ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porcins

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porcins-, *porcins*, porcin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา porcins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *porcins*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
porcine[ADJ] เกี่ยวกับหมู, Syn. hoggish, piggish

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Porcine reproductive and respiratory syndromeโรคพีอาร์อาร์เอส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Uh, porcine or...ใช้หัวใจหมูหรือ Blink (2010)
Mrs. Carlin, um, we've prepared the porcine valve replacement.คุณคาร์ลอนคะ เราเคยทำการเปลี่ยนลิ้นหัวใจจากพวกหมู Blink (2010)
One Gnocchi. One Porcini.นอคกี หนึ่ง ปอร์ชินี่ หนึ่ง Pasta (2010)
Seared veal chop cor Savoy cabbage... Nino. Cor Savoy cabbage y roast potatoes...Dünne Kalbfleischscheiben mit Wirsingkohl und... mit jungem Wirsingkohl, dazu Röstkartoffeln... und Funghi Porcini. Dinner Rush (2000)
Before you get all goofy on me, I don't have your porcinis.So, bevor du mir gleich den Kopf abreißt, ich hab heut keine Porcini. The Deer Hunters (2000)
One of my favorites, or as I call it the king of mushrooms, is the porcini.Meine Lieblingspilze, oder wie ich sie nenne... die Könige der Pilze, sind die Porcini. The Rundown (2003)
There's a lot of confusion in this country between porcini the Italian name, and cèpes, which is the French name. ...the Italian name, and cèpes, which is the French name.In diesem Land werden die italienischen Porcini... und der Cèpe, der Steinpilz auf Französisch, oft verwechselt. The Rundown (2003)
Now, the porcini is most often seen dried here in this country.In diesem Land findet man Porcini meistens getrocknet. The Rundown (2003)
-...dried porcinis, not dried cèpes.- Porcini, nicht Cèpes bezeichnet. The Rundown (2003)
Porcini-dusted ravioli...Mit Porcini bestäubte Ravioli? Live Free or Die (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข้หวัดหมู[n. exp.] (khaiwat mū) EN: swine flu ; swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดใหญ่(ใน)สุกร [n. exp.] (khaiwat yai (nai) sukøn) EN: swine influenza   FR: grippe porcine [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porcine    (j) pˈɔːsaɪn (p oo1 s ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓝耳病[lán ěr bìng, ㄌㄢˊ ㄦˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS); blue-ear swine fever [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schweinisch; schweineähnlich; schweineartig {adj}porcine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top