Search result for

steam

(145 entries)
(1.7913 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steam-, *steam*
English-Thai: Longdo Dictionary
blow off steam(vt phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steam[N] ไอน้ำ, See also: ไอ, หมอก
steam[VI] ปล่อยไอ, See also: พ่นไอ
steam[VT] ปล่อยไอ, See also: พ่นไอ
steamer[N] สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
steam up[PHRV] ทำให้เป็นฝ้าจากไอน้ำ, See also: เป็นฝ้าจากไอน้ำ, Syn. cloud over, cloud up, mist over, steam over
steam off[PHRV] แล่นออกไปด้วยพลังไอน้ำ, See also: เคลื่อนออกไปด้วยพลังไอน้ำ
steam out[PHRV] แล่นออกไปด้วยพลังไอน้ำ, See also: เคลื่อนออกไปด้วยพลังไอน้ำ
steamboat[N] เรือยนต์ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
steamship[N] เรือยนต์ใหญ่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
steam bath[N] การอบไอน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steam(สทีม) n. ไอน้ำ,ไอ,หมอก,กำลัง,พลังงาน,อำนาจvi. ปล่อยไอน้ำ,พ่นไอ,เป็นไอ,เคลื่อนที่ด้วยพลังไอน้ำ,โกรธ,แสดงความโกรธ vt. นึ่ง,อบ,ต้ม. adj. ด้วยไอน้ำ,ใช้ไอน้ำ,ทำไอน้ำ,เกี่ยวกับไอน้ำ.
steam bathn. การอบไอน้ำ (ชำระล้างร่างกายและทำให้สดชื่น) ,ห้องอบไอน้ำ
steam boilern. หม้อต้มน้ำให้เป็นไอ,หม้อไอน้ำ
steam enginen. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ., See also: steam-engine adj.
steam ga(u) ge เครื่องวัดความกดดันของไอน้ำ
steam roomห้องอบไอน้ำ
steamboat(สทีม'โบท) n. เรือกลไฟ,เรือยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ
steamer(สที'เมอะ) n. สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ,ผู้โกรธเคือง vi. เคลื่อนที่ด้วยเรือกลไฟ
steamroller(สทีม'โรเลอะ) n. รถบดถนนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,พาหนะกลิ้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ. adj. เกี่ยวกับรถบดถนน,ด้วยวิธีการบีบคั้นที่รุนแรง., Syn. steam-roller
steamship(สทีม'ชิพ) n. เรือยนต์ขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ)

