ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seaboards

S IY1 B AO2 R D   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seaboards-, *seaboards*, seaboard
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seaboards มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seaboards*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seaboard[N] ชายฝั่งทะเล, See also: บริเวณชายฝั่ง, Syn. seashore, seaside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seaboard(ซี'บอร์ด) n. บริเวณชายฝั่งทะเล. adj. จรดทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
seaboard(adj) ที่ติดฝั่งทะเล,จดทะเล
seaboard(n) ชายทะเล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eastern Seaboard Projectโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm president of Clarion Records... the largest recording company on the eastern seaboard.ผมเป็นประธานของแคลริโนเรคขอด บริษัทที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก The Blues Brothers (1980)
If this system moves south we could see a wind-driven storm surge threaten the entire Eastern Seaboard.หากพายุเคลื่อนตัวลงใต้... ... แรงพายุจะเป็นภัยคุกคาม... ... ต่ออีสเทิร์น ซีบอร์ด... The Day After Tomorrow (2004)
There's an apb out on the eastern seaboard.มีรูปเขาโผล่ไปทั่วฝั่งตะวันออก Resistance Is Futile (2007)
That headline could have read "tsunami wipes out eastern seaboard.พาดหัวนั่นอาจได้เป็น "ซึนามิ กวาดเรียบชายฝั่งตะวันออก" Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
It could be the entire eastern seaboard.มันอาจปกคลุมทั่ว eastern seaboard The Mist (2007)
We went around Florida and up the Atlantic seaboard.เราแล่นไปรอบฟลอริด้า และขึ้นเหนือไปชายฝั่งแอตแลนติก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We've narrowed the list down to 12 targets along the eastern seaboard.เราตีวงให้แคบลง จนได้เป้าหมาย 12 แห่งแถบชายฝั่งด้าน ต.อ. Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Well, three of those missiles are now loaded with the pathogen and aimed at cities on our eastern seaboard.นั่นเอง ตอนนี้ ขีปนาวุธ 3 ลูกในจำนวนนั้น ถูกบรรจุไว้เตรียมยิงพร้อมกับเชื้อโรค และมุ่งเป้าไปที่เมืองในบริเวณชายฝั่งตะวันออก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
And aimed at cities on our eastern seaboard.และตั้งเป้าหมายไปยังใจกลางเมือง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Pull up the Japanese seaboard, will you?ครับท่าน 2012 (2009)
And the eastern seaboard.และแถบตอนใต้ติดชายฝั่งทะเลด้วย Free to Be You and Me (2009)
In every major city on the eastern seaboard, possibly in the entire United States describinganidenticalfailure in those cities this is unbelievable no reports of human casualties the damage appears limited only to surrogate units thus far, no statements from VSI.ในทุกเมืองตั้งแต่ตะวันออกถึงตะวันตก ทั้งอเมริกา มันน่าเหลือเชื่อมาก ...ที่ไม่มีรายงานการสูญเสียชีวิตมนุษย์ Surrogates (2009)
And the rest of the Western seaboard.และส่วนที่เหลือ ของชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา Resident Evil: Afterlife (2010)
Eastern Seaboard.ผสานเครือข่ายออราเคิ่ล Iron Man 2 (2010)
They terrorized the eastern seaboard for many years,พวกมันทำให้ชายฝั่งตะวันออกหวั่นกลัวมาเป็นเวลาหลายปี Legends (2010)
The entire eastern seaboard, sir.ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทั้งหมดครับ ท่าน I Haven't Told You Everything (2010)
Well, the weird thing is, nobody reported a shark attack anywhere along the Eastern Seaboard.เอ่อ นั่นเป็นเรื่องแปลกที่ ไม่มีใครรายงานว่าฉลามจู่โจมที่ไหน ในชายฝั่งตะวันออก คุณคิดว่า The Predator in the Pool (2010)
Mr. President, if the missile has nuclear capabilities, our entire western seaboard is vulnerable.ท่านปธน.ครับ ถ้าจรวดมีหัวรบนิวเคลียร์ ชายฝั่งตะวันตกของเราโดนถล่มทั้งแถบแน่ Everything Will Change (2010)
Looks like the entire eastern seaboard is socked in by the snowstorm.ขออภัยครับ ชายฝั่งตะวันออกตกอยู่ใต้พายุหิมะ Hecks on a Plane (2011)
I thwarted his plan of taking over the Eastern Seaboard.ฉันทำลายแผนการยึดครอง คาบสมุทรตะวันออกของเขา A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
Next thing I know, 5 years go by, and you're nowhere to be found on the Eastern Seaboard.พอฉันรู้ตัวอีกทีก็ห้าปีเข้าไปแล้ว แล้วนายก็หายหัวไปจากอีสเทิร์นซีบอร์ด ตามไม่เจอ You're the One That I Haunt (2011)
Tv: A strong storm is expected to hit the eastern seaboard within the next 72 hours.คาดว่าพายุกำลังแรงจะเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออก Valhalla (2011)
Now, what we have is an area of low pressure that's getting stronger and moving off the eastern seaboard.ตอนนี้ เรามีพื้นที่ความกดอากาศต่ำ ที่กำลังรุนแรงขึ้นและเคลื่อนที่ออกจากชายฝั่งตะวันออก Valhalla (2011)
Within days, it will spread across the eastern seaboard.ภายในไม่กี่วัน มันจะแพร่ไปทั่วชายฝั่งตะวันออก The Beginning of the End (2011)
