ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schnarchen

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schnarchen-, *schnarchen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schnarchen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schnarchen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(SNORING)(SCHNARCHENMichael Collins (1996)
(snoring)(SchnarchenThe Big Country (1958)
(snoring)(SchnarchenThe Big Country (1958)
[SNORING](SCHNARCHENThe Law and Jake Wade (1958)
His sleeping snoring dirty lecherous children.Seine schlafenden... schnarchenden... schmutzigen... lüsternen Kinder. They Came to Cordura (1959)
Well I would say any tired marriage needs something new eh? Or it'll get dullNun ja, eine Ehe braucht wohl von Zeit zu Zeit eine kleine Aufmunterung, sonst fängt sie an zu schnarchenThe Forger of London (1961)
What you would do, is of no interestWahrscheinlich würden Sie weiterschnarchenThe Forger of London (1961)
[Snoring tamer]Lautes Schnarchen Striped Trip (1961)
If you don't like my snoring, you can build your own cabin.Wenn Sie mein Schnarchen stört, bauen Sie sich eine eigene Hütte. How the West Was Won (1962)
- so you don't snore.- um nicht zu schnarchenGood Neighbor Sam (1964)
I heard you snoring, Suzy.Ich habe Sie schnarchen gehört, Suzy. Up to His Ears (1965)
The least she could do is knock it off with the snoring.Ich wünschte, du würdest wenigstens nicht schnarchenLove Comes to Mockingbird Heights (1965)
(Snoring)(SchnarchenThe Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
When the bough.... [SNORING]When the bough.... (SCHNARCHENOperation Springtime (1967)
Or on your back if you don't snore.Oder auf dem Rücken, wenn Sie nicht schnarchenVery Happy Alexander (1968)
Why then all the nurses sleep, giving snores, hearty and deep?Warum schlafen sie alle und schnarchen so laut? Barbara the Fair with the Silken Hair (1970)
(snoring)(SchnarchenGuns of the Magnificent Seven (1969)
But this time, Emil was not the culprit."Aber diesmal konnte Michel wirklich nichts dafür." Schnarchen Emil i Lönneberga (1971)
Emil lay wide awake in his bed in the chamber pondering:Schnarchen "Und Michel lag hellwach in seinem Bett und grübelte." Emil i Lönneberga (1971)
The rat might become suspicious, when it sees it right away."Vielleicht wird sie misstrauisch, wenn sie sie gleich sieht." Schnarchen Emil i Lönneberga (1971)
- I hope you don 't snore, Miller.- Ich hoffe, Sie schnarchen nicht. Pulp (1972)
(snoring)(SchnarchenRoma (1972)
Hope my snoring didn't keep you awake.Ich hoffe, mein Schnarchen hat dich nicht gestört. The Way We Were (1973)
I like snoring.Ich hab Schnarchen gern. The Way We Were (1973)
They snore all night and stare at me all day.Nachts schnarchen und röcheln sie und tagsüber starren sie mich an. L'important c'est d'aimer (1975)
[SNORING](SCHNARCHENOne Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
[SNORING](SCHNARCHENOne Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
You drink first from the same glass and... then one covers the ears not to hear the snores.Es fängt damit an, dass man gemeinsam aus einem Glas trinkt, und endet damit, dass man sich Watte in die Ohren steckt, um den anderen nicht schnarchen zu hören! The Lacemaker (1977)
Bernard, now they're snoring.Bernard, jetzt schnarchen sie! Les bronzés font du ski (1979)
I hope you don't snore.Ich hoffe, Sie schnarchen nicht. Buffet Froid (1979)
(snoring)(SchnarchenCuba (1979)
They're snoring in their bunks.Die schnarchen in ihren Kojen. Das Boot (1981)
No snoring and no evil smells.Schnarchen und Furzen sind verboten. Road Games (1981)
[SNORTING](SCHNARCHENDiner (1982)
You know what snoring sounds like to a man who hasn't slept in months? - No. What?- Schnarchen ist für einen Schlaflosen... A Good Night's Steele (1983)
[SNORING](ALLE SCHNARCHENVacation (1983)
[SNORING](ALLE SCHNARCHENVacation (1983)
(Quiet snoring)(leises SchnarchenYentl (1983)
No, no, I'll be sawing wood at 10:00.Nein, um 10 Uhr werde ich schon schnarchenBig Iron (1984)
You are snoring, my dear.Sie schnarchenLe bon plaisir (1984)
(snoring)(SchnarchenRomancing the Stone (1984)
Inflation is my fault your father's snoring, that's my fault.Ich bin an der Inflation schuld... am Schnarchen deines Vaters schuld. Big Trouble (1986)
I must cut a few Z's myself.Ich muss ein paar Runden schnarchenHeartbreak Ridge (1986)
Finally get a good night's sleep without hearing you snore.Endlich mal schlafen, ohne dich schnarchen zu hören. Tough Guys (1986)
in the morning his voice is a lot lower.Ich musste die ganze Nacht das Schnarchen der Ochmoneks hören. Come Fly with Me (1987)
[ electric shaver ] sounds like he's shaving.Sie schnarchen beide? Come Fly with Me (1987)
I could hear him snoring.Ich habe ihn schnarchen gehört. All That Glitters (1987)
(snoring)(SchnarchenMannequin (1987)
You snore!Sie schnarchenOverboard (1987)
In garage med.Schade. Und nicht schnarchenBreaking Up Is Hard to Do (1988)

German-Thai: Longdo Dictionary
schnarchen(vi) |schnarchte, hat geschnarcht| (นอน) กรน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schnarchen | schnarchend | er/sie schnarcht | ich/er/sie schnarchte | er/sie hat/hatte geschnarchtto snore | snoring | he/she snores | I/he/she snored | he/she has/had snored [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  schnarchen /ʃnarçən/
   to snore

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top