Search result for

whisk

(105 entries)
(2.219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whisk-, *whisk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whisk[N] เครื่องตีไข่หรือครีม, See also: ที่ตีไข่หรือครีม
whisk[N] การปัดกวาดอย่างรวดเร็ว
whisk[N] ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นและสิ่งสกปรก
whisk[VT] ตีหรือปั่น (สิ่งของประเภทไข่, นม, ครีม)
whisk[VT] ปัด, See also: กวาด, สะบัด, Syn. dust, brush, sweep
whisky[N] เหล้าวิสกี้, Syn. whiskey
whisker[N] หนวดของสัตว์
whiskey[N] เหล้าวิสกี้, Syn. whisky
whisk of[PHRV] ปัดออกเบาๆ (ด้วยแปรง, แกว่งหาง ฯลฯ), Syn. whip away, whip off
whisk away[PHRV] ปัดออกเบาๆ (ด้วยแปรง, แกว่งหาง ฯลฯ), Syn. whip away, whip off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whisk(วิสคฺ) vt. vi.,n. (การ) ปัด,กวาด,สะบัด,แกว่ง,คว้า,ฉวย,เอาไปอย่างรวดเร็ว,ขนส่งอย่างเร่งรีบ vt. ตีหรือปั่นไข่หรือนมหรือครีม n. ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นและสิ่งสกปรก,เครื่องตีไข่หรือครีม
whisker(วิส'เคอะ) n. หนวดเครา,หนวด,หนวดแมวหนวดเสือ,ไม้ขนไก่,ผู้ปัด,ผู้กวาด,ผู้ที่เดินอย่างรวดเร็ว,คาง,แก้ม,ผู้อาวุโสรัฐบาลสหรัฐอเมริกา, See also: whiskery adj.
whiskey(วิส'คี) n. เหล้าวิสกี้
whisky(วิส'คี) n. เหล้าวิสกี้
egg whiskn. เครื่องตีไข่
scotch whiskyn. เหล้าวิสกี้ที่ทำจากสก๊อตแลนด์ (โดยเฉพาะจากข้าวบาร์เลย์)