English-Thai: Nontri Dictionary
steam(n) หมอก,ไอน้ำ,พลังงาน,กำลัง,อำนาจ
steam(vi) พ่นไอ,เป็นไอ,แล่น,อบ,นึ่ง
STEAM steam engine(n) กลจักรไอน้ำ
steamboat(n) เรือกลไฟ
steamer(n) หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ
steamroller(n) รถบดถนน
steamship(n) เรือกลไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steam engineเครื่องจักรไอน้ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
steam launchเรือกลไฟ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
steam rollerการบดขยี้ (ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
steam tentกระโจมอบไอน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steamไอน้ำ [TU Subject Heading]
Steam engineเครื่องจักรไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
steam engineเครื่องจักรไอน้ำ, เครื่องจักรที่ทำงานได้โดยใช้แรงดันของไอน้ำดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Steam engineeringวิศวกรรมไอน้ำ [TU Subject Heading]
Steam fogหมอกไอน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Steam power plantโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Steam Power Plantโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
โรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องกังหันไอน้ำเป็นเครื่องต้นกำลังหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไอน้ำที่มีความดันและอุณหภูมิสูงนี้ได้จากการเปลี่ยนสถานะของน้ำในหม้อน้ำ เมื่อได้รับ พลังความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตาเผา (furnace) ไอน้ำจะถูกส่งไปขับดันกังหันไอน้ำ ซึ่งมีเพลาต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากนั้นก็จะผ่านไปกลั่นตัวเป็นน้ำที่เครื่องควบแน่น (condenser) และถูกส่งกลับมารับความร้อนใหม่ในหม้อน้ำ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของน้ำให้เป็นไอได้อย่าง รวดเร็ว เมื่อเริ่มเดินเครื่องแต่ละครั้งจนใช้งานได้จะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าฐาน (base load plant) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา เป็นระยะเวลานานก่อนการหยุดเครื่องแต่ละครั้ง โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมีขนาดประมาณ 1-1,300 เมกะวัตต์ สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด เช่น ถ่านหิน น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ ขยะ ฯลฯ และมีประสิทธิภาพประมาณ 30-35% และมีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Steam power-plantsโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ [TU Subject Heading]
steam turbine engineเครื่องจักรไอน้ำแบบกังหัน, เครื่องจักรไอน้ำที่ใช้แรงดันของไอน้ำดันให้กังหันหมุน และแกนของกังหันจะต่อไปยังเครื่องกลอื่นให้ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Steam-boilersหม้อไอน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A steamroller is plowing...รถบดถนนไอน้ำระเบิด Birthmarks (2008)
What are the traits of a steamroller?อะไรคือลักษณะของรถบดถนนไอน้ำ.. Birthmarks (2008)
Great idea, except the only symptom it matches up with is being steamrollerish.ความคิดยอด. \ .ยกเว้นไม่มีอาการตรงกับรถบดถนน Birthmarks (2008)
What if it's not how a steamroller works, but what it does?และถ้าทำไม่ได้.. รถบดถนนทำงานยังไง Birthmarks (2008)
- The steamroller means potholes...รถบดถนนหมายถึง ตำแหน่งรู Birthmarks (2008)
Like a steamroller.เหมือนรถบดถนน Birthmarks (2008)
The rice is not enough. Should I steam some potatoes?ข้าวน่าจะไม่พอแล้วหล่ะ ข้าจะไปนึ่งมันมาให้ดีไหม? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Can we steam some potatoes?เราจะนึ่งมันมากินได้ไหมคะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Steam some sweet potatoes too!-นึ่งมันหวานเผื่อข้าด้วยนะ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- I'm nothing anyway. - I'll steam the potatoes for you quickly!ข้าไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่ ข้าจะไปนึ่งมันให้พวกเจ้านะ รอแปีบนึง! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Yeah, then you put little onions on 'em and you steam 'em, they're awesome.ใช่ นายก็ใส่หัวหอมลงไปนิดหน่อย แล้วก็นึ่งไว้ มันก็จะอร่อยมาก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Who knew steam can be hot?ใครจะรู้บ้างว่าไอน้ำมันร้อนขนาดนั้น The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steamAs good luck would have it, a steamer passed by and they were saved.
