ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toss away

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toss away-, *toss away*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยนทิ้ง[V] toss away, See also: throw something away, cast away, cast aside, cast off, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, Example: อะไรที่เขาไม่ต้องการ เขามักโยนทิ้งที่พื้นทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลัด[v.] (salat) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away   FR: rejeter ; se débarasser de
โยนทิ้ง[v.] (yōnthing) EN: toss away ; throw something away ; cast away ; cast aside ; cast off   FR: jeter ; se débarasser de

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽいする[, poisuru] (vs-s,vt) (chn) to toss away; to throw out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toss away
   v 1: throw or cast away; "Put away your worries" [syn:
      {discard}, {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck
      out}, {cast aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out},
      {throw away}, {cast away}, {put away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top