ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teas

T IY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teas-, *teas*, tea
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tease(vt) หยอกล้อ, See also: ยั่วเย้า, หยอกเย้า, แหย่, กระเซ้า, Syn. irritate
tease(vi) หยอกล้อ, See also: ยั่วเย้า, หยอกเย้า, แหย่, กระเซ้า, Syn. irritate
tease(vt) ทำให้ขบขัน
tease(vi) ขบขัน
tease(vt) กระตุ้นให้เกิดความต้องการ (โดยเฉพาะความต้องการทางร่างกาย)
tease(vt) หวีผมให้ดูหนาขึ้น
tease(n) คนชอบแกล้ง, See also: คนชอบเย้าแหย่, Syn. teaser
tease(n) คนหลอกให้ผู้อื่นมีความต้องการทางเพศแล้วก็ปฏิเสธ
tease(n) การยั่วเย้า, See also: การหยอกเย้า
teasel(n) พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, See also:

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tease(ทีซ) vt., vi., n. (การ, ผู้) ยั่ว, เย้า, แหย่, ล้อ, กวนโทโส, ทำให้ (เส้นใย) เป็นขุยขน, See also: teasingly adv.
teasel(ที'เซิง) n. พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, เครื่องคลึงผ้าให้เป็นขุยขน. vt. คลึงสิ่งทอให้เป็นขุยขน
teaser(ที'เซอะ) n. ผู้ยั่ว, ผู้ยั่วเย้า
teaspoonn. ช้อนชา, ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนชา, ปริมาณ, =1/6fluid ounce pl. teaspoonfuls
protease(โพร'ทีแอส) n. น้ำย่อยโปรตีน
striptease(สทริพ'ทีช) vi. ระบำเปลื้องผ้า
stripteaser(สทริพ'ทีเซอะ) n. นักระบำเปลื้องผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
tease(vt) ล้อเล่น, ยั่ว, แหย่, กวนโมโห
teaspoon(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teaseเขี่ยแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teaspoonช้อนชา (๕ มิลลิลิตร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Schindler ] Um, boxed teas are good.เอาชา... กาแฟ... Schindler's List (1993)
We have new teas coming in next week.เราจะมีชาใหม่นะ จะมาถึงอาทิตย์หน้านี้ The Silencer (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teasBring two breakfasts, please. No 2 on the menu, and two teas with milk.
teasHe teased his father to buy for a bicycle.
teasHe took delight in teasing the kitten.
teasI can't stand to see animals be teased.
teasI looked to see if he was teasing me.
teasI ordered two teas and three coffee.
teasIs the name 'Shinosuke' a target for teasing?
teasIt is easy to get the cranky man's goat by teasing him.
teasSeveral teas are sold here.
teasShe's a big teaser.
teasSince she was wearing the very strange hat, people teased her.
teasThat child teased his mother for candy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อเล่น(v) tease, See also: kid, chaff, ridicule, banter, Syn. หยอกล้อ, หยอก, ยั่วเล่น, Ant. เอาจริง, Example: น้องคงแค่อยากล้อเล่นเท่านั้นเอง ไม่น่าไปดุว่าแรงๆ ขนาดนั้น, Thai Definition: แสดงกิริยาเย้าแหย่ไม่ได้คิดจริงจัง
ช้อนกาแฟ(n) coffee spoon, See also: teaspoon, Syn. ช้อนชา, Example: ช้อนกาแฟชุดนี้แกะสลักลายงดงาม, Count Unit: คัน
ล้อ(v) tease, See also: banter, kid, ridicule, joke, make fun of, Syn. ยั่ว, เย้า, หยอกเย้า, สัพหยอก, หยอก, เกี้ยว, หยอกเอิน, หยอกล้อ, เย้าหยอก, กระเซ้า, ล้อเล่น, เล่นหัว, Example: ใครต่อใครต่างล้อรูปร่างของเธอกันว่าราวกับช้างน้ำหรือสาวซูโม่มวยปล้ำ, Thai Definition: แสดงกิริยาวาจาหยอกเย้า เย้าแหย่ให้เขาเกิดรำคาญให้ได้อายหรือให้ได้โกรธเป็นต้น
แหย่(v) tease, See also: mock, provoke, goad, pull someone's leg, Syn. เย้า, ยั่วเย้า, ยั่ว, ล้อ, หยอกล้อ, Example: เขาชอบแหย่ให้ผมโกรธนับครั้งไม่ถ้วน, Thai Definition: ทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบอยู่ได้
อ่อยเหยื่อ(v) flirt, See also: tease, seduce, pose sexily, Syn. อ่อย, Thai Definition: ใช้ในความหมายเชิงชู้สาวหมายถึง หญิงสาวที่ทำท่ายั่วผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายมาหลงไหล
เย้า(v) tease, See also: pull someone's leg, taunt, banter, joke, kid, jest, rib, Syn. หยอก, สัพยอก, เย้าหยอก, Example: นิรมลเย้าขึ้นมาจนยงยุทธ์ชะงัก, Thai Definition: พูดเป็นนัยโดยตั้งใจจะล้อ
เย้าแหย่(v) tease, See also: banter, pull one's leg, goad, joke, trick, kid, Syn. กระเซ้า, แหย่เย้า, Example: พี่รงค์ชอบที่จะเย้าแหย่กับเพื่อนนักเรียน, Thai Definition: แกล้งทำให้โกรธหรืออายเพื่อความสนุก
