ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pk

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pk-, *pk*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bumpkin(บัมพฺ'คิน) n. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า, See also: bumpkinish adj. ดูbumpkin bumpkinly adj. ดูbumpkin
cpkabbr. creatinine phosphokinase
napkin(แนฟ'คิน) n. ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
pumpkin(พัมพฺ'คิน) n. ฟักทอง,พืชฟักทอง
sanitary napkinn. ผ้าอนามัยของสตรีมีประจำเดือน
slipknotn. ปมเป็น,ปมที่แก้ให้หลุดได้,เงื่อนกระทก., Syn. slip knot
upkeep(อัพ'คีพ) n. การบำรุงรักษา,ค่าบำรุงรักษา

English-Thai: Nontri Dictionary
bumpkin(n) คนบ้านนอก,ตัวตลก
napkin(n) ผ้ากันเปื้อน,ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดปาก,ผ้าเช็ดมือ,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
pumpkin(n) ฟักทอง
shopkeeper(n) เจ้าของร้าน
topknot(n) ผมจุก,มวยผม
upkeep(n) การทะนุบำรุง,ค่าบำรุงรักษา,ค่าใช้จ่ายประจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pkCan you explain what PKO stands for?
pkDo you know what PKO stands for?
pkHe was PK'ed, I resurrected him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin   FR: courge blanche beurre [f]
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash   FR: potiron [m] ; citrouille [f]
ฟักทองญี่ปุ่น[n. exp.] (fakthøng Yīpun) EN: Japanese Pumpkin   
หัวจุก[n.] (hūajuk) EN: topknot   
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rān) EN: shopkeeper ; owner ; boss   FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
จุก[X] (juk) EN: topknot   FR: toupet [m] ; houppe [f] ; petit chignon [m]
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[org.] (Khana Raksā Khwām Rīeprøi Haengchāt) EN: National Peace Keeping Council (NPKC)   
ขนมฟักทอง[n. exp.] (khanom fakthøng) EN: pumpkin pudding   
เกี้ยว[n.] (kīo) EN: ornament for the head ; kind of topknot ornament   
กระดาษเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet meū) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief   FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pkw {m}automobile; car; motorcar; passenger car [Add to Longdo]
Pkw-Anhänger {m}passenger car trailer [Add to Longdo]
Pkw-Gespann {n}car/trailer combination [Add to Longdo]
Pkw-Reifen {m}automobile tire [Am.]; car tyre; passenger car tyre [Add to Longdo]
Pkt. : Punktpt : point [Add to Longdo]
Pkw, PKW : Personenkraftwagenmotor car [Add to Longdo]
Park {m}Pk : Park [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[, kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
クリプケ[, kuripuke] (n) Kripke [Add to Longdo]
サニタリーナプキン[, sanitari-napukin] (n) sanitary napkin [Add to Longdo]
スリップノット[, surippunotto] (n) {comp} SlipKnot [Add to Longdo]
ナプキン[, napukin] (n) (1) (table) napkin; serviette; (2) sanitary napkin; (P) [Add to Longdo]
パンプキン[, panpukin] (n) pumpkin [Add to Longdo]
ピーケージップ[, pi-ke-jippu] (n) {comp} PKZIP [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スリップノット[すりっぷのっと, surippunotto] SlipKnot [Add to Longdo]
ピーケージップ[ぴーけーじっぷ, pi-ke-jippu] PKZIP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  PK
         Public Key (cryptography)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top