ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peevish

P IY1 V IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peevish-, *peevish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peevish(adj) ฉุนเฉียวง่าย, See also: ่ช่างใจน้อย, ขี้โมโห, Syn. annoyed, angry, Ant. patient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peevish(พี'วีช) adj. โกรธง่าย, เจ้าอารมณ์, ฉุน, งอนเก่ง., See also: peevishly adv. peevishness n., Syn. fretting, fretful

English-Thai: Nontri Dictionary
peevish(adj) งอน, ฉุนเฉียว, โกรธขึ้ง, เจ้าอารมณ์
peevishness(n) ความบูดบึ้ง, ความโกรธขึ้ง, ความฉุนเฉียว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะบึงตะบอน(adj) peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ขี้งอน(adj) peevish, See also: petulant, churlish, fractious, Example: เธอเป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดแม้จะขี้งอนและใจน้อยแต่เธอก็ห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai Definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
ตะปัดตะป่อง(adv) angrily, See also: peevishly, resentfully, Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน, ตุปัดตุป่อง, Example: เธอโกรธเขาเลยเดินตะปัดตะป่องกลับบ้าน
ตะปัดตะป่อง(adv) angrily, See also: peevishly, resentfully, Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน, ตุปัดตุป่อง, Example: เธอโกรธเขาเลยเดินตะปัดตะป่องกลับบ้าน
กระเง้ากระงอด(adv) peevishly, See also: petulantly, irritably, snappishly, Syn. เง้างอด, กะบึงกะบอน, Example: ลูกสาวพูดกับแม่อย่างกระเง้ากระงอดเมื่อไม่ได้มีของฝากตน, Thai Definition: เง้าๆ งอดๆ, กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน
กะบึงกะบอน(adj) peevish, See also: morose, Syn. กะบอนกะบึง, เง้างอด, งอน, Example: เธอทำท่ากะบึงกะบอนตลอดวัน, Thai Definition: โกรธอย่างแสนงอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจน้อย[jainøi] (adj) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish  FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
ขี้งอน[khī-ngøn] (adj) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious
ขี้อ้อน[khī-øn] (adj) EN: cry-baby ; easily weep and sniffle ; peevish ; fretful
งอน[ngøn] (adj) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish   FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PEEVISH P IY1 V IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peevish (j) pˈiːvɪʃ (p ii1 v i sh)
peevishly (a) pˈiːvɪʃliː (p ii1 v i sh l ii)
peevishness (n) pˈiːvɪʃnəs (p ii1 v i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gereizt; mürrisch; verdrießlich; brummig { adj } | gereizter | am gereiztestenpeevish | more peevish | most peevish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やさぐれる[yasagureru] (v1) (sl) to sulk; to be peevish [Add to Longdo]
憤る[むずかる, muzukaru] (v5r, vi) to fret; to be fretful; to be peevish [Add to Longdo]
拗ねる[すねる, suneru] (v1, vi) to be peevish; to sulk; to pout [Add to Longdo]
癇性;癇症;疳性[かんしょう, kanshou] (n, adj-na, adj-no) irritability; peevishness; irascibility; hot temper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peevish \Pee"vish\, a. [OE. pevische; of uncertain origin, perh.
   from a word imitative of the noise made by fretful children +
   -ish.]
   1. Habitually fretful; easily vexed or fretted; hard to
    please; apt to complain; querulous; petulant. "Her peevish
    babe." --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       She is peevish, sullen, froward.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressing fretfulness and discontent, or unjustifiable
    dissatisfaction; as, a peevish answer.
    [1913 Webster]
 
   3. Silly; childish; trifling. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To send such peevish tokens to a king. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Querulous; petulant; cross; ill-tempered; testy;
     captious; discontented. See {Fretful}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peevish
   adj 1: easily irritated or annoyed; "an incorrigibly fractious
       young man"; "not the least nettlesome of his countrymen"
       [syn: {cranky}, {fractious}, {irritable}, {nettlesome},
       {peevish}, {peckish}, {pettish}, {petulant}, {scratchy},
       {testy}, {tetchy}, {techy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top