760 หลา;mi.) [Hope]
 • (n) ความยาวเป็นไมล์ [Nontri]
 • /M AY1 L/ [CMU]
 • (n) /m'aɪl/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
make
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
its
 • ของมัน[Lex2]
 • (อิทซฺ) pron. ของมัน. ดูitself [Hope]
 • (adj) ของมัน [Nontri]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (j) /'ɪts/ [OALD]
appearance
 • การปรากฏตัว[Lex2]
 • ภาพลักษณ์: สิ่งที่ปรากฎให้เห็น [Lex2]
 • รูปร่างหน้าตา: รูปร่าง, รูปลักษณะ, รูปลักษณ์, รูปโฉม [Lex2]
 • ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว [LongdoEN]
 • (อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก ###S. manifestation, look,form) [Hope]
 • (n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง [Nontri]
 • /AH0 P IH1 R AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /'əp'ɪəʳrəns/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Western
 • ซึ่งเป็นของประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา[Lex2]
 • ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก[Lex2]
 • ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก[Lex2]
 • ี่ซึ่งเป็นคนทางตะวันตกของประเทศหรือภูมิภาค[Lex2]
 • ซึ่งมาจากทางทิศตะวันตก: ซึ่งพัดมาจากทางทิศตะวันตก [Lex2]
 • คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก: คนตะวันตก [Lex2]
 • หนังหรือละครที่เกี่ยวกับดินแดนทางตะวันตกของอเมริกา[Lex2]
 • (เวส'เทิร์น) adj. อยู่ทางทิศตะวันตก ###SW. Western adj. เกี่ยวกับโลกเสรีทางด้านตะวันตกของยุโรปและรวมทั้งอเมริกา [Hope]
 • (adj) ทางตะวันตก,อยู่ในภาคตะวันตก,ของชาวตะวันตก [Nontri]
 • /W EH1 S T ER0 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 S T ER0 N/ [CMU]
 • (n) /w'ɛstən/ [OALD]
Front
 • ด้านหน้า: แถวหน้า, ส่วนหน้า [Lex2]
 • ข้างหน้า: ด้านหน้า, แถวหน้า, เบื้องหน้า [Lex2]
 • เผชิญหน้า: หันหน้าเข้าหา [Lex2]
 • หน้าแรก (หนังสือ)[Lex2]
 • (ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน ###S. anterior,face [Hope]
 • (adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,หน้า [Nontri]
 • (n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า [Nontri]
 • (vt) เผชิญหน้า,,รับมือ,ต่อต้าน [Nontri]
 • /F R AH1 N T/ [CMU]
 • (v) /fr'ʌnt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
strike
 • ตี: โขก, เขก, ดีด, เคาะ [Lex2]
 • ปะทะ: กระแทก, ชน [Lex2]
 • โจมตี: จู่โจม [Lex2]
 • หยุดงานประท้วง: ก่อการจลาจล [Lex2]
 • การตี: การเคาะ, การโขก [Lex2]
 • การหยุดงานประท้วง[Lex2]
 • การโจมตีทางอากาศ[Lex2]
 • การค้นพบน้ำมัน: การค้นพบสายแร่ [Lex2]
 • การโยนลูกสไตร์ค: การโยนลูกกระทบลูกตั้งโบว์ลิ่งล้มหมด [Lex2]
 • (สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ [Hope]
 • (n) การนัดหยุดงาน,การตี,การลดลง,การโจมตี,การกระตุก [Nontri]
 • (vi) โจมตี,นัดหยุดงาน,ทุบ,รื้อถอน,ยกเลิก,ชักธงขาว [Nontri]
 • (vt) กระทืบ,ตี,ตอก,ชก,ทุบ,กด,ประทับตรา [Nontri]
 • /S T R AY1 K/ [CMU]
 • (v) /str'aɪk/ [OALD]
terror
 • ความหวาดกลัว: ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ [Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวสุดขีด[Lex2]
 • การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง: การก่อการร้าย [Lex2]
 • เด็กที่ก่อกวน[Lex2]
 • (เท'เรอะ) n. ความหวาดกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ. ###SW. terrorful adj. ###S. panic,fear,dread [Hope]
 • (n) ความตกใจกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ [Nontri]
 • /T EH1 R ER0/ [CMU]
 • (n) /t'ɛrər/ [OALD]
into
 • กลายเป็น[Lex2]
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • เข้าไปใน[Lex2]
 • ตรงไปยัง: ตรงไปที่ [Lex2]
 • (อิน'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง [Hope]
 • (pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น [Nontri]
 • /IH1 N T UW0/ [CMU]
 • /IH0 N T UW1/ [CMU]
 • (in) /'ɪntə/ [OALD]
enemy
 • ศัตรู: ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น [Lex2]
 • สิ่งที่เป็นภัย: สิ่งที่เป็นอันตราย [Lex2]
 • |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์ [LongdoEN]
 • (เอน'นะมี) n.,adj. ศัตรู,ข้าศึก,คู่อริ,ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) . ###S. rival [Hope]
 • (n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์ [Nontri]
 • /EH1 N AH0 M IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɛnəmiː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top