ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sadistic

S AH0 D IH1 S T IH0 K   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sadistic-, *sadistic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadistic[ADJ] ซึ่งมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadistically[ADV] โดยมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"with their sadistic wickedness. "ความชั่วร้ายป่าเถื่อนของพวกมัน In the Mouth of Madness (1994)
You sadistic bastard!ไอ้ซาดิสท์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I swear I'll castrate you. What you need to do is discipline your son, Tommy... because the kid is one sadistic pup.I'll flat out castrate you. because the kid is one sadistic pup. The Butterfly Effect (2004)
Waiting for a chance to get back at those sadistic guards.รอโอกาสที่จะเอาคืนไอ้พวกผู้คุมซาดิสต์ The Longest Yard (2005)
I don't think so, you sadistic bastard.ฉันว่าไม่ใช่หรอก ไอ้ซาดิส Bloodlust (2006)
A sadistic bastard, but his old man loves him.ไอ้สารเลวซาดิสซ์นั่น, แต่พ่อมันรักมันมาก Chapter Two 'Lizards' (2007)
Sadistic lightning thing, that's all. What's your story?บางทีคุณอาจจะมีอะไรมากกว่า สายฟ้าซาดิส แค่นั้นเอง Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
I think these sadistic fuckers were taping us.ไอ้โรงจิต มันคงถ่ายพวกเราไว้ Captivity (2007)
Is that the sadistic owner of the hotel or is that Olin?ไอ้เจ้าของโรงแรมโรคจิต หรือโอลิน? 1408 (2007)
I don't relish the thought of killing another creature, even a sadistic one like James.เราจะฉีกพวกเข้าเป็นชิ้นๆ แล้วเผาซะ ผมไม่ชอบความคิดที่ต้องเข่นฆ่าผู้อื่น Twilight (2008)
He was a sadistic asshole.เขาไอ้ซาดิสรุนแรงทางเพศ Better Half (2008)
THE SECRET DESIRES OF SADISTIC SEAL KILLERS.ปรารถนาลึกลับของฆาตรกรจิตเภทต่อเนื่อง Zoe's Reprise (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SADISTIC    S AH0 D IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sadistic    (j) sˈədˈɪstɪk (s @1 d i1 s t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サディスティック[, sadeisuteikku] (adj-na) sadistic; (P) [Add to Longdo]
ドS;どS[ドエス(ドS);どエス(どS), doesu ( do S ); do esu ( do S )] (n,adj-no) (col) (See ど・1) extreme sadist; very sadistic [Add to Longdo]
意地悪い[いじわるい, ijiwarui] (adj-i) ill-natured; mean; nasty; sadistic; cruel; mean-spirited [Add to Longdo]
嗜虐的[しぎゃくてき, shigyakuteki] (adj-na) sadistic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sadistic
      adj 1: deriving pleasure or sexual gratification from inflicting
             pain on another [ant: {masochistic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top