ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zootomy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zootomy-, *zootomy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zootomy[N] กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zootomy(โซออท'ทะมี) n. การวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์., Syn. zootomy, See also: zootomic adj. zootomical adj. zootomist n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zootomy๑. สัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ anatomy, animal]๒. การชำแหละสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat) EN: animal anatomy ; zootomy   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Zootomy \Zo*ot"o*my\, n. [Zoo- + Gr. ? to cut: cf. F. zootomie.]
     The dissection or the anatomy of animals; -- distinguished
     from androtomy.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top