ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tipsy

T IH1 P S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tipsy-, *tipsy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tipsy(adj) เมา, See also: มึน, งง, มึนเมา, Syn. drunk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tipsy(ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย, โซเซ, ไม่มั่นคง, ไม่ตรง, โกง. -tipsily adv., See also: tipsiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tipsy(adj) โซเซ, มึนเมา, ขี้เมา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Mayor Norris assures me that there will be enough ambrosia and tipsy cake for everyone.พี่ว่าไม่ว่ะ สวัสดีค่ะ Sparks Fly Out (2008)
Because i was a little tipsy or because i was talkingเพราะว่าฉันมันเป็นคนเมาหรือว่าที่ฉัน The Grandfather: Part II (2009)
Well, actually, I may have gotten a little tipsy when I talked to her.อืม จริงๆ แล้ว ฉันเมาหน่อยๆ ตอนคุยกับหล่อนอ่ะ The Apology Insufficiency (2010)
♪ Trying to get a little bit tipsy#วันนี้ต้องเมาสักหน่อย# Blame It on the Alcohol (2011)
When he was getting tipsy he picked up the brush.เมื่อเขาเริ่มเมามาย เขาหยิบพู่กันขึ้นมา Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
You're telling me you haven't gotten a little bit tipsy on Myers Family Wine Night?จะบอกว่าไม่ค่อยได้ดื่ม แม้แต่ในงาน"คืนไวน์ของครอบครัวมายเออร์"เลยเหรอ? American Reunion (2012)
Try being being stuck in a limo with a tipsy David Lee roth.พยายามกี่ครั้งๆ ก็ติดอยู่ที่แค่ รถลีโมซีน กับความมึนเมาของ เดวิทย์ ลี รอท Is This What You Call Love? (2012)
He was a bit tipsy on the airplane coming back from Somalia and drew it on the cocktail napkin.เขาเมานิดหน่อย บนเครื่องบิน ตอนกลับมาจากโซมาเลีย แล้วก็วาดรูปลงบนผ้าเช็ดปาก Madness Ends (2013)
You have less than one minute before a very dear, attractive, and slightly tipsy friend of yours snuffs it.นายมีเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีก่อนที่เพื่อนผู้น่ารัก มีเสน่ห์ และเพื่อนที่เมาเล็กน้อยของนายจะลาจากไป Sacrifice (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tipsyIt seems I've got a little tipsy. Sorry to have talked rubbish...
tipsyNow that I think of it, I've been asked to look at a haiku he'd written by the tipsy bloke sitting next to me on the train.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา[mao = māo] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[mao lao] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มึนเมา[meunmao] (v) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated
มึนเมา[meunmao] (adj) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated  FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIPSY T IH1 P S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tipsy (j) tˈɪpsiː (t i1 p s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほろ酔い;微酔い[ほろよい, horoyoi] (n, adj-no) slight intoxication; being tipsy [Add to Longdo]
抗精神病薬[こうせいしんびょうやく, kouseishinbyouyaku] (n) antipsychotic drug [Add to Longdo]
酒の気[さけのけ, sakenoke] (exp, n) looking tipsy; seeming drunk [Add to Longdo]
酔いが回る[よいがまわる, yoigamawaru] (exp, v5r) to get drunk; to become tipsy [Add to Longdo]
酔歩蹣跚[すいほまんさん, suihomansan] (n) tipsy lurch; reeling (staggering) gait [Add to Longdo]
生酔い[なまよい, namayoi] (n) tipsy [Add to Longdo]
盗人上戸[ぬすびとじょうご;ぬすっとじょうご, nusubitojougo ; nusuttojougo] (n) (1) person who likes alcohol and sweets equally well; (2) person who can drink much alcohol without becoming tipsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tipsy \Tip"sy\, a. [Compar. {Tipsier}; superl. {Tipsiest}.]
   [Akin to tipple; cf. Prov. G. tips drunkenness, betipst
   drunk, tipsy. See {Tipple}.]
   1. Being under the influence of strong drink; rendered weak
    or foolish by liquor, but not absolutely or completely
    drunk; fuddled; intoxicated.
    [1913 Webster]
 
   2. Staggering, as if from intoxication; reeling.
    [1913 Webster]
 
       Midnight shout and revelry,
       Tipsy dance and jollity.       --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tipsy
   adj 1: slightly intoxicated [syn: {potty}, {tiddly}, {tipsy}]
   2: unstable and prone to tip as if intoxicated; "a tipsy boat"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tipsy /tipsi/
  tipsy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top