ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

um,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -um,-, *um,*
Possible hiragana form: うん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Um, no.ไม่ Episode #2.4 (2008)
Um, no.ไม่นะ After School Special (2009)
Um, yeah.อืม ใช่ Game Change (2011)
Um, no.อืม ไม่ Beside the Dying Fire (2012)
Um, huh, uh, beg pardon.อืมอืมมมเอ่อขอโทษ Pinocchio (1940)
I'm not worried, Mr. Prime Minister, just, uh... just, um, interested.ฉันไม่กังวลนายนายกรัฐมนตรีเพียงแค่เอ่อ ... เพียงแค่เอ่อสนใจ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Um, my name is Tiger. What's yours?ฉันชื่อไทเกอร์ นายล่ะ An American Tail (1986)
Um, The Brothers Karamousov.อืม, เรื่อง "พี่น้องคาราเม้าซอฟ" ครับ An American Tail (1986)
- Mm-mm. - Um, no. Was it good?คุณก็ต้องกดปุ่มนึง Big (1988)
Um, Princess Jasmine?อืม องค์หญิง จัสมิน คุณช่าง.. Aladdin (1992)
Um, of course I do.แน่นอน ฉันรัก Wuthering Heights (1992)
Tell, um, what... how I get to tend the rabbits.เล่าสิว่าฉันต้องเลี้ยงกระต่ายยังไง Of Mice and Men (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
um, He, um, said that it was contagious.
um, Listen, um, I was wondering, what are you and Molly doing tonight?
um, The rash is, um, also incredibly contagious.
um, Um, is the room quiet?

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n, adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
アキヘラザメ[akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) { comp } (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) { comp } (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
アルム[arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
イヌザメ[inuzame] (n) brownbanded bambooshark (Chiloscyllium punctatum, species from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
キングヒメオオトカゲ[kinguhimeootokage] (n) King's goanna (Varanus kingorum, species of small carnivorous monitor lizard native to the Australia) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
データ[でーた, de-ta] datum, data [Add to Longdo]
ラム[らむ, ramu] lamb, rump, rum, RAM (random access memory) [Add to Longdo]
[から, kara] blank (a-no), null, vacuum, empty [Add to Longdo]
空白[くうはく, kuuhaku] blank space, vacuum, space, null (NUL) [Add to Longdo]
合計[ごうけい, goukei] sum, total [Add to Longdo]
正誤表[せいごひょう, seigohyou] errata, corrigenda, erratum, corrigendum [Add to Longdo]
未使用媒体[みしようばいたい, mishiyoubaitai] blank medium, virgin medium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Om \Om\, interj. & n. [Also {Aum}, {Um}.] [Skr. [=o]m.]
   A mystic syllable or ejaculation used by Hindus and Buddhists
   in religious rites, -- orig. among the Hindus an exclamation
   of assent, like Amen, then an invocation, and later a symbol
   of the trinity formed by Vishnu, Siva, and Brahma.
 
   {Om mani padme hun}, a sacred formula of buddhism (esp. of
    the Lamaists) translated "O, the Jewel in the Lotus,
    Amen," and referring to Amitabha, who is commonly
    represented as standing or sitting within a lotus.
    [Webster 1913 Suppl.]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 um
  1. some kind of
  2. one
  3. a; an

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 um /um/
  at

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 um... /um/
  about

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top