ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sabotaging

S AE1 B AH0 T AA2 ZH IH0 NG   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sabotaging-, *sabotaging*, sabotag
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfortunately, I do believe there is penalty, a rather strict penalty, for sabotaging state property.แต่น่าเสียดายที่ผมไม่เชื่อว่ามีโทษ โทษที่ค่อนข้างเข้มงวด สำหรับการก่อวินาศกรรมทรัพย์สินของรัฐ Cubeº: Cube Zero (2004)
IS SABOTAGING MY BUSINESS.มาทำธุรกิจชั้นพังพินาศหมด Mother Said (2008)
That's because it was diverted first to the person who's been sabotaging the Detector.นั่นเพราะว่า ในตอนแรกมันถูกทำให้เบี่ยงเบนไปที่ใครซักคน - ใครเป็นคนเจตนาก่อกวนเครื่องรับสัญญาณกันนะ. Episode #2.6 (2008)
You're sabotaging me.พ่อกำลังบ่อนทำลายผม Ghosts (2008)
No, you're sabotaging this on purpose.ไม่, นายกำลังบ่อนทำลายแบบตั้งใจ Ghosts (2008)
And I have a history of sabotaging relationships.แล้วฉันก็มีประวัติคบแล้วเลิกมาไม่รู้เท่าไหร่ Home Is the Place (2009)
AM I SABOTAGING YOUR DREAM PROM?ว่าฉันทำลายงานพรอมในฝันของนายน่ะหรอ? Valley Girls (2009)
WITH NELLY YUKI'S NAME. HE'S SABOTAGING ME.ทั้งช่อดอกไม้ ชุดของฉัน ลิโมซีน แล้วก็โรงแรม ใช่ไหม ? Valley Girls (2009)
The sue sylvester who has been obsessed With sabotaging your every move is now just a distant memory.ซู ซิลเวสเตอร์ ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับ การบ่อนทำลายนาย กลายเป็นอดีตไปแล้ว Mash-Up (2009)
What are you guys doing sabotaging Carter?และเธอสองคนละทำอะไร พยายามจะใส่ร้ายคาร์เตอร์ The Lost Boy (2009)
For sabotaging me at cotillion.สำหรับการทำลายฉันที่คอทิลัน The Treasure of Serena Madre (2009)
For sabotaging me at cotillion.ในการที่จะทำลายฉันที่ Cotillion The Debarted (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SABOTAGING    S AE1 B AH0 T AA2 ZH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sabotaging    (v) sˈæbətaːʒɪŋ (s a1 b @ t aa zh i ng)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top