ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rescinded

R IH0 S IH1 N D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rescinded-, *rescinded*, rescind, rescinde
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The italian government has rescinded your diplomatic status.รัฐบาลอิตาลีเพิกถอนสิทธิเข้าออกประเทศที่คุณมีแล้ว Demonology (2009)
They've rescinded your acceptance and given the spot to nelly.พวกเค้ายกเลิกการตอบรับเข้ามหาลัยของเธอ และยกสิทธิ์นั้นให้เนลลี่ The Age of Dissonance (2009)
Yale has rescinded your acceptanceเยลเพิกถอนการรับเธอเข้าแล้ว The Grandfather (2009)
Then how are you here? I rescinded your invitation.แล้วนายมาอยู่นี้ได้ไงฉัน ได้ยกเลิกคำเชิญนายแล้วหนิ She's Not There (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rescindedOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESCINDED R IH0 S IH1 N D IH0 D
RESCINDED R IY0 S IH1 N D AH0 D
RESCINDED(2) R IY0 S IH1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rescinded (v) rˈɪsˈɪndɪd (r i1 s i1 n d i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rescind \Re*scind"\ (r?-s?nd"), v. t. [imp. & p. p. {Rescinded};
   p. pr. & vb. n. {Rescinding}.] [L. rescindere, rescissum;
   pref re- re- + scindere to cut, split: cf. F. rescinder. See
   {Shism}.]
   1. To cut off; to abrogate; to annul.
    [1913 Webster]
 
       The blessed Jesus . . . did sacramentally rescind
       the impure relics of Adam and the contraction of
       evil customs.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, to vacate or make void, as an act, by the
    enacting authority or by superior authority; to repeal;
    as, to rescind a law, a resolution, or a vote; to rescind
    a decree or a judgment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To revoke; repeal; abrogate; annul; recall; reverse;
     vacate; void.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top