ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

A ( AH0) couple ( K AH1 P AH0 L) hundred ( HH AH1 N D R AH0 D) years ( Y IH1 R Z) agoNthis place ( P L EY1 S) was ( W AA1 Z) booming ( B UW1 M IH0 NG) plenty ( P L EH1 N T IY0) of ( AH1 V) food ( F UW1 D) and ( AH0 N D) thriving ( TH R AY1 V IH0 NG) culture ( K AH1 L CH ER0).

 


 
A
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (indef. article) /ə/ [OALD]
couple
 • คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน[Lex2]
 • คู่สามีภรรยา[Lex2]
 • ทำให้เชื่อมต่อ[Lex2]
 • มีเพศสัมพันธ์[Lex2]
 • สองสิ่งที่คล้ายกัน[Lex2]
 • สิ่งที่เชื่อมติดกัน[Lex2]
 • (คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี ###S. link,join ###SW. couplement n. -Conf. pair [Hope]
 • (n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว [Nontri]
 • (vt) ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,รวมเป็นคู่,ผูกเข้าคู่กัน,พ่วง [Nontri]
 • /K AH1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v,n (count)) /k'ʌpl/ [OALD]
hundred
 • หนึ่งร้อย: 100 [Lex2]
 • n. ร้อย,เลขร้อย [Hope]
 • (adj) ร้อย [Nontri]
 • /HH AH1 N D R AH0 D/ [CMU]
 • /HH AH1 N D R IH0 D/ [CMU]
 • /HH AH1 N ER0 D/ [CMU]
 • (n (count),adj) /h'ʌndrəd/ [OALD]
years
 • นาน: นานมาก [Lex2]
 • อายุ: ช่วงระยะเวลา [Lex2]
 • เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต[Lex2]
 • ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต[Lex2]
 • /Y IH1 R Z/ [CMU]
 • /Y ER0 Z/ [CMU]
 • (n (count)) /j'ɜːʳz/ [OALD]
  [year]
 • เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 365.5 วัน[Lex2]
 • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม[Lex2]
 • ระยะเวลาหนึ่งปี: รอบปี [Lex2]
 • ระยะเวลาของกิจกรรมในหนึ่งปีเช่น ปีการศึกษา, ปีงบประมาณ[Lex2]
 • อายุ: ขวบ, ปี [Lex2]
 • (เยียร์) n. ปี,อายุ,ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี) [Hope]
 • (n) ปี,อายุ,เวลา,ขวบ,ปีการศึกษา [Nontri]
 • /Y IH1 R/ [CMU]
 • (n (count)) /j'ɜːʳr/ [OALD]
place
 • สถานที่: ทำเล, บริเวณ [Lex2]
 • ที่อยู่อาศัย: สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่ง: จุด [Lex2]
 • ประเด็น[Lex2]
 • ที่นั่ง: เก้าอี้นั่ง [Lex2]
 • บทบาท[Lex2]
 • โอกาสในการเรียน[Lex2]
 • ตำแหน่งในทีม[Lex2]
 • อันดับในการแข่งขัน[Lex2]
 • ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)[Lex2]
 • วางไว้ในตำแหน่ง[Lex2]
 • แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • จำได้: ระลึกได้ [Lex2]
 • จัดหาที่อยู่ให้: หาที่อยู่ที่เหมาะสม [Lex2]
 • เข้าอันดับ: อยู่ในอันดับที่ [Lex2]
 • (เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ [Hope]
 • /P L EY1 S/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /pl'ɛɪs/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AH0 Z/ [CMU]
 • (v,vi) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v,vi) /biː/ [OALD]
booming
 • /B UW1 M IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /b'uːmɪŋ/ [OALD]
  [boom]
 • เปล่งเสียง: เปล่งเสียงดัง [Lex2]
 • เสียงดัง: เสียงตูม, เสียงตึงตัง, เสียงตูมตาม [Lex2]
 • เจริญรุ่งเรือง[Lex2]
 • ตี: ตีอย่างแรง [Lex2]
 • ความเจริญรุ่งเรือง: ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ [Lex2]
 • ขุมทอง: โอกาสทอง [Lex2]
 • ขาตั้งไมโครโฟน[Lex2]
 • ไม้ขวางที่ผูกข้างเรือ[Lex2]
 • (บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน [Hope]
 • (vi) เสียงดัง [Nontri]
 • /B UW1 M/ [CMU]
 • (v,n (count)) /b'uːm/ [OALD]
plenty
 • จำนวนมากมาย: ปริมาณอุดมสมบูรณ์, ปริมาณเหลือเฟือ [Lex2]
 • มากพอ: เพียงพอ, มาก, มากมาย [Lex2]
 • อย่างเต็มที่: ทีเดียว, เพียงพอ [Lex2]
 • (เพลน'ที) adj. ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความเยอะแยะ,ความมั่นคั่ง. adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย. adv. เต็มที่,ทีเดียว ###S. affluence,abundance [Hope]
 • (adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ล้นเหลือ,มั่งคั่ง [Nontri]
 • (n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความมั่งคั่ง [Nontri]
 • /P L EH1 N T IY0/ [CMU]
 • /P L EH1 N IY0/ [CMU]
 • (n (uncount),adv) /pl'ɛntiː/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
food
 • อาหาร: โภชนาการ, สิ่งบริโภค, อาหารการกิน, ของกิน [Lex2]
 • (ฟูด) n. อาหาร,โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหารใจ. ###SW. foodless adj. foodlessness n. ###S. fare,nutriment,support [Hope]
 • (n) อาหาร,โภชนาหาร,ของบริโภค,ของกิน [Nontri]
 • /F UW1 D/ [CMU]
 • (n) /f'uːd/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (conj) /ænd/ [OALD]
thriving
 • /TH R AY1 V IH0 NG/ [CMU]
 • (vi) /thr'aɪvɪŋ/ [OALD]
  [thrive]
 • เจริญเติบโตดี: (ต้นไม้) เจริญงอกงาม [Lex2]
 • ประสบความสำเร็จ: เจริญรุ่งเรือง, สำเร็จผล [Lex2]
 • (ไธรฟว) vi. เจริญ,เติบโต,ก้าวหน้า,งอกงาม,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง. ###SW. thriving adj. ###S. flourish,wax [Hope]
 • (vi) เจริญ,เติบโต,งอกงาม,สมบูรณ์,เฟื่องฟู,ก้าวหน้า [Nontri]
 • /TH R AY1 V/ [CMU]
 • (vi) /thr'aɪv/ [OALD]
culture
 • การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก[Lex2]
 • การพัฒนา: การปรับปรุง [Lex2]
 • การเพาะเชื้อจุลินทรีย์[Lex2]
 • คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน[Lex2]
 • ค่านิยมและความเชื่อ[Lex2]
 • วัฒนธรรม[Lex2]
 • (คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น [Hope]
 • (n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม [Nontri]
 • /K AH1 L CH ER0/ [CMU]
 • (n) /k'ʌltʃər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top