ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- Mummy ( M AH1 M IY0),

I'm ( AY1 M) gonna ( G AA1 N AH0) go ( G OW1) talk to ( T AO1 K T UW1) your ( Y AO1 R) doctors ( D AA1 K T ER0 Z),

find out ( F AY1 N D AW1 T) exactly ( IH0 G Z AE1 K T L IY0) what's ( W AH1 T S) going on ( G OW1 IH0 NG AA1 N) about ( AH0 B AW1 T) getting ( G EH1 T IH0 NG) the ( DH AH0) solution ( S AH0 L UW1 SH AH0 N) remedy ( R EH1 M AH0 D IY0) of ( AH1 V) yours ( Y UH1 R Z),

because ( B IH0 K AO1 Z) I ( AY1) have ( HH AE1 V) a ( AH0) standby ( S T AE1 N D B AY1) return ticket ( R IH0 T ER1 N T IH1 K AH0 T).

 


  

 
Mummy
 • มัมมี่: ศพแห้งและไม่เน่า [Lex2]
 • แม่[Lex2]
 • (มัม'มี) n. มัมมี่,ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา,ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง,แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies [Hope]
 • (n) มัมมี่ [Nontri]
 • /M AH1 M IY0/ [CMU]
 • (n) /m'ʌmiː/ [OALD]
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
gonna
 • คำย่อของ going to[Lex2]
 • คำพูดย่อของ going to[Lex2]
 • /G AA1 N AH0/ [CMU]
 • (v) /g'ɒnə/ [OALD]
go
 • ไป: ไป, เคลื่อนไป, ออกไปถึง, มาถึง [Lex2]
 • ผ่านไป (เวลา): ล่วงเลยไป [Lex2]
 • บรรลุ[Lex2]
 • เลิก: ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น [Lex2]
 • หมด: ถูกใช้หมด, หมดอายุ [Lex2]
 • ลาออก[Lex2]
 • ส่งเสียง[Lex2]
 • หมากล้อม[Lex2]
 • (โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น) ###S. pass,move,proceed [Hope]
 • (vi) ไป,เดิน,ล่องไป,เที่ยวไป,วิ่ง,แล่น,เคลื่อนไหว,ก้าวหน้า,เจริญ [Nontri]
 • /G OW1/ [CMU]
 • (v) /g'ɒu/ [OALD]
talk to
 • พูดคุยกับ[Lex2]
 • ดุด่า[Lex2]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
doctors
 • /D AA1 K T ER0 Z/ [CMU]
 • (v) /d'ɒktəz/ [OALD]
  [doctor]
 • ซ่อม: ซ่อมแซม [Lex2]
 • ดุษฎีบัณฑิต: ผู้ได้รับปริญญาเอก [Lex2]
 • ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง[Lex2]
 • แพทย์: หมอ [Lex2]
 • รักษา: เยียวยา [Lex2]
 • (n) หมอ,แพทย์,ดอกเตอร์ [Nontri]
 • /D AA1 K T ER0/ [CMU]
 • /D AO1 K T ER0/ [CMU]
 • (v) /d'ɒktər/ [OALD]
find out
 • ค้นพบ[Lex2]
 • มีผลต่อ[Lex2]
 • ได้รับการแต่งตั้ง[Lex2]
 • หาความจริง: ตรวจสอบ [Lex2]
exactly
 • อย่างถูกต้อง: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด [Lex2]
 • (อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อยู่พอทีเดียว,เท่านั้น [Hope]
 • /IH0 G Z AE1 K T L IY0/ [CMU]
 • (a) /'ɪgz'æktliː/ [OALD]
what's
 • (วอทซฺ) abbr. what is,what has,what does [Hope]
 • /W AH1 T S/ [CMU]
 • /HH W AH1 T S/ [CMU]
 • (v) /wɒts/ [OALD]
going on
  [go on]
 • ทำต่อไป: ดำเนินการต่อไป [Lex2]
 • เดินนำหน้า[Lex2]
 • เข้ากันไม่ได้: ไปกันไม่ได้ [Lex2]
 • ประพฤติ: ปฏิบัติตัว, มีชีวิตอยู่, ดำรงชีวิต [Lex2]
 • ดำเนินต่อไป[Lex2]
 • เดินต่อ: เดินไปข้างหน้า, ไปต่อ ก้าวต่อไป [Lex2]
 • พูดต่อไป[Lex2]
 • ผ่านไป[Lex2]
 • เกิดขึ้น[Lex2]
 • เปิด (เครื่องไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า)[Lex2]
 • ก้าวหน้า: รุดหน้า [Lex2]
 • พยายามจนสำเร็จ[Lex2]
 • มีชีวิตต่อไป: อยู่ได้ [Lex2]
 • (เวลา) สาย: ล่าช้า, (คน) แก่ขึ้น, โตขึ้น [Lex2]
 • ทำตัวแปลกๆ[Lex2]
 • เกิดขึ้นบน (เวที หรือสนามกีฬา)[Lex2]
 • เข้ากันได้: เป็นมิตรกัน [Lex2]
