ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()以前 (yǐ qián)見過 (jiàn guò)穿著 (chuān zhuó)考究 (kǎo jiū)外衣 (wài yī) (de)速記員 (sù jì yuán) ()?

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
以前
 • (いぜん) (n-adv,n-t) ago; since; before; previous; (P) [EDICT]
 • (yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ) before; formerly; previous; ago [CE-DICT]
見過
 • (jiàn guò, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ) have seen [CE-DICT]
穿著
 • (chuān zhuó, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ) dress; to wear; clothes; attire [CE-DICT]
考究
 • (こうきゅう) (n,vs) investigation; consideration [EDICT]
 • (kǎo jiū, ㄎㄠˇ ㄐㄧㄡ) to investigate; to check and research; exquisite [CE-DICT]
外衣
 • (がいい) (n) outer garment [EDICT]
 • (wài yī, ㄨㄞˋ ㄧ) outer clothing; semblance; appearance [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
速記員
 • (sù jì yuán, ㄙㄨˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ) stenographer [CE-DICT]
 • (mǎ, ㄇㄚˇ) morphine [CE-DICT]
 • (ma, ㄇㄚ˙) (question tag) [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top