English-Thai: Nontri Dictionary
whisk(n) การปัด,การสะบัด,การฉวย,การคว้า
whisk(n) ไม้กวาดเล็กๆ,แส้ปัดยุง
whisk(vi,vt) เคลื่อนที่เร็ว,ฉวย,คว้า,ฉก,ปัด,กวาด,สะบัด
whisk(vt) กวาด,สะบัด,หวด,กระตุก,ปัด,แกว่ง
whisker(n) เครา,หนวดแมวหรือหนู,ผู้ปัดกวาด,ไม้ขนไก่
whisky(n) เหล้าวิสกี้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whiskeyวิสกี้ [TU Subject Heading]
Whiskey industryอุตสาหกรรมวิสกี้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're so cute with your little whiskers.โอ้ แกนี่น่ารักชะมัด ดูตาแกสิ. Bolt (2008)
A Sazerac for both of us. With whiskey, not brandy.ขอ "แซสเซอแรค" สำหรับเราทั้งคู่ ใส่วิสกี้นะ ไม่ใช่บรั่นดี The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I see you're still drinking your Sazerac with whiskey.ผมเห็นคุณยังดื่มซูริคกับวิสกี้อยู่อีก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Colin's family owns the largest... whiskey distillery in Scotland.โรงกลั่น? ครอบครัวของคอลลินเป็นเจ้าของ โรงกลั่นวิสกี้ที่ใหญ่ที่สุดใน Scotland Made of Honor (2008)
But I tell you, this whiskey comes damn close...ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอก แต่จะบอกให้นะว่า วิสกี้นี้รสชาติแย่จัง Made of Honor (2008)
Instead of Whiskeys.ด้วย เหล้า Made of Honor (2008)
- I have had some whiskey... - I can tell.ฉันมีเหล้าอยู่ ฉันบอกได้ Made of Honor (2008)
- Hannah... - Bring me more whiskey.ฮานา ขอเหล่าเพิ่มอีก Made of Honor (2008)
Excuse me. Whisky, a strong one.โทษนะครับ ขอวิสกี้ แรงๆหนึ่งครับ Cyborg Girl (2008)
The thing about this music is the same thing about this whiskey.จุดประสงค์ของเสียงเพลง... ...มันก็เหมือนกับจุดประสงค์ของวิสกี้ Nights in Rodanthe (2008)
Whiskey Task Force, engage!ทุกหน่วยรบยิง ประจัญบาน! The Day the Earth Stood Still (2008)
- Whiskey.- วิสกี้ The Reader (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whiskA heavy tax was imposed on whiskey.
whiskAs for me, I prefer beer to whisky.
whiskExcuse me just a second. I'll go and get the whiskey.
whiskHe deals in whiskey.
whiskHe doesn't even drink beer, not to mention whiskey.
whiskHe drank a shot of whiskey.
whiskHe drank some beer besides a bottle of whisky.
whiskHe drank the whisky as if it were water.
whiskHe enjoys wine sometimes, but mostly he drinks whisky.
whiskHe opened a bottle of whiskey at his home yesterday.
whiskHe took a drink of whiskey neat.
whiskHow do you like this whisky?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ตีไข่[N] whisk, Syn. เครื่องตีไข่
หนวด[N] whisker, Example: แมวที่หากินกลางคืนจะใช้หนวดช่วยในการคลำทาง, Thai definition: ขนหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ ขึ้นตามบริเวณปากของสัตว์บางชนิด
เครา[N] beard, See also: whiskers, Syn. หนวดเครา, Example: เขาเม้มปากจนเครากลายเป็นกระจุกเดียวกัน, Thai definition: ขนที่ขึ้นตามแก้มหรือขากรรไตร
มัสสุ[N] beard, See also: whisker, moustache, Syn. พระมัสสุ, หนวด, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, Notes: (บาลี)
มัสสุ[N] beard, See also: whisker, moustache, Syn. พระมัสสุ, หนวด, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, Notes: (บาลี)
วิสกี้[N] whisky, Example: นับตั้งแต่ค่าเงินบาทลอยตัว ได้ส่งผลทำให้วิสกี้นำเข้าต้องชะลอการเติบโต, Thai definition: ชื่อสุราต่างประเทศพวกหนึ่งกลั่นจากเมล็ดธัญพืชบางชนิด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเร็ว ๆ[v. exp.] (khon reo-reo) EN: whisk   FR: battre ; fouetter
เหล้าขาว[n. exp.] (lao khāo) EN: white spirit ; rice whisky   FR: alcool blanc [m]
เหล้าแม่โขง[n. exp.] (lao Maēkhōng) EN: Mekhong whiskey   FR: Mékhong [m]
เหล้าโรง[n.] (laorōng) EN: rice whisky ; arrack   FR: arak [m] ; alcool de riz [m]
น้ำขาว[n. exp.] (nām khāo) EN: rice whiskey ; rice wine   FR: alcool de riz [m] ; alcool blanc [m]
นกแอ่นฟ้าเคราขาว[n. exp.] (nok aen fā khrao khāo) EN: Whiskered Treeswift   FR: Hémiprocné coiffé [m] ; Hémiprocné fascié [m]
นกนางนวลแกลบเคราขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp khrao khāo) EN: Whiskered Tern   FR: Guifette moustac [f] ; Guifette hybride [f] ; Guifette à moustaches [f]
นกปรอดหัวโขน[n. exp.] (nok parøt hūa khōn) EN: Red-whiskered Bulbul   FR: Bulbul orphée [m] ; Condé [m]
นกโพระดกเคราเหลือง [n. exp.] (nok phōradok khrao leūang) EN: Gold-whiskered Barbet   FR: Barbu à joues jaunes [m] ; Barbu à moustaches jaunes [m]
นกภูหงอนวงตาขาว[n. exp.] (nok phū ngøn wong tā khāo) EN: Whiskered Yuhina   FR: Yuhina à cou roux [f] ; Yuhina à collier jaune [f] ; Yuhina à nuque jaune [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHISK    W IH1 S K
WHISK    HH W IH1 S K
WHISKS    HH W IH1 S K S
WHISKS    W IH1 S K S
WHISKY    W IH1 S K IY0
WHISKY    HH W IH1 S K IY0
WHISKER    W IH1 S K ER0
WHISKED    W IH1 S K T
WHISKEY    W IH1 S K IY0
WHISKEY    HH W IH1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whisk    (v) (w i1 s k)
whisks    (v) (w i1 s k s)
whisky    (n) (w i1 s k ii)
whisked    (v) (w i1 s k t)
whisker    (n) (w i1 s k @ r)
whiskey    (n) (w i1 s k ii)
whiskers    (n) (w i1 s k @ z)
whiskeys    (n) (w i1 s k i z)
whiskies    (n) (w i1 s k i z)
whisking    (v) (w i1 s k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Whisky {m} (schottisch) | ein Schluck Whiskywhisky (Scotch) | a slug of whisky [Add to Longdo]
Whiskey {m} (irisch; amerikanisch)whiskey (Irish; American) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィスキー(P);ウイスキー(P);ウヰスキー;ヰスキー;ヰスキ;ウイスキ;ウイスケ;ウヰスケ;ウスケ[, uisuki-(P); uisuki-(P); uisuki-; isuki-; isuki ; uisuki ; uisuke ; uisuke ; usuke] (n) (also written as ウ井スキー) whisky; whiskey; (P) [Add to Longdo]
ウイスカー;ウィスカー;ホウィスカ[, uisuka-; uisuka-; houisuka] (n) whisker [Add to Longdo]
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[, uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour [Add to Longdo]
ウイスキーボンボン;ウィスキーボンボン[, uisuki-bonbon ; uisuki-bonbon] (n) whisky bonbon (fre [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
グレーンウイスキー[, gure-n'uisuki-] (n) grain whisky [Add to Longdo]
グレインウイスキー[, gurein'uisuki-] (n) grain whisky; grain whiskey [Add to Longdo]
コーンウイスキー[, ko-n'uisuki-] (n) corn whiskey (whisky) [Add to Longdo]
スコッチウイスキー[, sukocchiuisuki-] (n) Scotch whiskey; Scotch whisky [Add to Longdo]
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威士忌[wēi shì jì, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ, ] whisky [Add to Longdo]
威士忌酒[wēi shì jì jiǔ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, ] whisky [Add to Longdo]
拂扫[fú sǎo, ㄈㄨˊ ㄙㄠˇ, / ] whisk [Add to Longdo]
须毛[xū máo, ㄒㄩ ㄇㄠˊ, / ] whiskers; mustache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisk \Whisk\, n. [See {Whist}, n.]
   A game at cards; whist. [Obs.] --Taylor (1630).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisk \Whisk\, n. [Probably for wisk, and of Scand. origin; cf.
   Icel. visk a wisp; akin to Dan. visk, Sw. viska, D. wisch,
   OHG. wisc, G. wisch. See {Wisp}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of whisking; a rapid, sweeping motion, as of
    something light; a sudden motion or quick puff.
    [1913 Webster]
 