 • ไม่เชื่อหรอก[Lex2]
 • เดินทางไปเพื่อ: ไปเพื่อ [Lex2]
 • ขี่ (สัตว์, พาหนะ เช่น เรือ หรือ เครื่องจักร)[Lex2]
 • วางไว้บน (ตามปกติ)[Lex2]
 • เริ่มทำ (กิจกรรม)[Lex2]
 • เริ่มทานยา: เริ่มได้รับยา [Lex2]
 • ตัดสินจาก[Lex2]
 • เสีย (เงินหรือเวลา) ไปกับ[Lex2]
 • เป็นส่วนหนึ่งของ: มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม [Lex2]
 • ชอบ[Lex2]
 • ผิดหวังในความรัก[Lex2]
 • เสีย: ไม่ทำตาม [Lex2]
 • จ่ายโดยรัฐบาลเมื่อไม่สามารถทำงาน: ได้รับการช่วยเหลือ [Lex2]
 • ได้รับการสนับสนุนจาก (คำโบราณ)[Lex2]
 • ขายตัว (เพื่อหารายได้)[Lex2]
 • หยุดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล[Lex2]
about
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • ใกล้กับ[Lex2]
 • ทั่วๆ: ในที่ต่างๆ [Lex2]
 • ในทิศทางตรงข้าม[Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • แพร่หลาย[Lex2]
 • รอบ[Lex2]
 • (อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว ###S. regarding, concerning, around [Hope]
 • (adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ [Nontri]
 • /AH0 B AW1 T/ [CMU]
 • (a) /'əb'aut/ [OALD]
getting
 • /G EH1 T IH0 NG/ [CMU]
 • /G IH1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /g'ɛtɪŋ/ [OALD]
  [get]
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
solution
 • วิธีแก้ปัญหา: คำตอบ, คำอธิบาย [Lex2]
 • สารละลาย[Lex2]
 • (ซอลลิว'เชิน) n. ทางออก,วิธีแก้,การแก้ปัญหา,การอธิบาย,คำตอบ,วิธีการ,สารละลาย,การละลาย,ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันของสารตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป. ###S. mix,mixture,compound,explanation [Hope]
 • (n) การละลายน้ำ,การแก้ปัญหา,ทางออก,คำตอบ,วิธีแก้ [Nontri]
 • /S AH0 L UW1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /s'əl'uːʃən/ [OALD]
remedy
 • การรักษา: วิธีการรักษา [Lex2]
 • รักษา: เยียวยา [Lex2]
 • แก้ไข: ทำให้ถูกต้อง [Lex2]
 • (เรม'มิดี) n. การรักษา,วิธีการรักษา,วิธีการแก้ไข,สิ่งที่ใช้ในการรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข vt. รักษา,เยียวยา,บรรเทา,ฟื้นฟู,ทำให้ถูกต้อง,ขจัด,กำจัด ###S. cure [Hope]
 • (vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู [Nontri]
 • /R EH1 M AH0 D IY0/ [CMU]
 • (v) /r'ɛmədiː/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
yours
 • ของคุณ: ของท่าน, สิ่งที่เป็นของคุณ, สิ่งที่เป็นของท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์ซ) pron. ของคุณ,ของท่าน [Hope]
 • (pro) สิ่งของของท่าน,สิ่งของของคุณ [Nontri]
 • /Y UH1 R Z/ [CMU]
 • /Y AO1 R Z/ [CMU]
 • (j) /jɔːz/ [OALD]
because
 • เพราะว่า: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • (บิคอซ') conj.,adv. เพราะ,เป็น,เพราะ,เพราะเหตุว่า -Conf. because of,that [Hope]
 • (con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า [Nontri]
 • /B IH0 K AO1 Z/ [CMU]
 • /B IH0 K AH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /b'ɪk'ɒz/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
standby
 • ผู้สำรอง: ผู้เตรียมพร้อม [Lex2]
 • (สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง [Hope]
 • /S T AE1 N D B AY1/ [CMU]
 • (n) /st'ænbaɪ/ [OALD]
return ticket
 • ตั๋วไปกลับ[Lex2]
 • ตั๋วเดินทางทั้งไปและกลับ[Lex2]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top