steamA steam engine transforms heat into power.
steamA steamship is, without doubt, a city in itself.
steamElectricity has taken the place of steam.
steamHeat turns water into steam.
steamHe succeeded in applying steam to navigation.
steamHorses used to pull road-rollers, but the steamroller arrived with the invention of the steam engine.
steamI am working with full steam.
steamI don't know why they are so steamed off at us.
steamI see to have run out of steam this term.
steamIt's very important to know how to let off steam, living in this world.
steamPretty soon along came a steam shovel and dug a road through the hill covered with daisies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่อหมก[N] steamed fish with curry paste, Example: อาหารอร่อยที่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบและห่อหมก, Thai definition: ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่ง ใช้น้ำพริกกับเนื้อปลาเป็นต้นกวนกับน้ำกะทิแล้วห่อนึ่ง
เตารีดไอน้ำ[N] steam, spray, and dry iron
ไอน้ำ[N] steam, Syn. ไอ, ละอองน้ำ
กังหันไอน้ำ[N] steam turbine, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องยนต์ที่หมุนอย่างกังหันด้วยเครื่องกำลังไอน้ำ
รถบดถนน[N] road roller, See also: steamroller, Example: เขาเป็นพนักงานขับรถบดถนนอยู่ที่บริษัททำทางแห่งหนึ่ง, Count unit: คัน
ไอ[N] vapour, See also: steam, Example: ความร้อนทำให้น้ำมันดิบระเหยกลายเป็นไอ, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะอย่างควัน ลอยออกมาจากของที่ถูกความร้อนทำให้ระเหย
เรือไฟ[N] steamer, See also: steam launch, steamboat, Example: เรือไฟจูงเรือเอี้ยมจุ้นไปตามลำน้ำแคว, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือโดยสารที่ใช้ฟืนเป็นต้นเป็นเชื้อเพลิง
สังขยา[N] egg custard, See also: steamed custard, Example: ขนมทองเอก ขนมกระจัง ขนมช่อม่วง ขนมมะเขือเทศ เม็ดขนุน สังขยา ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมเหล่านี้ถือกันว่าเป็นยอดของขนมสมัยโบราณ, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยไข่และน้ำตาล
ตุ๋น[V] steam, See also: cook by steaming, Syn. ต้ม, ต้มเปื่อย, เคี่ยว, Example: เมื่อต้องเคี่ยว ต้องตุ๋น แม่จำปีจะหลบไปใช้เตาก่อซีเมนต์แข็งแรงคู่ชีพเสมอ, Thai definition: ทำให้สุกด้วยวิธีเอาของใส่ภาชนะวางในภาชนะที่มีน้ำ แล้วเอาฝาครอบ ตั้งไฟให้น้ำเดือด, เคี่ยวให้เปื่อย, Notes: (จีน)
ตุ๋น[ADJ] steamed, See also: stewed, Syn. ต้ม, ต้มเปื่อย, เคี่ยว, Example: ไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเด็ก เพราะย่อยง่ายและมีประโยชน์, Thai definition: เกี่ยวกับการทำให้สุกด้วยวิธีเอาของใส่ภาชนะวางในภาชนะที่มีน้ำ แล้วเอาฝาครอบ ตั้งไฟให้น้ำเดือด, เคี่ยวให้เปื่อย, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[n.] (ai) EN: gas ; vapour; steam   FR: vapeur [f]
ไอน้ำ[n. exp.] (ainām) EN: steam ; vapour   FR: vapeur (d'eau) [f]
ห่อหมก[n.] (hømok) EN: steamed fish curry in banana leaves ; seafood steamed in banana leaves   
ห่อหมกไก่[n. exp.] (hømok kai) EN: steamed chicken curry in banana leaves   
ห่อหมกหมู[n. exp.] (hømok mū) EN: steamed pork curry in banana leaves   
ห่อหมกปลา[n. exp.] (hømok plā) EN: steamed fish curry in banana leaves   FR: curry de poisson [m]
กำปั่น[n.] (kampan) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship   FR: bateau à vapeur [m]
กำปั่นไฟ[n. exp.] (kampan fai) EN: steamship   FR: bateau à vapeur [m]
