ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

At ( AE1 T) the ( DH AH0) end ( EH1 N D) of ( AH1 V) the ( DH AH0) working day ( W ER1 K IH0 NG D EY1),

the ( DH AH0) centrally ( S EH1 N T R AH0 L IY0) located ( L OW1 K EY2 T AH0 D) caf é is ( IH1 Z) the ( DH AH0) ideal ( AY0 D IY1 L) place ( P L EY1 S) for ( F AO1 R) friends ( F R EH1 N D Z) and ( AH0 N D) families ( F AE1 M AH0 L IY0 Z) to ( T UW1) join together ( JH OY1 N T AH0 G EH1 DH ER0) for ( F AO1 R) a ( AH0) hearty ( HH AA1 R T IY0) and ( AH0 N D) nutritious ( N UW0 T R IH1 SH AH0 S) meal ( M IY1 L).

 


  

 
At
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
end
 • ขอบเขต: เขตจำกัด [Lex2]
 • ความตาย[Lex2]
 • ตอนจบ: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, [Lex2]
 • ทำให้สิ้นสุด: ทำให้จบ, ทำให้เลิก [Lex2]
 • เป้าหมาย: วัตถุประสงค์ [Lex2]
 • มีผลสรุป[Lex2]
 • ส่วนที่เหลือ: ส่วนที่ตกค้าง, ซาก, เศษ [Lex2]
 • ส่วนปลายของวัตถุ[Lex2]
 • (เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก [Hope]
 • (n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ [Nontri]
 • (vt) ทำให้จบ,ลงเอย,ลงท้าย,ยุติ,ทำลาย,ฆ่า [Nontri]
 • /EH1 N D/ [CMU]
 • (v) /'ɛnd/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
working day
 • n. วันทำงาน [Hope]
centrally
 • /S EH1 N T R AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /s'ɛntrəliː/ [OALD]
located
 • /L OW1 K EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • /L OW1 K EY2 D/ [CMU]
 • (v) /l'ɒuk'ɛɪtɪd/ [OALD]
  [locate]
 • ก่อตั้ง: สร้าง, ตั้ง [Lex2]
 • ก่อตั้งธุรกิจ: สร้างธุรกิจหรือบริษัท [Lex2]
 • หาที่ตั้ง: หาตำแหน่งที่ตั้ง, หา [Lex2]
 • (โล'เคท) vt. หาที่ตั้ง,กำหนดที่ตั้ง,หาแหล่งที่ตั้ง,ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,สำรวจที่ดินหรือถิ่นที่อยู่. vi. ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,ก่อตั้ง. ###SW. locatable adj. ดูlocate locater n. ดูlocate locator n. ดูlocate ###S. find [Hope]
 • (vt) ตั้งขึ้น,หาทำเล,หาที่ตั้ง,ตั้งรกราก [Nontri]
 • /L OW1 K EY2 T/ [CMU]
 • (v) /l'ɒuk'ɛɪt/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
ideal
 • ซึ่งอยู่ในความคิด: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ [Lex2]
 • ดีเลิศ: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก [Lex2]
 • แบบอย่างที่ดี: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์ [Lex2]
 • อุดมคติ[Lex2]
 • (ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ ###S. fancied,imaginary [Hope]
 • (adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์ [Nontri]
 • (n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน [Nontri]
 • /AY0 D IY1 L/ [CMU]
 • (n) /'aɪd'ɪəʳl/ [OALD]
place
 • สถานที่: ทำเล, บริเวณ [Lex2]
 • ที่อยู่อาศัย: สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่ง: จุด [Lex2]
 • ประเด็น[Lex2]
 • ที่นั่ง: เก้าอี้นั่ง [Lex2]
 • บทบาท[Lex2]
 • โอกาสในการเรียน[Lex2]
 • ตำแหน่งในทีม[Lex2]
 • อันดับในการแข่งขัน[Lex2]
 • ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)[Lex2]
 • วางไว้ในตำแหน่ง[Lex2]
 • แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • จำได้: ระลึกได้ [Lex2]
 • จัดหาที่อยู่ให้: หาที่อยู่ที่เหมาะสม [Lex2]
 • เข้าอันดับ: อยู่ในอันดับที่ [Lex2]
 • (เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ [Hope]
 • /P L EY1 S/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪs/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
friends
 • /F R EH1 N D Z/ [CMU]
 • (n) /fr'ɛndz/ [OALD]
  [friend]
 • มิตร: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง [Lex2]
 • (เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน ###SW. friendless adj. friendlessness n. -S... [Hope]
 • (n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ [Nontri]
 • /F R EH1 N D/ [CMU]
 • (n) /fr'ɛnd/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
families
 • /F AE1 M AH0 L IY0 Z/ [CMU]
 • /F AE1 M L IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /f'æməlɪz/ [OALD]
  [family]
 • ครอบครัว: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว [Lex2]
 • (แฟม'มิลี) n. ครอบครัว,ตระกูล,สกุล,พันธ์,วงศ์ญาติ,ลูก,ลูกหลาน ###S. house,class,group,kin [Hope]
 • (n) ครอบครัว,สกุล,ตระกูล,วงศ์ตระกูล [Nontri]
 • /F AE1 M AH0 L IY0/ [CMU]
 • /F AE1 M L IY0/ [CMU]
 • (n) /f'æməliː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
join together
 • ต่อเข้าด้วยกัน: ใส่เข้ากัน, ประกอบเข้ากัน [Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
hearty
 • แข็งแรง[Lex2]
 • จริงใจ: เต็มใจ, กระตือรือร้น [Lex2]
 • ซึ่งเป็นมิตร: ซึ่งมีไมตรีจิต [Lex2]
 • (ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย. ###SW. heartily adv. heartiness n. ###S. genial,cordial ###A. cool,weak,mild [Hope]
 • (adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง [Nontri]
 • /HH AA1 R T IY0/ [CMU]
 • (j) /h'aːtiː/ [OALD]
nutritious
 • ซึ่งบำรุงสุขภาพ: ซึ่งบำรุงร่างกาย [Lex2]
 • (นิวทริช'เชิส) adj. ซึ่งบำรุงเลี้ยง,ซึ่งให้อาหาร, ###S. nutrient [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับอาหาร,ซึ่งบำรุงร่างกาย,ซึ่งบำรุงกำลัง [Nontri]
 • /N UW0 T R IH1 SH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /nj'uːtr'ɪʃəs/ [OALD]
meal
 • มื้อ: มื้ออาหาร [Lex2]
 • อาหาร[Lex2]
 • ธัญพืชบด: ข้าวบด, ข้าวป่น [Lex2]
 • กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape) [LongdoEN]
 • (มีล) n. มื้ออาหาร,อาหารที่กินในมื้อหนึ่ง ๆ ,เวลารับประทานอาหาร,ผงหยาบของข้าวบด,ข้าวป่น,สารป่น [Hope]
 • (n) อาหาร,มื้ออาหาร [Nontri]
 • /M IY1 L/ [CMU]
 • (n) /m'iːl/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top