ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simultaneousness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simultaneousness-, *simultaneousness*, simultaneousnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simultaneousness (n) sˌɪmltˈɛɪnɪəʳsnəs (s i2 m l t ei1 n i@ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichzeitigkeit { f }simultaneousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simultaneous \Si`mul*ta"ne*ous\, a. [LL. simultim at the same
   time, fr. L. simul. See {Simulate}.]
   Existing, happening, or done, at the same time; as,
   simultaneous events. -- {Si`mul*ta"ne*ous*ly}, adv. --
   {Si`mul*ta"ne*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   {Simultaneous equations} (Alg.), two or more equations in
    which the values of the unknown quantities entering them
    are the same at the same time in both or in all.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simultaneousness
   n 1: happening or existing or done at the same time [syn:
      {simultaneity}, {simultaneousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top