ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(qǐng)提交 (tí jiāo)入境 (rù jìng)成员 (chéng yuán) (de)申请书 (shēn qǐng shū)

 


  

 
 • (qǐng, ㄑㄧㄥˇ) to ask; to invite; please (do sth); to treat (to a meal etc); to request [CE-DICT]
提交
 • (tí jiāo, ㄊㄧˊ ㄐㄧㄠ) to submit (a report etc); to refer (a problem) to sb [CE-DICT]
入境
 • (にゅうきょう) (n) crossing a border; border entry [EDICT]
 • (rù jìng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ) enter a country [CE-DICT]
成员
 • (chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ) member [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
申请书
 • (shēn qǐng shū, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄕㄨ) application [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top