       This first sad whisk
       Takes off thy dukedom; thou art but an earl. --J.
                          Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   2. A small bunch of grass, straw, twigs, hair, or the like,
    used for a brush; hence, a brush or small besom, as of
    broom corn.
    [1913 Webster]
 
   3. A small culinary instrument made of wire, or the like, for
    whisking or beating eggs, cream, etc. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   4. A kind of cape, forming part of a woman's dress.
    [1913 Webster]
 
       My wife in her new lace whisk.    --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   5. An impertinent fellow. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   6. A plane used by coopers for evening chines.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisk \Whisk\, v. t. [imp. & p. p. {Whisked}; p. pr. & vb. n.
   {Whisking}.] [Cf. Dan. viske, Sw. viska, G. wischen, D.
   wisschen. See {Whisk}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To sweep, brush, or agitate, with a light, rapid motion;
    as, to whisk dust from a table; to whisk the white of eggs
    into a froth.
    [1913 Webster]
 
   2. To move with a quick, sweeping motion.
    [1913 Webster]
 
       He that walks in gray, whisking his riding rod. --J.
                          Fletcher.
    [1913 Webster]
 
       I beg she would not impale worms, nor whisk carp out
       of one element into another.     --Walpole.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisk \Whisk\, v. i.
   To move nimbly at with velocity; to make a sudden agile
   movement.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whisk
   n 1: a mixer incorporating a coil of wires; used for whipping
      eggs or cream
   2: a small short-handled broom used to brush clothes [syn:
     {whisk}, {whisk broom}]
   v 1: move somewhere quickly; "The President was whisked away in
      his limo"
   2: move quickly and nimbly; "He whisked into the house"
   3: brush or wipe off lightly [syn: {whisk}, {whisk off}]
   4: whip with or as if with a wire whisk; "whisk the eggs" [syn:
     {whisk}, {whip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top