หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

rss

(5 entries)
(1.4367 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rss-, *rss*.
English-Thai: Longdo Dictionary
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RSS feedsอาร์เอสเอส ฟีดส์ [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レッドシーゴートフィッシュ[, reddoshi-go-tofisshu] (n) Red Sea goatfish (Parupeneus forsskali) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聚合资讯订阅[jù hé zī xùn dìng yuè, ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄉㄧㄥˋ ㄩㄝˋ, / ] RSS (news feeds) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  RSS
         Rich / RDF Site Summary (XML, RDF)
         

Are you satisfied with the result?

Go to Top