ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

storming

S T AO1 R M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -storming-, *storming*, storm
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have fun storming the castle.ขอให้สนุกกับการป่วนปราสาทนะ คิดว่ามันจะได้ผลมั้ย? The Princess Bride (1987)
The crowd is storming the field!- เกิดจลาจลแล้วครับ Death Has a Shadow (1999)
It's been storming all week.มันมีพายุทั้งอาทิตย์ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
You must really care about her, storming in here.ก็ไม่แน่หรอก Committed (2008)
He's gonna come storming through this church any second.เขาจะต้องวิ่งเข้ามาในโบสถ์ในไม่ช้า Release Me (2009)
Because you're the one I want by my side when I'm storming the Elvish Castle of Ganakinesh.เพราะคุณเป็นคนเดียวที่ผมต้องการอยู่ข้างๆ ในเวลาที่ผมไปลุยปราสาทเอลฟ์แห่งกานาคิเนช 17 Again (2009)
Meanwhile, Blair rules the right bank, storming the shops and consuming the classics and sampling sugary snacks like a modern Marie antoinette.ส่วนแบลร์คุมซีกขวา วิ่งเข้าวิ่งออกร้านรวงของคลาสสิกต่างๆ ลองชิมขนมหวานเหมือนมารีย์ อังตัวเนตสมัยใหม่ Belles de Jour (2010)
And Master Storming Ox.และอาจารย์วัว สายฟ้า Kung Fu Panda 2 (2011)
Have fun storming the castle.ถล่มปราสาธให้มันส์นะ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
♪ Everyone's pouring ♪ ♪ Everyone's hailing Everyone's storming#Everyone's pouring # #Everyone's hailing Everyone's storming # Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
Storming over there with a lynch mob isn't the way.การบุกไปหาพวกเขา ไม่ใช่วิธีที่ดีแน่ The Tides That Bind (2011)
And then declaring the party a fiasco and storming out leaving him humiliated in front of his guests.แล้วค่อยประกาศว่า งานเลี้ยงน่ะห่วยแตก แล้วออกมา ปล่อยให้มันขายหน้า ต่อหน้าแขกทั้งงาน The Russian Rocket Reaction (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การระดมความคิด[kān radom khwāmkhit] (n, exp) EN: brainstorming  FR: brainstorming [ m ] (anglic.)
การระดมสมอง[kān radom samøng] (n, exp) EN: brainstorming  FR: brainstorming [ m ] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STORMING S T AO1 R M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
storming (v) stˈɔːmɪŋ (s t oo1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデアラッシュ[aidearasshu] (n, vs) brainstorming (wasei [Add to Longdo]
ブレーンストーミング[bure-nsuto-mingu] (n) brainstorming [Add to Longdo]
ブレスト[buresuto] (n) (1) breast; (2) (abbr) breast stroke; (3) (abbr) brainstorming; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storming \Storm"ing\,
   a. & n. from {Storm}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Storming party} (Mil.), a party assigned to the duty of
    making the first assault in storming a fortress.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storm \Storm\, v. t. [imp. & p. p. {Stormed}; p. pr. & vb. n.
   {Storming}.] (Mil.)
   To assault; to attack, and attempt to take, by scaling walls,
   forcing gates, breaches, or the like; as, to storm a
   fortified town.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top