ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

訴諸 ()情感 (qíng gǎn) (huì)模糊 (mó hu)問題 (wèn tí) (de)焦點 (jiāo diǎn) 冷靜 (lěng jìng) (ér)明確 (míng què) (de)邏輯 (luó ji)乃勝訴 ()之道 ()

 


  

 
情感
 • (じょうかん) (n) feeling; sensitivity; emotion; (P) [EDICT]
 • (qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ) feeling; emotion; to move (emotionally) [CE-DICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT]
模糊
 • (もこ) (adj-na,n) dimness; vagueness [EDICT]
 • (mó hu, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙) vague; indistinct; fuzzy [CE-DICT]
問題
 • (もんだい) (n) problem; question; (P) [EDICT]
 • (wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ) question; problem; issue; topic [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
焦點
 • (jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ) focus; focal point [CE-DICT]
冷靜
 • (lěng jìng, ㄌㄥˇ ㄐㄧㄥˋ) calm; cool-headed [CE-DICT]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT]
明確
 • (めいかく) (adj-na) clear; precise; definite; distinct; (P) [EDICT]
 • (míng què, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ) clear-cut; definite; make clear; clear [CE-DICT]
邏輯
 • (luó ji, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙) logic [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top