พูดล้อ(v) tease, See also: josh, mock, Syn. พูดล้อเล่น, พูดหยอกล้อ, กระเซ้า, พูดหยอกเย้า, พูดเย้าแหย่, Example: เขาพูดล้อแค่นี้ทำเป็นโกรธเป็นจริงเป็นจังไปได้
หยอก(v) tease, See also: kid, jolly, make fun of, Syn. เย้า, หยอกเย้า, หยอกล้อ, เย้าหยอก, Example: วิลล์มีเรื่องตลกเล่าและเย้าหยอกสมาชิกให้เพลิดเพลินตลอดเวลา, Thai Definition: เล่นหรือล้อ ไม่จริงจัง
หยอกเย้า(v) tease, See also: kid, jolly, make fun of, Syn. เย้า, หยอก, สัพยอก, เย้าแหย่, หยอกล้อ, Example: เขาอุ้มและหยอกเย้าอยู่กับลูกได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็ส่งคืนให้ภรรยาอุ้มอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อนชา[chøn-chā] (n, exp) EN: teaspoon  FR: cuillère à café [ f ]
ช้อนกาแฟ[chøn-kāfaē] (n, exp) EN: coffee spoon ; teaspoon  FR: cuillère à café [ f ]
ขี้ล้อ[khīlø] (adj) EN: geaven to teasing  FR: taquin
แกล้ง[klaēng] (v) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice  FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
ล้อ[lø] (v) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of  FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ล้อเล่น[lølen] (v) EN: tease ; kid ; ridicule ; banter  FR: taquiner ; tourmenter ; ridiculiser ; asticoter (fam.) ; contrarier
พูดล้อ[phūt-lø] (v, exp) EN: tease ; josh ; mock
แซว[saēo] (v) EN: tease ; kid ; make fun of ; play tricks on  FR: taquiner ; raconter des blagues
สตอร์เบอรี[satøboērī] (v) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly  FR: faire le matamore
ตอแย[tøyaē] (v) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease  FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TEAS T IY1 Z
TEAST T IY1 S T
TEASE T IY1 Z
TEASED T IY1 Z D
TEASER T IY1 Z ER0
TEASON T IY1 S AO0 N
TEASES T IY1 Z IH0 Z
TEASTER T IY1 S T ER0
TEASING T IY1 Z IH0 NG
TEASLEY T IY1 Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teas (n) tˈiːz (t ii1 z)
tease (v) tˈiːz (t ii1 z)
teased (v) tˈiːzd (t ii1 z d)
teasel (n) tˈiːzl (t ii1 z l)
teaser (n) tˈiːzər (t ii1 z @ r)
teases (v) tˈiːzɪz (t ii1 z i z)
teasels (n) tˈiːzlz (t ii1 z l z)
teasers (n) tˈiːzəz (t ii1 z @ z)
teashop (n) tˈiːʃɒp (t ii1 sh o p)
teasing (v) tˈiːzɪŋ (t ii1 z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, ] tease; disturb #18,342 [Add to Longdo]
取笑[qǔ xiào, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠˋ, ] tease; make fun of #25,573 [Add to Longdo]
嘲弄[cháo nòng, ㄔㄠˊ ㄋㄨㄥˋ, ] tease; poke fun at; make fun of #33,549 [Add to Longdo]
茶匙[chá chí, ㄔㄚˊ ㄔˊ, ] teaspoon #38,019 [Add to Longdo]
戏耍[xì shuǎ, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄚˇ, / ] tease #52,767 [Add to Longdo]
书馆[shū guǎn, ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] teashop with performance by 評書|评书 story tellers; (attached to name of publishing houses); (in former times) private school; library (of classic texts) #65,429 [Add to Longdo]
书馆儿[shū guǎn r, ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ ㄦ˙, / ] teashop with performance by 評書|评书 story tellers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪戯(P);惡戲(oK)[いたずら(P);あくぎ;いたづら(ik), itazura (P); akugi ; itadura (ik)] (adj-na, adj-no, n, vs) tease; prank; trick; practical joke; mischief; (P) #7,812 [Add to Longdo]
揶揄[やゆ, yayu] (n, vs) banter; raillery; tease; ridicule; banter with #13,636 [Add to Longdo]
手足[てあし, teashi] (n) one's hands and feet; limbs; (P) #16,140 [Add to Longdo]
いびる[ibiru] (v5r, vt) to pick on; to tease [Add to Longdo]
おちゃらかす[ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of [Add to Longdo]
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r, vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b, vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
ストリップショー[sutorippusho-] (n) strip show; striptease [Add to Longdo]
ストリップティーズ[sutoripputei-zu] (n) striptease [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手足[てあし, teashi] Haende_und_Fuesse, Glieder [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top