กังหันไอน้ำ[n. exp.] (kanghan ainām) EN: steam turbine   
ไข่ตุ๋น[n. exp.] (khai tun) EN: steamed egg   FR: oeufs cuits à la vapeur [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEAM    S T IY1 M
STEAMY    S T IY1 M IY0
STEAMS    S T IY1 M Z
STEAMED    S T IY1 M D
STEAMER    S T IY1 M ER0
STEAMILY    S T IY1 M AH0 L IY0
STEAMING    S T IY1 M IH0 NG
STEAMERS    S T IY1 M ER0 Z
STEAMBOAT    S T IY1 M B OW2 T
STEAMSHIP    S T IY1 M SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steam    (v) (s t ii1 m)
steams    (v) (s t ii1 m z)
steamy    (j) (s t ii1 m ii)
steamed    (v) (s t ii1 m d)
steamer    (n) (s t ii1 m @ r)
steamers    (n) (s t ii1 m @ z)
steamier    (j) (s t ii1 m i@ r)
steaming    (v) (s t ii1 m i ng)
steamboat    (n) (s t ii1 m b ou t)
steamiest    (j) (s t ii1 m i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dampfverteilung {f}steam distribution [Add to Longdo]
Dampfzuleitung {f}steam supply line [Add to Longdo]
Dampfbad {n} | Dampfbäder {pl}steam bath | steam baths [Add to Longdo]
Dampfbefeuchter {m}steam humidifier [Add to Longdo]
Dampfbefeuchterventil {n}steam humidifier valve [Add to Longdo]
Dampfbegleitheizung {f}steam tracing [Add to Longdo]
Dampfblasenanteil {m}; Dampfvolumenanteil {m}steam void fraction [Add to Longdo]
Dampfentlüfter {m}steam trap [Add to Longdo]
Dampferzeuger {m}steam generator [Add to Longdo]
Dampfgehalt {m}steam quality; steam mass fraction [Add to Longdo]
Dampfheizung {f} | Dampfheizungen {pl}steam heating | steam heatings [Add to Longdo]
Dampflanze {f}steam distributor [Add to Longdo]
Dampfleitung {f}steam piping [Add to Longdo]
Dampfmaschine {f} | Dampfmaschinen {pl}steam engine | steam engines [Add to Longdo]
Dampfschifffahrt {f}; Dampfschiffahrt {f} [alt]steam navigation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
ほかほか[, hokahoka] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) steamy hot food; warm(ly) [Add to Longdo]
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
むんむん;ムンムン[, munmun ; munmun] (adv,adv-to,vs) (on-mim) stuffy; steamy; sultry; sexy [Add to Longdo]
シュポシュポ[, shuposhupo] (n) sound like a steam engine [Add to Longdo]
スチーム[, suchi-mu] (n) steam; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包子[bāo zi, ㄅㄠ ㄗ˙, ] steamed stuffed bun [Add to Longdo]
卷子[juǎn zi, ㄐㄩㄢˇ ㄗ˙, ] steamed roll; spring roll [Add to Longdo]
小笼包[xiǎo lóng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] steamed dumpling [Add to Longdo]
小龙包[xiǎo lóng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] steamed dumpling [Add to Longdo]
小龙汤包[xiǎo lóng tāng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄤ ㄅㄠ, / ] steamed soup dumpling [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] steam; vapor [Add to Longdo]
汽碾[qì niǎn, ㄑㄧˋ ㄋㄧㄢˇ, ] steam roller; steam-driven mill [Add to Longdo]
汽船[qì chuán, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, ] steamboat; steamship [Add to Longdo]
汽轮机[qì lún jī, ㄑㄧˋ ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧ, / ] steam turbine [Add to Longdo]
汽轮发电机[qì lún fā diàn jī, ㄑㄧˋ ㄌㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] steam turbine electric generator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steam \Steam\ (st[=e]m), n. [OE. stem, steem, vapor, flame, AS.
   ste['a]m vapor, smoke, odor; akin to D. stoom steam, perhaps
   originally, a pillar, or something rising like a pillar; cf.
   Gr. sty`ein to erect, sty^los a pillar, and E. stand.]
   1. The elastic, aeriform fluid into which water is converted
    when heated to the boiling point; water in the state of
    vapor; gaseous water.
    [1913 Webster + PJC]
 
