ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pure gold

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pure gold-, *pure gold*, pure gol
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll transform any metal into pure gold and produces the Elixir of Life which will make the drinker immortal."เปลี่ยนโลหะทุกอย่างให้เป็นทองได้ และยังนำไปปรุงยาชุบชีวิต ซึ่งทำให้ผู้ดื่มเป็นอมตะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองคำบริสุทธิ์[N] pure gold, Syn. ทองคำแท้, ทองแท้, ทองเนื้อแท้, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่งไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai definition: ทองคำที่มีความบริสุทธิ์เท่ากับ 24 กะรัต
ทองนพคุณ[N] pure gold, See also: real gold, Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้, ทองธรรมชาติ, ทองเนื้อเก้า, ทองชมพูนุท, นพคุณเก้าน้ำ, Thai definition: ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ มีสีเหลืองเข้มออกแดง
ทองชมพูนุท[N] pure gold, See also: real gold, Syn. ทองคำบริสุทธิ์, ทองธรรมชาติ, ทองเนื้อแท้, Count unit: บาท, Thai definition: ทองคำบริสุทธิ์ มีสีเหลืองเข้มออกแดง
ชัมพูนท[N] pure gold, Syn. ชมพูนท, ชมพูนุท, ชามพูนท, Thai definition: ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ (ในคัมภีร์ไตรภูมิ กล่าวว่าเกิดใต้ต้นหว้า), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชามพูนท[N] pure gold, Syn. ชมพูนท, ชมพูนุท, ชัมพูนท, Thai definition: ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ (ในคัมภีร์ไตรภูมิกล่าวว่า เกิดใต้ต้นหว้า), Notes: (สันสกฤต)
ชมพูนุท[N] pure gold, Syn. ชามพูนท, Thai definition: ทองคำเนื้อบริสุทธิ์
นพคุณ[N] gold, See also: pure gold, aurum, Syn. ทองเนื้อเก้า, ทองนพคุณเก้าน้ำ, Thai definition: ทองคำเนื้อเก้า เป็นทองบริสุทธิ์ โบราณกำหนดราคาตามคุณภาพของเนื้อ หนัก 1 บาท เป็นราคาเงิน 9 บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชามพูนท[n.] (champhūnot) EN: pure gold   
ชมพูนุท[n.] (chomphūnut) EN: pure gold   FR: or pur [m]
นพคุณ[adj.] (nopphakhun) EN: gold ; pure gold ; aurum   FR: or pur [m]
ทองชมพูนุท[n. exp.] (thøng chomphūnut) EN: pure gold ; real gold   FR: or pur [m] ; or véritable [m]
ทองคำบริสุทธิ์[n. exp.] (thøngkham børisut) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ทองคำแท้[n. exp.] (thøngkham thaē) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ทองล้วน ๆ[n. exp.] (thøng lūan-lūan) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ทองนพคุณ[n. exp.] (thøng nopphakhun) EN: pure gold ; real gold   FR: or pur [m] ; or véritable [m]
ทองแท้[n. exp.] (thøng thaē) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ทองธรรมชาติ[n. exp.] (thøng thammachāt) EN: natural gold ; real gold ; pure gold   FR: or naturel [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纯金[chún jīn, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄣ, / ] pure gold, #34,633 [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] pure gold, #325,197 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金無垢[きんむく, kinmuku] (n) pure gold [Add to Longdo]
純金[じゅんきん, junkin] (n) pure gold; solid gold; fine gold; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pure gold
      n 1: 100 per cent gold [syn: {24-karat gold}, {pure gold}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top