ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verbalization

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verbalization-, *verbalization*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verbalization[N] การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด, Syn. expression, utterance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formulierung {f} | Formulierungen {pl}verbalization | verbalizations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verbalization \Ver`bal*i*za"tion\, n.
   The act of verbalizing, or the state of being verbalized.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verbalization
   n 1: the words that are spoken in the activity of verbalization
      [syn: {verbalization}, {verbalisation}]
   2: the activity of expressing something in words [syn:
     {verbalization}, {verbalisation}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top