ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polluters

P AH0 L UW1 T ER0 Z   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polluters-, *polluters*, polluter
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา polluters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *polluters*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polluter Pays Principle, PPP หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย, พีพีพี
กฎหรือหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายในการลดหรือ บำบัดมลพิษที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLLUTER    P AH0 L UW1 T ER0
POLLUTERS    P AH0 L UW1 T ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwassereinleiter {m}polluter [Add to Longdo]
Umweltverschmutzer {m}; Umweltsünder {m}polluter [Add to Longdo]
Verursacherprinzip {n} (Umweltschutz)polluter pays principle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚染者負担原則[おせんしゃふたんげんそく, osenshafutangensoku] (n) Polluter Pays Principle; PPP [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top