ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repudiates

R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repudiates-, *repudiates*, repudiate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
REPUDIATES R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T S
REPUDIATE R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T
REPUDIATED R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T AH0 D
REPUDIATING R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T IH0 NG
REPUDIATION R IH0 P Y UW2 D IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repudiates (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪts (r i1 p y uu1 d i ei t s)
repudiate (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪt (r i1 p y uu1 d i ei t)
repudiated (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪtɪd (r i1 p y uu1 d i ei t i d)
repudiating (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪtɪŋ (r i1 p y uu1 d i ei t i ng)
repudiation (n) rˈɪpjˌuːdɪˈɛɪʃən (r i1 p y uu2 d i ei1 sh @ n)
repudiations (n) rˈɪpjˌuːdɪˈɛɪʃənz (r i1 p y uu2 d i ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repudiate(vt) ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, Syn. deny, reject
repudiate(vt) เลิกคบ, See also: เลิกคบหา, ตัดขาด, Syn. disown, negate
repudiator(n) ผู้ปฏิเสธ
repudiation(n) การปฏิเสธ, See also: การยกเลิก, การไม่ยอมรับ, Syn. denial, disavowal
repudiative(adj) ซึ่งปฏิเสธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repudiate(รีพิว'ดิเอท) vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,ทอดทิ้ง, See also: repudiable adj. repudiative adj. repudiation n. repudiator n. repudiatory adj., Syn. disavow, reject, discredit

English-Thai: Nontri Dictionary
repudiate(vt) บอกปัด,ละทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ
repudiation(n) การบอกปัด,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repudiatedบอกเลิก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repudiationการปฏิเสธ (การชำระหนี้, สัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repudiationการปฏิเสธ, การไม่ยอมรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repudiation of a childการไม่ยอมรับเด็กว่าเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action for repudiation of a childคดีฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forgive me, gentlemen, but you must understand that His Majesty's government and the British people repudiate both the massacre and the philosophy that prompted it.ขอโทษด้วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่า รัฐบาลและคนอังกฤษไม่ยอมรับ การสังหารหมู่ และแนวคิดในการทำเช่นนั้น Gandhi (1982)
Unless President Logan and President Suvarov make a joint statement repudiating this accord,ถ้าปธน.โลแกน และปธน.ซูวารอฟ ไม่แถลงร่วมกันว่าล้มเลิกการร่วมมือครั้งนี้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Unless President Logan and President Suvarov make a joint statement repudiating this accord,ถ้าปธน.โลแกน และปธน.ซูวารอฟ ไม่แถลงร่วมกันว่าล้มเลิกการร่วมมือครั้งนี้ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
As we just heard, the terrorists are demanding that President Logan repudiate the antiterrorism accord.ผกก.ต้องการให้ปธน.โลแกน ล้มเลิกการร่วมมือต่อต้านการก่อการร้าย บ้าไปแล้ว Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I've staked my entire administration on this day, and now these people are demanding that I go on national television and publicly repudiate everything we've done?ผมเอาสมัยงานของผมมาเสี่ยงในวันนี้ แต่ตอนนี้คนพวกนี้มาบอกให้ผมออกโทรทัศน์ แล้วประกาศว่าเราล้มเลิกทุกอย่างที่เราทำมา Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Unless you want to repudiate King Horik, renounce your allegiance to him.แต่ถ้าเจ้าต้องการที่จะปฏิเสธกษัตริย์ฮอร์ริค สละความจงรักภักดีของเจ้าที่มีต่อเขาเสีย All Change (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกศาลา(v) disown, See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim, Syn. ตัดขาด, บอกเลิกลา, Example: เขาบอกศาลาบุตรชายคนโตของเขา เพราะรับลูกสะใภ้ไม่มีสกุลไม่ได้, Thai Definition: ประกาศไม่รับผิดชอบ หรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลบล้าง[kān loplāng] (n) EN: repudiation
การปฏิเสธ[kān patisēt] (n) EN: repudiation
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ปฏิเสธข้อเรียกร้อง[patisēt khørīekrøng] (v, exp) EN: repudiate a claim
ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[patisēt khørīekrøng thī mai mī hētphon] (v, exp) EN: repudiate an unfounded claim

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赖婚[lài hūn, ㄌㄞˋ ㄏㄨㄣ, / ] to go back on a marriage contract; to repudiate an engagement, #280,454 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstoßung {f}repudiation [Add to Longdo]
ablehnen | ablehnendto repudiate | repudiating [Add to Longdo]
ebgelehntrepudiated [Add to Longdo]
lehnt abrepudiates [Add to Longdo]
lehnte abrepudiated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
配信の否認不能[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of delivery [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発生源の否認不能[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of origin [Add to Longdo]
否定[ひてい, hitei] (n,vs,adj-no) (1) negation; denial; repudiation; (2) {comp} NOT operation; (P) [Add to Longdo]
否認[ひにん, hinin] (n,vs) denial; negation; repudiation; disapproval; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配信の否認不能[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] non-repudiation of delivery [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発生源の否認不能[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] non-repudiation of origin [Add to Longdo]
否認[ひにん, hinin] repudiation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top