ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

top-flight

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -top-flight-, *top-flight*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Top-flight medical research.สถาบันวิจัยชั้นนำเลยล่ะ The Plateau (2010)
Top-flight team.ทีมงานชั้นยอดเลยนะ Little Red Book (2011)
They're a top-flight firm, Mr. Butler.บริษัทสู้คดีอันดับต้นๆ คุณบัทเลอร์ Let's Kill Bridget (2012)
Yeah, I mean, it's a top-flight policy.ฉันหมายความว่า มันเป็นนโยบายที่เยี่ยมยอด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นเยี่ยม(adj) first-class, See also: top-flight, top-notch, excellent, super, superb, Syn. ชั้นยอด, ชั้นดีเลิศ, ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, Ant. ชั้นเลว, Example: สินค้าชั้นเยี่ยมของเมืองไทยคืออัญมณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นหนึ่ง[chan neung] (adj) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch  FR: de première classe
ชั้นเยี่ยม[chan yīem] (adj) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb  FR: de première qualité ; excellent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
top-flight (j) tˈɒp-flaɪt (t o1 p - f l ai t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Topflight \Top"flight\, a.
   unexcelled; of the highest grade; of greatest skill;
   exhibiting excellence; a topflight performance.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 top-flight
   adj 1: excellent; best possible [syn: {top-flight}, {top-hole},
       {topping}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top