ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plonked

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plonked-, *plonked*, plonk, plonke
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา plonked มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *plonked*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plonk[SL] ไวน์ขาว, See also: เหล้าองุ่นราคาถูก
plonker[SL] งี่เง่า
plonker[SL] อวัยวะเพศชาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be a plonker, El. Mates don't hold hands.อย่าโง่ไปหน่อยเลยเอล เพื่อนไม่จับมือกัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Well, I don't know, but... unlike Marcus and Pella, they don't know their Bordeaux from their cheap table plonk, and they listen to country, not opera.ผมก็ไม่รู้หรอกแต่ ... . ไม่เหมือนกับมาร์คัสแล้วก็เพลล่า Cherry Picked (2012)
I've got a deal with that old wino Father Andrews for the communion plonk, it's Don Cortez cheap shit that's not been consecrated, but don't tell the Catholics.ฉันมีข้อตกลงกับหลวงพ่อแอนดรูวส์ เรื่องไวน์ในพิธีศีลมหาสนิท ไวน์ดอน คอร์เทซ ราคาถูก ที่ยังไม่ได้ปลุกเสก แต่อย่าไปบอกพวกคาทอลิกล่ะ Smell the Weakness (2017)
Matthew Plonkser.Matthew Plonkser. Goodnight Gracie (2013)
-Oh. Kerplunk.PlonkPilot (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLONKA P L OW1 NG K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plonk (v) plˈɒŋk (p l o1 ng k)
plonks (v) plˈɒŋks (p l o1 ng k s)
plonked (v) plˈɒŋkt (p l o1 ng k t)
plonking (v) plˈɒŋkɪŋ (p l o1 ng k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesöff {n}; billiger Weinplonk [Br.] [Add to Longdo]
hinschmeißen; schmeißen | hinschmeißendto plonk down; to plunk | plonking down; plunking down [Add to Longdo]
schmeißen; knallento plonk; to plunk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パタンと;ぱたんと[, patan to ; patanto] (adv,vs) with a snap; with a bang; with a plonk; with a click; sudden stopping [Add to Longdo]
ポロン;ポロロン;ポロンポロン;ぽろろん[, poron ; pororon ; poronporon ; pororon] (n,adv-to) (on-mim) strumming; thrumming; plunking; plonking [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top