Search result for

proposals

(27 entries)
(0.7225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proposals-, *proposals*, proposal
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why would he want to come and see Orestes without any concrete proposals?ไม่ กลับไป Agora (2009)
Look, all i'm saying is that big proposals are great, sure,ดูนะ หนูจะแค่บอกว่าการขอแต่งงานแบบยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องดี แน่นอน The Wrath of Con (2009)
I could use a trusty lieutenant. I do have over 65 proposals.หนูคงใช้แผน นายร้อยผู้ซื่อสัตย์ หนูมีมากกว่า 65 แผน Mattress (2009)
Shut up if you do not usable proposals can provide ... keep you busy with your own business.หุบปากซะถ้านายไม่สามารถเสนอชื่อที่มีประโยชน์ ทำตัวให้ยุ่งกับเรื่องของตัวเองซะ Astro Boy (2009)
"Leap-year proposals are an old folklore traditionขอแต่งงานในปีอธิกสุรทิน เป็นประเพณีของชาวพื้นเมือง Leap Year (2010)
I refused your first two marriage proposals, not because I didn't love you, but because I couldn't bear the idea of a Royal life.แต่พ่อคุณไม่อยู่แล้วนะ ยังอยู่สิ บนเหรียญชิลลิ่งที่ผมให้คุณไปไง คุณก็ต้องใช้มันไป ไม่ต้องไปเก็บไว้ให้หนักกระเป๋า The King's Speech (2010)
Before there are any proposals,ก่อนที่จะมีการขอแต่งงาน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
After she got that teller job her mother said she was swimming in proposals.หลังจากได้งานที่ธนาคาร แม่เธอเล่าว่ามีคนมาสู่ขอเพียบ The Help (2011)
Proposals were made.บรีขอคีธแต่งงาน Assassins (2011)
There are proposals in the corridors of power that anyone who passes their driving test must be accompanied for the first few years on the road by an experienced, sober person who is over 25.มีข้อเสนอจากกระทรวงคมนาคม ว่าทุกคนที่สอบใบขับขี่ผ่าน ปีแรกที่ขับจะต้องมีผู้นั่ง ที่มีประสบการณ์ ไม่เมาอายุเกิน 25 Episode #18.4 (2012)
The municipal labor unions broke off talks demanding that the city withdraw what they call their outrageous and irresponsible contract proposals...สหภาพกรรมกรได้หยุดการเจรจา ..ความต้องการได้ถูกเมืองยกเลิก ..สิ่งที่พวกเขาเรียกร้อง American Hustle (2013)
Uh, Daniel, if you'd like to grab a drink after work, there's some acquisition proposals I'd like to run by you.แดเนียล ถ้าคุณอยากดื่มหลังเลิกงาน ผมมีข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ ที่อยากจะเสนอคุณด้วย Illumination (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proposalsGovernment ministers are certain to welcome such proposals.
proposalsHis proposals did not fit in with our aims.
proposalsHis proposals were adopted at the meeting.
proposalsI don't think his proposals amount to much.
proposalsI move that these proposals be approved, and that action be taken as soon as possible.
proposalsMarriage proposals flooded in.
proposalsOne of the government's proposals is to give out condoms in high schools.
proposalsOur proposals met with little response.
proposalsThose proposals seem very much alike to me.

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPOSALS    P R AH0 P OW1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proposals    (n) (p r @1 p ou1 z l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
提案依頼書[ていあんいらいしょ, teian'iraisho] (n) request for proposals; RFP; invitation for bids [Add to Longdo]
提案要請書[ていあんようせいしょ, teianyouseisho] (n) request for proposals; RFP; invitation for bids [Add to Longdo]
入札依頼書[にゅうさついらいしょ, nyuusatsuiraisho] (n) request for proposals; RFP; invitation for bids, tenders [Add to Longdo]
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top