   2. The mist formed by condensed vapor; visible vapor; -- so
    called in popular usage.
    [1913 Webster]
 
   3. Any exhalation. "A steam of rich, distilled perfumes."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Dry steam}, steam which does not contain water held in
    suspension mechanically; -- sometimes applied to
    superheated steam.
 
   {Exhaust steam}. See under {Exhaust}.
 
   {High steam}, or {High-pressure steam}, steam of which the
    pressure greatly exceeds that of the atmosphere.
 
   {Low steam}, or {Low-pressure steam}, steam of which the
    pressure is less than, equal to, or not greatly above,
    that of the atmosphere.
 
   {Saturated steam}, steam at the temperature of the boiling
    point which corresponds to its pressure; -- sometimes also
    applied to {wet steam}.
 
   {Superheated steam}, steam heated to a temperature higher
    than the boiling point corresponding to its pressure. It
    can not exist in contact with water, nor contain water,
    and resembles a perfect gas; -- called also {surcharged
    steam}, {anhydrous steam}, and {steam gas}.
 
   {Wet steam}, steam which contains water held in suspension
    mechanically; -- called also {misty steam}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Steam is often used adjectively, and in combination, to
      denote, produced by heat, or operated by power, derived
      from steam, in distinction from other sources of power;
      as in steam boiler or steam-boiler, steam dredger or
      steam-dredger, steam engine or steam-engine, steam
      heat, steam plow or steam-plow, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Steam blower}.
    (a) A blower for producing a draught consisting of a jet
      or jets of steam in a chimney or under a fire.
    (b) A fan blower driven directly by a steam engine.
 
   {Steam boiler}, a boiler for producing steam. See {Boiler},
    3, and Note. In the illustration, the shell a of the
    boiler is partly in section, showing the tubes, or flues,
    which the hot gases, from the fire beneath the boiler,
    enter, after traversing the outside of the shell, and
    through which the gases are led to the smoke pipe d, which
    delivers them to the chimney; b is the manhole; c the
    dome; e the steam pipe; f the feed and blow-off pipe; g
    the safety valve; hthe water gauge.
 
   {Steam car}, a car driven by steam power, or drawn by a
    locomotive.
 
   {Steam carriage}, a carriage upon wheels moved on common
    roads by steam.
 
   {Steam casing}. See {Steam jacket}, under {Jacket}.
 
   {Steam chest}, the box or chamber from which steam is
    distributed to the cylinder of a steam engine, steam pump,
    etc., and which usually contains one or more valves; --
    called also {valve chest}, and {valve box}. See Illust. of
    {Slide valve}, under {Slide}.
 
   {Steam chimney}, an annular chamber around the chimney of a
    boiler furnace, for drying steam.
 
   {Steam coil}, a coil of pipe, or a collection of connected
    pipes, for containing steam; -- used for heating, drying,
    etc.
 
   {Steam colors} (Calico Printing), colors in which the
    chemical reaction fixing the coloring matter in the fiber
    is produced by steam.
 
   {Steam cylinder}, the cylinder of a steam engine, which
    contains the piston. See Illust. of {Slide valve}, under
    {Slide}.
 
   {Steam dome} (Steam Boilers), a chamber upon the top of the
    boiler, from which steam is conducted to the engine. See
    Illust. of Steam boiler, above.
 
   {Steam fire engine}, a fire engine consisting of a steam
    boiler and engine, and pump which is driven by the engine,
    combined and mounted on wheels. It is usually drawn by
    horses, but is sometimes made self-propelling.
 
   {Steam fitter}, a fitter of steam pipes.
 
   {Steam fitting}, the act or the occupation of a steam fitter;
    also, a pipe fitting for steam pipes.
 
   {Steam gas}. See {Superheated steam}, above.
 
   {Steam gauge}, an instrument for indicating the pressure of
    the steam in a boiler. The {mercurial steam gauge} is a
    bent tube partially filled with mercury, one end of which
    is connected with the boiler while the other is open to
    the air, so that the steam by its pressure raises the
    mercury in the long limb of the tube to a height
    proportioned to that pressure. A more common form,
    especially for high pressures, consists of a spring
    pressed upon by the steam, and connected with the pointer
    of a dial. The spring may be a flattened, bent tube,
    closed at one end, which the entering steam tends to
    straighten, or it may be a diaphragm of elastic metal, or
    a mass of confined air, etc.
 
