ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ucla

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ucla-, *ucla*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, kid, I've been hearing that crap ever since I was at UCLA.ฟังนะ ฉันได้ยินเรื่องไร้สาระนั่น มาตั้งแต่ฉันอยู่ที่ยูซีแอลเอแล้ว Airplane! (1980)
He and his friend David both got football scholarships to UCLA.เขากับเพื่อนชื่อเดวิดได้ทุนเรียนฟุตบอลที่ยูซีแอลเอ Raise Your Voice (2004)
And, uh, his friend David went on to UCLA.และเพื่อนของเขาเดวิดก็ได้ยูซีแอลเอ Raise Your Voice (2004)
But yet this white woman sees two black guys who look like UCLA students strolling down the sidewalk, and her reaction is blind fear?แต่พอผู้หญิงคนนั้น เห็นคนดำสองคน ที่เหมือนเด็กนักเรียน UCLA เดินเตร่อยู่ข้างถนน และการตอบสนองของเธอ เกิดจากความกลัวงั้นเหรอ Crash (2004)
Earth and Space Sciences UCLA.ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ยูซีแอลเอ Eight Below (2006)
Name's Robert Fresco, an oncologist at UCLA medical center.ชื่อ โรเบิร์ต เฟรสโก้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ยูซีแอลเอ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Who invented the, uh, UCLA brain trust?ใครเชิญแก๊งล่ำบึ้กยูซีแอลเอมาเนี่ย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
We are actually all caravanning up to Stanford for the UCLA game this weekend.พวกเขามีแข่งที่สแตนฟอร์ดสุดสัปดาห์นี้ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
A tenured professor at UCLA, a Master's in psychology from Stanford, another from Cambridge, published books on anxiety, articles in prestigious medical journals.เป็นอาจารย์ประจำที่ยูซีแอลเอ จบปริญญาโทด้านจิตวิทยาจากสแตนฟอร์ด และอีกใบจากเคมบริดจ์ ตีพิมพ์หนังสือเรื่องความวิตกจริต ลงบทความในวารสารการแพทย์ชื่อดัง Numb (2007)
I do know of an excellent cognitive behaviorist at UCLA who's proven helpful.หมอรู้จักนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับรู้ ที่เก่งมากคนนึงที่ยูซีแอลเอ Numb (2007)
This should come as no surprise, but he grew up in the psych ward at UCLA.ยาฮูู้ G-Force (2009)
We got the idea from an experiment that the UCLA psychology department did on our friend Jeffrey.พวกเราได้ไอเดียนี้มาจากการทดลอง ของแผนกจิตวิทยาโดยยูซีแอลเอ ที่ทำกับเพื่อนเจฟฟี่ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uclaHe gave a series of lectures on Japanese literature at UCLA.

CMU English Pronouncing Dictionary
UCLAF    AH1 K L AE0 F
UCLAF    Y UW1 K L AE0 F

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加利福尼亚大学洛杉矶分校[Jiā lì fú ní yà Dà xué Luò shān jī fēn xiào, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄨㄛˋ ㄕㄢ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄒㄧㄠˋ, / ] UCLA, #195,575 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  UCLA
         University of California at Los Angeles (org., USA)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top