This is one of the biggest ports in the eastern seaboard.ที่นี่เป็นหนึ่งในท่าเรือที่ ใหญ่ที่สุดของฝั่งตะวันออก Taking Account (2011)
He's left a trail of body parts up and down on the eastern seaboard.เขาทิ้งร่องรอยไว้ที่ศพ เหนือจรดใต้ บนชายฝังตะวันออก The Birthday (2011)
All over the eastern seaboard.ไปทั่วชายฝั่งตะวันออก The Hybrid (2011)
So I'm gonna need a sat retasked over the eastern seaboard.ดังนั้นผมต้องการทุกเส้นทางที่พวกมันไป ซึ่งน่าจะเป็นทางชายฝั่งตะวันออก Game Change (2011)
He gets across the Atlantic, he will wipe out the entire Eastern Seaboard in an hour.เขาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก และจะทำลายเมืองชายฝั่งด้านตะวันออกทั้งหมด ในเวลาชั่วโมงเดียว Captain America: The First Avenger (2011)
Shit, they got the whole Eastern seaboard.แม่ง มันได้ทางฝั่งตะวันออกหมดละ Red Dawn (2012)
Impact with the Eastern Seaboard in eight hours.มันจะตกลงที่ทะเลฝั่งตะวันออก ภายในแปดชั่วโมง Lockout (2012)
If only we could harness Mona's sense of entitlement, we could light the Eastern seaboard.ถ้าเพียงแค่เราสามารถควบคุมบุคลิกภาพหลงตนเองของโมนา มันจะดีมากกกกกกกกเลย - ,. Eye of the Beholder (2012)
The police caravan is on the way to the house now, along with every news crew on the Eastern seaboard.คาราวานรถตำรวจกำลังมา ที่บ้านแล้ว Doubt (2012)
I went up and down the entire Eastern seaboard looking for Amanda.ผมไปทั่วทั้งชายฝั่งตะวันออก ตามหาอแมนด้า Justice (2012)
There's a nor'easter storm approaching the entire Eastern seaboard.พายุจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือกำลังเคลื่อนที่ มายังบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้งหมด Nor'easter (2012)
"Energy" in the sense that he supplies power to half the Eastern seaboard, yes."พลังงาน" ในแง่ที่ว่าเขาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ให้กว่าครึ่งของชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออกล่ะก็ ใช่แล้ว Critical (2012)
- The whole Eastern Seaboard.. ทั้งฝั่งตะวันออก Safe Haven (2013)
Biggest extravaganza on the Eastern Seaboard.อลังการที่สุดในฝั่งตะวันออก Safe Haven (2013)
29 years ago, this was the best ramen joint on the Eastern Seaboard.29 ปีก่อน ที่นี่เคยเป็นร้านราเมงที่ดีที่สุด ของอีสเทิร์น ซีบอร์ดเลย I'm So Lonesome I Could Die (2013)
Yeah, number one male dancer on the Eastern Seaboard.ใช่ นักเต้นชายอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันออก The Diamond in the Rough (2013)
Now let's see... pictures of him alone at a bunch of Eastern seaboard tourist locations... a LinkedIn account... and he tweets pictures of his food.ไหนดูสิ รูปเดี่ยวของเขา ตามสถานที่ท่องเที่ยว ทางฝั่งตะวันออก In the Name of the Brother (2013)
Oh, is your new girlfriend trying to steal you back to the eastern seaboard?อ้อ แฟนใหม่นายพยายาม จะขโมยนายกลับไปอีสเทิร์นซีบอร์ดเหรอ? Pizza Box (2013)
He wants the whole damn seaboard.เขาต้องการ พื้นที่ชายฝั่งทั้งหมด Union (2013)
You know, East End is also famous for being one of the best pumpkin-growing towns on the Eastern Seaboard.คุณรู้มั้ยว่าอีสต์ เอ็นด์ คือเมืองที่โด่งดังเป็นหนึ่งในเมือง ที่มีการปลูกฟักทองได้เก่งที่สุด แถวชายหาดด้านทิศตะวันออก Snake Eyes (2013)
This is the 11:00 Seaboard tonight.รถไฟซีบอร์ดเที่ยวห้าทุ่มคืนนี้ Live by Night (2016)
I've been told that Mr. Gary L. Smith was seen boarding the Seaboard Limited with his wife in one Pullman, and he had that puta maestra in the other.ผมรู้มาว่า มีคนเห็นคุณแกรี่ แอล. สมิธ ขึ้นรถไฟของซีบอร์ด Live by Night (2016)
Well, as we approach the end of day here on the Eastern seaboard..ดีที่คุณมุ่งเน้นในวันนี้ที่นี่ในอีส เทิร์น Hidden Figures (2016)
(woman) Seaboard Ain(Frau) Seaboard Air. Paper Hearts (1996)
The ports of Atlantic City are ideal for distribution to the entire Eastern Seaboard.Die Häfen von Atlantic City sind ideal als Umschlagort für die Eastern SeaboardBelle Femme (2010)
This is the 11:00 Seaboard tonight.Die sind für den Seaboard heute Abend 11 Uhr. Live by Night (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEABOARD S IY1 B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seaboard (n) sˈiːbɔːd (s ii1 b oo d)
seaboards (n) sˈiːbɔːdz (s ii1 b oo d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海岸线[hǎi àn xiàn, ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] coastline; seaboard; shoreline, #24,248 [Add to Longdo]
沈莹[Shěn yíng, ㄕㄣˇ ㄧㄥˊ, / ] Shen ying of Wu, governor (268-280) of coastal province of Wu and compiler of Seaboard geographic gazetteer 臨海水土誌|临海水土志, #235,160 [Add to Longdo]
临海水土志[Lín hǎi shuǐ tǔ zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄓˋ, / ] Seaboard geographic gazetteer (c. 275) by Shen Ying 沈瑩|沈莹 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seeküste {f}; Küste {f} | Seeküsten {pl}; Küsten {pl}seacoast; seaboard | seacoasts; seaboards [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top