ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turn turtle

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turn turtle-, *turn turtle*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา turn turtle มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *turn turtle*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turn turtle[IDM] พลิกคว่ำ
turn turtle[PHRV] (เรือ) พลิกคว่ำ (ก่อนจม), Syn. turn topsy-turvy, turn upside down

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลิกคว่ำ[V] turn over, See also: capsize (boat), turn upside-down, overturn, turn turtle, Syn. คว่ำ, Example: รถจักรยานยนต์สีแดงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง, Thai definition: หงายเอาข้างบนลงล่าง, กลับเอาหน้าลง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  turn turtle
      v 1: overturn accidentally; "Don't rock the boat or it will
           capsize!" [syn: {capsize}, {turtle}, {turn turtle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top