   {Steam gun}, a machine or contrivance from which projectiles
    may be thrown by the elastic force of steam.
 
   {Steam hammer}, a hammer for forging, which is worked
    directly by steam; especially, a hammer which is guided
    vertically and operated by a vertical steam cylinder
    located directly over an anvil. In the variety known as
    Nasmyth's, the cylinder is fixed, and the hammer is
    attached to the piston rod. In that known as Condie's, the
    piston is fixed, and the hammer attached to the lower end
    of the cylinder.
 
   {Steam heater}.
    (a) A radiator heated by steam.
    (b) An apparatus consisting of a steam boiler, radiator,
      piping, and fixures for warming a house by steam.
 
   {Steam jacket}. See under {Jacket}.
 
   {Steam packet}, a packet or vessel propelled by steam, and
    running periodically between certain ports.
 
   {Steam pipe}, any pipe for conveying steam; specifically, a
    pipe through which steam is supplied to an engine.
 
   {Steam plow} or {Steam plough}, a plow, or gang of plows,
    moved by a steam engine.
 
   {Steam port}, an opening for steam to pass through, as from
    the steam chest into the cylinder.
 
   {Steam power}, the force or energy of steam applied to
    produce results; power derived from a steam engine.
 
   {Steam propeller}. See {Propeller}.
 
   {Steam pump}, a small pumping engine operated by steam. It is
    usually direct-acting.
 
   {Steam room} (Steam Boilers), the space in the boiler above
    the water level, and in the dome, which contains steam.
 
   {Steam table}, a table on which are dishes heated by steam
    for keeping food warm in the carving room of a hotel,
    restaurant, etc.
 
   {Steam trap}, a self-acting device by means of which water
    that accumulates in a pipe or vessel containing steam will
    be discharged without permitting steam to escape.
 
   {Steam tug}, a steam vessel used in towing or propelling
    ships.
 
   {Steam vessel}, a vessel propelled by steam; a steamboat or
    steamship; a steamer.
 
   {Steam whistle}, an apparatus attached to a steam boiler, as
    of a locomotive, through which steam is rapidly
    discharged, producing a loud whistle which serves as a
    warning or a signal. The steam issues from a narrow
    annular orifice around the upper edge of the lower cup or
    hemisphere, striking the thin edge of the bell above it,
    and producing sound in the manner of an organ pipe or a
    common whistle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steam \Steam\ (st[=e]m), v. t.
   1. To exhale. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To expose to the action of steam; to apply steam to for
    softening, dressing, or preparing; as, to steam wood; to
    steamcloth; to steam food, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steam \Steam\ (st[=e]m), v. i. [imp. & p. p. {Steamed}
   (st[=e]md); p. pr. & vb. n. {Steaming}.]
   1. To emit steam or vapor.
    [1913 Webster]
 
       My brother's ghost hangs hovering there,
       O'er his warm blood, that steams into the air.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Let the crude humors dance
       In heated brass, steaming with fire intense. --J.
                          Philips.
    [1913 Webster]
 
   2. To rise in vapor; to issue, or pass off, as vapor.
    [1913 Webster]
 
       The dissolved amber . . . steamed away into the air.
                          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   3. To move or travel by the agency of steam.
    [1913 Webster]
 
       The vessel steamed out of port.    --N. P.
                          Willis.
    [1913 Webster]
 
   4. To generate steam; as, the boiler steams well.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steam
   n 1: water at boiling temperature diffused in the atmosphere
   v 1: travel by means of steam power; "The ship steamed off into
      the Pacific" [syn: {steamer}, {steam}]
   2: emit steam; "The rain forest was literally steaming"
   3: rise as vapor
   4: get very angry; "her indifference to his amorous advances
     really steamed the young man"
   5: clean by means of steaming; "steam-clean the upholstered
     sofa" [syn: {steam}, {steam clean}]
   6: cook something by letting steam pass over it; "just steam the
     vegetables"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top