ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spew out

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spew out-, *spew out*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spew out มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spew out*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spew out[PHRV] พ่นออก, See also: คายออก, Syn. spue out

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรอก[V] vomit, See also: disgorge, puke, spew out, Syn. ขย้อน, Example: นกบางชนิดสามารถสำรอกน้ำลายออกมาทำรังได้, Thai definition: ขย้อนเอาสิ่งที่กลืนลงไปในกระเพาะแล้วออกมาทางปาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
吐き散らす;吐散らす[はきちらす, hakichirasu] (v5s,vt) (1) to spit out all around; to vomit all around; (2) to spew out (e.g. dirty language) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spew out
   v 1: eject or send out in large quantities, also metaphorical;
      "the volcano spews out molten rocks every day"; "The
      editors of the paper spew out hostile articles about the
      Presidential candidate" [syn: {spew}, {spew out}, {eruct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top