ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncultivated

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncultivated-, *uncultivated*, uncultivat, uncultivate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncultivated(adj) ที่ขาดการบำรุง, See also: ที่ยังไม่ได้ปรับปรุง, Syn. uncultivable, uncultivatable, Ant. cultivatedว cultivable
uncultivated(adj) ที่ไม่ได้รับการอบรม, See also: ที่ขาดการอบรม, Syn. wild, unrefined, nonintellectual, Ant. cultivated, refined

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncultivated(อันคัล'ทิเวททิด) adj. ไม่ได้เพราะปลูก, ไม่ได้รับการอบรม, ป่าเถื่อน, หยาบคาย

English-Thai: Nontri Dictionary
uncultivated(adj) ยังไม่ได้เพาะปลูก, ไม่ได้รับการอบรม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncultivated (j) ˈʌnkˈʌltɪvɛɪtɪd (uh1 n k uh1 l t i v ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
新開[しんかい, shinkai] (n) opening (of uncultivated land) [Add to Longdo]
未開墾[みかいこん, mikaikon] (n) uncultivated [Add to Longdo]
未開墾地[みかいこんち, mikaikonchi] (n) virgin soil; uncultivated land [Add to Longdo]
未耕地[みこうち, mikouchi] (n) uncultivated land [Add to Longdo]
未墾[みこん, mikon] (n, adj-no) uncultivated; wild [Add to Longdo]
未墾地[みこんち, mikonchi] (n) uncultivated land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncultivated \Uncultivated\
   See {cultivated}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncultivated
   adj 1: (of land or fields) not prepared for raising crops;
       "uncultivated land" [ant: {cultivated}]
   2: (of persons) lacking art or knowledge [syn: {artless},
     {uncultivated}, {uncultured}]
   3: characteristic of a person who is not cultivated or does not
     have intellectual tastes; "lowbrow tastes" [syn: {lowbrow},
     {lowbrowed}, {uncultivated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top