ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stefanie

S T EH1 F AH0 N IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stefanie-, *stefanie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stefanie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stefanie*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stefanie Powers.Stefanie Powers Curriculum Unavailable (2012)
# Cynthia's dashing, Vivian's sweet Stephanie's smashing, Priscilla a treatIngeborg resch ist, Gisela schick, Stefanie fesch ist, Brigitte hübsch dick Mary Poppins (1964)
Subtitles:Deutsche Untertitel: Stefanie Pein Love Story (1970)
Subtitles by VisiontextUntertitel: Visiontext Stefanie Lotz Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
And ask them if Stephanie has found out anything, after placing the microphones.. ...in the house of the new wife of her ex-husband.Und frag Sie, ob Stefanie etwas rausgefunden hat, nachdem sie die Mikrophone angebracht hat im Haus der neuen Frau ihres Ex-Mannes. Caro diario (1993)
See you in a few weeks, Brother.Untertitel von Stefanie Gross Little Green Men (1995)
You can get the hot dogs from Quark.Untertitel von Stefanie Gross Starship Down (1995)
Claire BatesVisiontext, Stefanie Lotz Welcome to the Hellmouth (1997)
Claire BatesVisiontext, Stefanie Lotz The Harvest (1997)
Claire BatesStefanie Lotz Witch (1997)
You lost 20 years of your life to the Borg.Übersetzt von Stefanie Gross Repentance (2001)
Stefanie Rosenbaum, and I'm a doctor.- Stefanie Rosenbaum. Ich bin Ärztin. Super! Barefoot (2005)
Isn't your name Stefanie?Ich dachte, du heißt StefanieBarefoot (2005)
"Stefanie Preston. 27." She was a temp.Stefanie Preston, 27, Zeitarbeiterin. Mr. Monk Can't See a Thing (2006)
- Stefanie what? - Preston.Stefanie, und weiter? Mr. Monk Can't See a Thing (2006)
I remember her. Stefanie... nice kid.Ach ja, Stefanie, nettes Mädchen. Mr. Monk Can't See a Thing (2006)
Eddie Murdoch killed Stefanie Preston. There's no question about that.Eddie Murdoch hat Stefanie Preston umgebracht, daran gibt es keinerlei Zweifel. Mr. Monk Can't See a Thing (2006)
25 - plus sister Steffanie who came to us recently.25. Und Schwester StefanieNeues vom Wixxer (2007)
Sister Steffanie?Schwester StefanieNeues vom Wixxer (2007)
Stefanie powers had to go undercover as a call girl. - Mnh-mnh.Stefanie Powers musste als Call Girl verdeckte Ermittlungen aufnehmen. Caught in the Act (2011)
As usual, the two little sluts made fun of me because of my Wal-Mart sweatsuit.Wie immer haben sich die Schlampen Nelly und Stefanie über mich lustig gemacht. Diesmal wegen meines Jogginganzugs vom Discounter. Nobody Else But You (2011)
Gena, this is my sister, Stefanie. Nice to meet you, Mrs. Myers.- Gena, das ist meine Schwester StefanieBachelorette (2012)
Stefanie, in such a case we tell the customer, gently but firmly, that we cannot do it.Stefanie, in so einem Fall sagen wir dem Kunden freundlich aber bestimmt, dass das nicht geht. Traumfrauen (2015)
Persijn M. de RijkeUntertitel von: Stefanie Georgi Episode #1.6 (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
STEFANIE S T EH1 F AH0 N IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top