ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purle

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purle-, *purle*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา purle มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *purle*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Purley, take over the deal for Mr. Masterson.Purley, nimm' den Platz von Mr. Masterson ein. The Gunfight at Dodge City (1959)
It's not that I don't trust you, Mr. Purley, it's just that the box is full.Nicht etwa, weil ich Ihnen nicht traue, Mr. Purley, sondern weil die Schublade voll ist. The Gunfight at Dodge City (1959)
- This way, Sheriff.- So, Sheriff. - PURLEY: The Gunfight at Dodge City (1959)
She's from Purley.Sie ist aus Purley. How to Recognise Different Types of Trees from Quite a Long Way Away (1969)
Purley?Purley? How to Recognise Different Types of Trees from Quite a Long Way Away (1969)
Purley, eh?Purley, na? How to Recognise Different Types of Trees from Quite a Long Way Away (1969)
The A23s through Purleys, down onto the main roads near Purbrights--Die A23er durch die Purleys, herunter auf die Hauptstraßen nahe Purbrights. The Ant, an Introduction (1969)
Oh!Sie kommt aus Purley. And Now for Something Completely Different (1971)
Say no more.Oh, das sagt mir alles, Purley. And Now for Something Completely Different (1971)
from Manchesters, down through Oxfords... taking the M1.5 through Londons to Purleys... then the A25s from Purleys to Dovers.Von den Manchesters zu den Oxfords, die M-1en durch die Londons, Purleys. Die A-25, Purleys zu den Dovers. And Now for Something Completely Different (1971)
Mr. norris' a short history of motor traffic Between purley and esherKurze Geschichte des Autoverkehrs zwischen Purley und Esher... Mr. and Mrs. Brian Norris' Ford Popular (1972)
This is Gary Spurley on the Gospel Hour here at KCPY.Hier ist Gary Spurley mit der Gospel-Stunde bei KCPY. White-Line Warriors (1984)
Purlene?Purlene? Box of Moonlight (1996)
Hey, Purlene, here's your underwear.Purlene, hier ist deine Unterwäsche. Box of Moonlight (1996)
What is your name?- Ich heiße Purlene. - Und wie heißt du? Box of Moonlight (1996)
Al, this is, uh, Purlene...Al, das ist Purlene, Purlene und Flightie. Box of Moonlight (1996)
Purlene and Flighty.- Purlene und Flightie. Box of Moonlight (1996)
Purlene told me so.Purlene hat's mir gesagt. Box of Moonlight (1996)
Niagara Falls, 4th of July, right in my front yard.Sieh dir das da an, Purlene! Der 4. Juli in meinem Vorgarten! Box of Moonlight (1996)
And I won in Purley.Und... einen in Purley. Hilary and Jackie (1998)
Where's Purley?Wo liegt Purley? Hilary and Jackie (1998)
If you guys had been better at tracking, we would have found them already.Wäret ihr bessere Spurleser, dann hätten wir die Scheißkerle längst gefunden. Revelations (2011)
I sold the butcher's... and Sarah and I now run a lovely little vegetarian café in Purley.Ich verkaufte die Metzgerei und wir haben jetzt ein vegetarisches Café in Purley. Mascots (2016)
Purley.Purley. Mascots (2016)
-Is Purley posh?-Ist Purley schick? Mascots (2016)
- Hello, Pearlie.- Hallo, Purley. The Lady Eve (1941)
- Say, Pearlie.- Sag, Purley... The Lady Eve (1941)
Well, thanks, Pearlie.Ja. Danke, Purley. The Lady Eve (1941)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purled (v) pˈɜːʳld (p @@1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
säumtepurled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top