ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reenters

R IY0 IH1 N T ER0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reenters-, *reenters*, reenter
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reenters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reenters*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reenter[VI] กลับเข้าไปใหม่, Syn. reappear, reemerge

English-Thai: Nontri Dictionary
reenter(vt) สมัครใหม่,กลับเข้าสู่,วกเข้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May one reenter?ขอกลับเข้าๆๆ ไปหน่อยครับ Bicentennial Man (1999)
Should we try reentering the world of fear?เราจะเข้าไปโลกแห่งความากลัวอีกครั้ง? Fly, Daddy, Fly (2006)
Not because they lost, but because there is now no way to ignore the fact that we are completely and utterly unprepared to reenter the world of topnotch international rugby.ไม่ใช่เพราะว่าพวกเค้าพ่ายแพ้.. แต่เป็นเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่า.. เราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้ว.. Invictus (2009)
Down. Incorrect code. Reenter code.ข้างล่าง รหัสผิด ใส่รหัสใหม่ รหัสผิด ใส่รหัสใหม่ Your World to Take (2010)
He's reentering Waabri's zone.เขากลับเข้าไปในเขตของวาบริ Vengeance, Part 1 (2012)
You do realize you're asking to reenter Victoria's orbit.คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณกำลังขอกลับเข้ามาในวงโคจรของวิคตอเรียอีก Sabotage (2013)
And this is where the long-buried forests of the earlier Carboniferous Period reenter the story.ของรอบระยะเวลาก่อน หน้านี้แระป้อนเรื่อง ในระหว่างการแทรกแซง 50 ล้านปีที่ผ่านมา The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Some of them would encounter the Earth again, reenter the atmosphere as meteorites, and deliver their precious cargo of life to re-seed the planet... like Noah's ark.บางส่วนของพวกเขา จะพบโลกอีกครั้ง ป้อนบรรยากาศเป็นอุกกาบาต และส่งมอบสินค้าที่มี ค่าชีวิตของพวกเขา The Immortals (2014)
Reentering Russian Air Space at 7:55 UTC.ใหม่เข้ามาพื้นที่อากาศรัสเซียที่ 07: Hidden Figures (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
REENTER    R IY0 IH1 N T ER0
REENTERED    R IY0 IH1 N T ER0 D
REENTERING    R IY0 IH1 N T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reentered    (n) riːˈɛntəd (r ii e1 n t @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neueintritt {m}reenter [Add to Longdo]
wieder einsprungsfähigreentrant; reenterable [Add to Longdo]
wiedereintreten | wiedereintretendto reenter | reentering [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top