ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snagged

S N AE1 G D   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snagged-, *snagged*, snagg, snagge
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Snagged the dry cleaning tag off your lab coat.จิ๊กป้ายชื่อร้านซักแห้งมาจากเสื้อแล็บแก Deadpool (2016)
Snagged it from Silas yesterday, and for the record, I am secure enough in our relationship that you having psychic dreams about your ex-boyfriend does not bother me...ได้มาจากไซลัสเมื่อวานนี้ แต่จากที่ดูๆแล้ว ผมค่อนข้างระแวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรา เพราะว่าคุณไปฝันถึงแฟนเก่าคุณซะได้ True Lies (2013)
Yeah, some cop looking for his fifteen minutes snagged her at a club downtown.ใช่ ตำรวจบางคนกำลังมองหาเหยื่อ จับเธอไปจากคลับในเมือง Engagement (2013)
And you just snagged one of those little necklaces to boot?แล้วนายก็แค่ เอาสร้อยคอเส้นเล็กๆไปให้เป็นของกำนัลสินะ Clue (2013)
I snagged him right out of carnegie-mellon, pissed off a lot of people at E.A.ผมคว้าเขามาจาก มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สร้างความโมโหให้คนจำนวนมาก ที่บริษัทวิดีโอเกม Nameless (2013)
Not all of them. I snagged one.ไม่ใช่ทั่งหมด , ข้าได้มาหนึ่ง And Straight on 'til Morning (2013)
This got snagged as he bolted over the fence.มันติดอยู่ ตอนที่เขากระโดดข้ามรั้ว Dodger (2013)
We got the job done, we snagged an extra million dollars for the bureau, and I helped him get in with Bello.เรายึดเงินล้านมาให้ สนง.ฯ ได้ แล้วผมก็ช่วยให้เขาได้เจอเบลโล Heat Run (2013)
I just snagged a key card from the maid's cart and tried every door till one opened.ฉันแค่จิ๊ก Key Card จากรถขนของแม่บ้าน และพยายามเปิดประตูทุกบานจนกว่าจะเปิดได้ I Do (2013)
I not only snagged the cutest Christian hippie in all of Ohio,ไม่ใช่แค่ได้ไปกับฮิปปี้ที่เป็นคริสเตียน ยี่น่ารักที่สุดในโอไฮโอนะ Sadie Hawkins (2013)
But... I snagged you this. Oh, wow...แต่ ผมขโมยมาให้ Fae-ge Against the Machine (2013)
Maybe he snagged his ankle on a rock or something, but...บางทีเขาอาจจะสะดุดก้อนหินหรืออะไรสักอย่าง แต่.. Out of Control (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SNAGGED    S N AE1 G D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snagged    (v) snˈægd (s n a1 g d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snag \Snag\, v. t. [imp. & p. p. {Snagged}; p. pr. & vb. n.
   {Snagging}.]
   1. To cut the snags or branches from, as the stem of a tree;
    to hew roughly. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. To injure or destroy, as a steamboat or other vessel, by a
    snag, or projecting part of a sunken tree. [U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snagged \Snag"ged\, a.
   Full of snags; snaggy.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top